ÅPNER FOR BEHANDLING UTE: Helseminister Bent Høie (H) vil gjøre det enkelt å få behandling på utenlandske sykehus - på visse vilkår. Om kort tid sender han nye regler ut på høring. Foto: JAN PETTER LYNAU

Åpner for fritt sykehusvalg i hele Europa

Helseminister Bent Høie (H) varsler enklere regler for behandling i utlandet

Helseminister Bent Høie (H) åpner nå i prinsippet for fritt sykehusvalg for norske pasienter i hele Europa. Forutsetningen er at den samme behandlingen også tilbys i Norge.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

- Regjeringen vil legge til rette for at alle som ønsker det, kan reise til et sykehus i hele EØS-området og motta behandling, slår Høie fast overfor VG.

Forslaget fra regjeringen er ment å besvare klagen fra EØS-avtalens overvåkningsorgan i Brussel, ESA, om at de norske reglene for refusjon etter behandling i utlandet kan være i strid med EØS-avtalen.

Høie håper at ordningen kan være klar ved kommende årsskifte, seks måneder etter at det nye pasientdirektivet trer i kraft i EU. Derfor vil han sende forslaget til nye regler ut på høring allerede før sommerferien.

Fristbrudd
ESAs påtale omhandlet blant annet pasienter som ikke har fått behandling i Norge innen den fastsatte fristen.

Men nå går Bent Høie og regjeringen enda lengre og åpner for at alle pasienter - fristbrudd eller ikke - kan henvende seg til sykehus i hele EU- og EØS-området.

- Vi ser positivt på at EU ønsker å utvide rettighetene for norske pasienter. Med denne beslutningen imøtekommer vi ESAs hovedinnvending mot de norske reglene, sier Bent Høie til VG.
Han mener at regjeringen løsning vil gjøre det lettere for nordmenn som bor i utlandet eller er på langtidsopphold, kan motta sykehusbehandling der hvor de oppholder seg - uten å måtte spørre Helfo først.

Risiko
Siden 2011 har norske pasienter kunnet oppsøke primærleger, fysioterapeuter, psykologer eller få annen medisinsk behandling utenom sykehus, i hele EØS-området.

- Det vil være fritt fram å oppsøke utenlandske sykehus hvis du har henvisning fra fastlege, men da med den lille risikoen for at du kanskje ikke får refundert alle kostnadene, sier Høie.

Derfor vil han opprette en «sikker vei»:

Forhåndsgodkjenning
- Vi vil også gi pasientene et tilbud om forhåndsgodkjenning av behandling i utlandet, for de som ønsker den sikkerheten, sier Høie.

- Men før du oppsøker et utenlandsk sykehus, må du ha oppsøkt fastlegen og fått en henvisning til sykehusbehandling. Etter den nye pasientrettighetsloven skal du da - innen 10 dager - få en godkjenning fra sykehuset med et tidspunkt for behandling. En slik godkjenning er vilkåret for å få forhåndsgodkjenning om at du får dekket kostnadene, presiserer Høie.

Prisen må ikke være høyere enn tilsvarende behandling koster ved et norsk sykehus.

Fem klager
Andreas Kjeldsberg Pihl, som er pressemedarbeider i ESA i Brussel, sier til VG at overvåkningsorganet har fått fem formelle klagesaker mot de norske reglene - pluss en rekke brev og eposter ut over dette:

- Fremfor å vurdere hver sak for seg, har vi valgt å se mer generelt på det norske regelverket og hvordan det anvendes, sier Pihl.

Her kan du lese hele brevet fra ESA til Helse- og omsorgsdepartementet.

ESA har også stilt spørsmål ved om norske helsemyndigheter virkelig vurderer hver pasient for seg, når de godkjenner eller avslår ønsket om behandling i utlandet der hvor tilbudet ikke finnes i Norge.

- Den delen av ESAs brev må vi se nærmere på. Vi må vurdere rettspraksis i andre EØS-land og komme tilbake til hvordan vi skal forholde oss til denne merknaden, sier Bent Høie.

70 000 brudd
Helsevesenet har beregnet at norske sykehus bryter sine egne frister for behandling om lag 70.000 ganger, hvert eneste år.

Om lag en av ti fristbrudd-pasienter tar selv kontakt med Helfo for å få anvist behandling ved et annet sykehus.

Da tar Helfo kontakt med sykehuset som brøt fristen. og i halvparten av sakene finner sykehuset selv en ny behandlingstime innen 14 dager.

Dersom dette ikke skjer, vil Helfo henvise pasienten til behandling ved et annet norsk sykehus - eller ved et av de utenlandske sykehusene som Helfo har rammeavtale med.

Ønsker lokal behandling
Bent Høie sier at i løpet av 2015 vil denne regelen bli snudd, slik at det er sykehuset som skal kontakte Helfo hvor de ser at de ikke klarer behandlingsfristen.

- Vil det bli et rush av pasienter som nå ønsker behandling i utlandet?

- Nei, det tror jeg ikke. All erfaring tilsier at de aller fleste ønsker å motta behandling ved sitt lokale sykehus, sier helseministeren.

Helfo opplyser at de har skaffet behandlingstilbud i utlandet til 29 pasienter med fristbrudd fra norske sykehus, de siste tre årene. Siden ordningen kom på plass i 2004, har knapt 60 pasienter blitt sendt til behandling på utenlandske sykehus.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder