TRENGER PENGER: Politidirektør Odd Reidar Humlegård og beredskapsdirektør Kaare Songstad i Politidirektoratet ber om flere helikoptre. Her sammen med statsminister Erna Solberg på en øvelse på Sola denne uken.

TRENGER PENGER: Politidirektør Odd Reidar Humlegård og beredskapsdirektør Kaare Songstad i Politidirektoratet ber om flere helikoptre. Her sammen med statsminister Erna Solberg på en øvelse på Sola denne uken. Foto:KÅRE M. HANSEN,Politiet

Vil ha tre nye politihelikoptre

Ber regjeringen om 262 millioner kroner

Politidirektoratet ønsker tre nye
politihelikoptre. Det betyr i tilfelle en investering på tilsammen 262,5 millioner kroner.

Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

I et brev til justis- og beredskapsdepartementet foreslås det at helikopteret som politiet eier selges når de nye er operative, samtidig som leasingavtalen for reservehelikopteret avvikles.

Anders Anundsen er enig om at dagens situasjon er for dårlig.

– Vi vil sammen med Forsvaret og med bakgrunn i de utredninger og innspill som har kommet, samkjøre behovet for etatene, sier justisministeren.

– De siste års erfaringer tilsier at det er nødvendig med et tredje helikopter for å imøtekomme kravene og forventningene om en robust helikoptertjeneste i politiet for Oslo og Østlandet, sier beredskapsdirektør i POD, Kaare Songstad.

Med et tredje helikopter tar man samtidig høyde for sårbarhet knyttet til teknisk svikt, vedlikehold og teknisk svikt når en maskin er på planlagt vedlikehold.

Politidirektoratet trekker også frem behovet for årlig trening og sertifisering av mannskaper i begrunnelsen for å anskaffe et tredje helikopter.

Mer tid til trening

– Bruk av ett helikopter til nødvendig trening vil redusere bruken av dette som reservehelikopter. Ved å fortsette med bare to helikoptre vil det innebærer at det i perioder bare vil være ett helikopter tilgjengelig på grunn av vedlikehold. Dermed er risikoen fortsatt tilstede for at begge helikoptre kan være ute av drift samtidig på grunn av vedlikehold og reparasjonsbehov, sier Songstad.

To helikoptre begrenser også muligheten for å benytte det ene til nødvendig trening.

VIL FLY MER: Her er politihelikopteret som brukes i dag. Foto: JAN OVIND,

– Flere helikoptre betyr også flere ansatte?

– Ja, vi foreslår overfor departementet å øke antall crew med to, fra dagens syv til ni. En slik økning vil minimere dagens utfordringer med å opprette heldøgnlig bemanning (24/7) i forbindelse med ferieavvikling og uforutsette fravær hos mannskapene.

Kan løfte mer

– Vil de nye helikoptrene skille seg ut fra dagens?

– Vi ønsker at de skal ha større løfteevne og transportkapasitet på minimum 300 kilo i tillegg til crew, og at de kan ha inntil maksimalt 600 kilo lasteevne.

– Når vil de nye helikoptrene i tilfelle være på plass?

– Med planlagt start i år vil anskaffelsesprosessen ta rundt ett år. Leveringstiden er mer usikker, men vil ifølge de utredninger som allerede er gjort ta mellom ett og fire år, avhengig av hvilken leverandør man lander på.

Kaare Songstad sier at kravet om robust døgnkontinuerlig drift av politiets helikoptertjeneste er viktig for at politiet skal oppfylle de krav som stilles til beredskap og operativ tjeneste, noe som har blitt ytterligere aktualisert etter hendelsene 22. juli for snart tre år siden.

Gjørvkommisjonen påpekte også at det var viktig å få på plass en robust helikoptertjeneste i Oslo-området.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder