TILTAKSPAKKE: Peter Frølich og Høyere ønsker en gjennomgang av påtalemyndigheten og forholdet til politiet for å se om strukturen hensiktsmessig og ressursene tilstrekkelig. Foto:Frode Hansen,

Varsler politisk oppvask etter Monika-skandalen

Høyre med åtte-punkts plan: Sentralisering av etterforskningen og ingen henleggelser uten riksadvokatens samstykke

Høyre varsler politisk etterspill etter Monika-saken i Bergen. Nå presenterer det største regjeringspartiet en åtte-punkts plan for hvordan man skal unngå lignende skandaler i fremtiden.

  • Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Det er begrenset hvor lenge man kan stå på sidelinjen som kommentator og rope «politiskandale». Folk forventer konkret handling fra politisk hold, sier Høyres Peter Christian Frølich.

GRANSKET: Politiets håndtering av Monika Monika Sviglinskaja-saken død og politiets håndtering av saken har vært gjenstand for stor debatt de siste månedene. Opprettelsen av cold cases-gruppen er et direkte resultat av hennes død. Foto:PRIVAT,

27-åpringen sitter i Stortingets justiskomite, er utdannet jurist med mastergrad i rettsvitenskap og har den siste tiden vært vitne til hvordan politiet sviktet da de ikke tok åtte-åringens død på alvor.

Bergenspolitiet fikk knallhard kritikk og ilagt en foretaksbot på 100.000 kroner av Spesialenheten for politisaker for sin kritikkverdige håndtering av Monika-saken. Politiledelsen valgte å vedta boten.

Overfor VG er Frølich tindrende klar:

– Denne saken er ikke bare en politisak. Den er også proppfull av politikk, fordi den har avdekket store mangler i både regelverk og rutiner, sier Frølich.

Bedre varslervern

Av tiltakene som varsles er sentralisering av etterforskningen i hvert politidistrikt, sikring av DNA-bevis og at riksadvokaten skal ha siste ord før en drapssak henlegges.

– Jeg har en grunnleggende tro på mer sentralisert etterforskning av alvorlige straffesaker. Etterforskere trenger både erfaring og en viss mengde saker for å være gode over tid.

Det begrunner Frølich med at etterforskningsansvaret ofte er desentralisert til enhetene innenfor politidistriktet. Problemet er imidlertid at fagmiljøet ofte blir for lite, og at sakstilfanget er for dårlig til at etterforskningsferdighetene blir holdt i hevd.

Skal sikre DNA-bevis

– Hvorfor vil dere gjennomgå reglene for destruksjon av DNA-bevis?

– I Monika-saken var det en ren tilfeldighet at DNA-beviset ikke var destruert, slik reglene egentlig tilsa. DNA-bevis bør ikke kastes ved henleggelse fra politiet selv, men først når henleggelse er overprøvd i flere instanser etter en viss tid.

– Dere vil se på varslervernet?

– Håndteringen av varsleren Robin Schäfer var åpenbart ikke god nok, og saken ble gjenopptatt ene og alene på grunn av hans vilje til å bite tennene sammen og ikke gi seg. Systemet kan ikke bygges på at varslere skal ha en sånn viljestyrke.

VARSLER: Robin Schaefer slo seg ikke til ro med at Monika Sviglinskaja (8) hadde tatt sitt eget liv. Foto:Hallgeir Vågenes,

Selv om justisministeren og politidirektøren allerede har varslet at det blir opprettet en cold cases-gruppe, er Høyre og Frølich klar på at det er Stortingets ansvar å sikre tilstrekkelig finansiering.

– Teknologien er kommet så langt i dag, at mange uløste saker kan ha en realistisk mulighet for oppklaring. I tillegg er foreldelsesfristen opphevet for flere typer saker.

Mer aktiv riksadvokat

– Hva med riksadvokatens rolle?

SISTE ORD: Riksadvokat Tor-Aksel Busch har gjort det klart at ingen drapssaker skal henlegges uten hans samtykke. Foto:Roger Neumann,

– Han har varslet at han vil ha siste ord før drapssaker henlegges. Det er veldig bra, men vi må også vurdere om det samme også bør gjelde mistenkelige dødsfall. Monika-saken ble jo betraktet som selvmord fra starten av, og dermed ville den trolig ikke gått automatisk til riksadvokaten.

– Dere vil også vurdere foreldelsesfristene for grov uforstand i tjenesten?

– Ja. Men det skal også være høy terskel for å straffe noen som prøver å gjøre jobben sin. Det er likevel sånn at Monika-saken er et eksempel på at potensiell grov forsømmelse i tjenesten først blir avdekket mange år etterpå, fordi granskninger og undersøkelser tar lang tid. Grov tjenesteforsømmelse fra offentlige tjenestefolk rammer ofte privatpersoner svært hardt. Derfor bør det vurderes å forlenge foreldelse i slike tilfeller.

Bedre ledere

– Hva med lederrekrutteringen?

– Monika-saken har avdekket problemer med kultur og ledelse i politiet. Politireformen ønsker å adressere dette gjennom lederkursing, opplæring og klarere ansvarsforhold. I tillegg bør det vurderes å åpne for bredere rekruttering av ledere. Det er ikke gitt at den beste lederen alltid må komme fra politiets egne rekker, selv om det naturligvis vil være en stor fordel å ha politifaglig bakgrunn.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder