Politiet har snart vært midlertidig bevæpnet i et halvt år. Her er bevæpnet politiet utenfor Stortinget avbildet. Foto:Roger Neumann,VG

Tajik krever svar om bevæpning av politiet

Midlertidige bevæpningen av politiet forlenget igjen

Den midlertidige bevæpningen av politiet har vart i snart et halvt år. Nå etterlyser Hadia Tajik (Ap) en plan for nedtrapping av bevæpningen.

  • Monica Bring Estensen
  • Bjørn-Martin Nordby
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Det var i november i fjor at Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) ga politiet adgang til generell, midlertidig bevæpning med bakgrunn i trusselvurderingen fra PST der politi og militært personell nevnes som spesielt utsatte mål for islamister.

Planen var opprinnelig at politiet skulle bære våpen i fire uker, hovedsakelig dreier det seg om en tjenestepistol i hylster. Anundsen understreket da at han ikke hadde intensjoner om at den midlertidige bevæpningen skulle gå over til en generell bevæpning av det norske politiet.

Men før jul forlenget Anundsen denne adgangen med fire nye uker til 15. februar. Den midlertidige bevæpningen er forlenget på ny – denne gangen frem til juni.

Og nå begynner Hadia Tajik (Ap), leder Stortingets justiskomité, å bli utålmodig.

Hadia Tajik, her avbildet utenfor Stortinget. Foto:Frode Hansen,VG

– Trenger en plan

– Det er snart gått et halvt år. Vi tar han på alvor at intensjonene hans ikke er en generell bevæpning av politiet. Vi legger til grunn at han står for dette, men for å kunne avvikle den midlertidige bevæpningen trenges det en plan – og det er det spørsmålet vårt til han er: Hva er planen?

– Det er rimelig at han involverer Stortinget i hva planen hans er. For det hjelper ikke om han forsikrer oss om gode intensjoner, hvis han ikke også har en plan.

Hun understreker at Arbeiderpartiet, på lik linje med justisministeren, er for at politiet skal ha mulighet til midlertidig å bevæpne seg i spesielle situasjoner.

– Det er altså ikke adgangen til midlertidig å ta dette i bruk vi stiller spørsmål ved, sier hun.

Kommentar:Nei til snik-bevæpning av politiet

– Betyr ikke økt trygghet

– Grunnen til at Arbeiderpartiet er imot en generell bevæpning av politiet er to ting. Verdidimensjonen og erfaringer fra andre land. Økt bevæpning er ikke det samme som økt trygghet. Flere skudd kan bli løsnet, flere kan bli skadet og flere kan bli drept. I tillegg endrer det de grunnleggende verdiene i hva som preger norsk politi, sier hun.

Det var torsdag at det ble kjent at Justis- og beredskapsdepartementet sier ja til at Politidirektoratet forlenger den midlertidige bevæpningen av politiet med åtte uker, fra 12. april til 7. juni 2015.

Justisminister Anders Anundsen (Frp). Foto:Audun Braastad,NTB scanpix

– I en trusselvurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste og Felles kontraterrorsenter fra 31. oktober 2014, ble politipersonell angitt som en aktuell målgruppe for en terrorhandling. Felles kontraterrorsenter har ajourført trusselvurderingen 3. mars 2015, heter det i en pressemelding fra departementet, ifølge NTB.

– Vi vil holde Norge trygt

Justisministeren var ikke tilgjengelig for kommentar fredag ettermiddag, men statssekretær Vidar Brein Karlsen (Frp) sier han gjerne forteller om justisdepartementets plan.

– Det er å holde Norge trygt. Vi vil la politifolk gå på jobb og følge seg trygge i sin tjeneste.

Han trekker igjen frem PSTs tidligere trusselvurdering der det heter at det er sannsynlig med et terroranslag på norsk jord i løpet av det neste året.

– Vi har ikke fått noen indikasjoner på at den situasjonsbeskrivelsen er forbandet. Tvert imot så har vi sett alvorlige terrorhendelser andre steder i Europa den siste tiden, som på en måte kan bekrefte det trusselbildet som nevnes i PSTs vurdering, sier Brein-Karlsen.

– Men videreføres den midlertidige bevæpningen for at politifolk skal føle seg trygge eller for å beskytte det norske folk?

– Begge deler. Men i trusselvurderingen står det at truslene er knyttet til statlige og uniformerte tjenestepersoner, og det er snakk om mulige anslag mot dem. Men det er klart at også andre enn politifolk kan bli angrepet.

– Vil hun overprøve PST?

Brein-Karlsen ønsker å sende utfordringen tilbake til Tajik.

– Hva er hennes plan? Vil hun overprøve PST sin vurdering av det her? Dette er en alvorlig situasjon og vi tar den alvorlig, sier han.

Tajik er langt fra den eneste som krever svar. Sosialistisk Venstreparti (SV) vil at justisminister Anders Anundsen kommer til Stortinget for å redegjøre for den midlertidige bevæpningen, skriver NTB.

– Jeg kan ikke se at det er godt begrunnet at væpnet politi i Norge er et godt svar på en generell internasjonal terrortrussel. Jeg tror ikke det gjør oss tryggere. I det lyset syntes jeg justisministeren har gjort lite for å begrunne og få fram hvorfor de mener det er riktig med bevæpning, sier nestleder i SV, Bård Vegar Solhjell til Dagsavisen.

5.800 godkjent for våpentjeneste

Justisministeren har tidligere sagt at han er enig i at Stortinget bør informeres dersom bevæpningen blir langvarig, men har ikke presisert hvor lang tid det må gå før bevæpningen er langvarig.

I februar kom det frem at flere stortingsrepresentanter reagerte sterkt på et synlig nærvær av politifolk med våpen inne på Stortinget.

Bevæpningstillatelsen gjelder uniformert innsatspersonell i tre kategorier: IP1 (beredskapstroppen), IP3 (politidistriktenes utrykningsenheter) og IP4 (øvrig innsatspersonell med årlig trening og godkjenningsprøve for tjenestevåpen).

I november var det cirka 5.800 mannskaper i politiet som er godkjent for våpentjeneste.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder