FORSLAG: Den nye legen skal komme med en «second opinion». Hensikten er å redusere sykefraværet. Arbeidsminister Robert Eriksson la frem forslaget på fredag. Foto:Petter Emil Wikøren,VG

Eriksson vil ha ny vurdering av sykmeldte

En uavhengig lege skal fra neste år vurdere om fastlegen har gjort rett i å skrive ut sykmelding eller ikke. Hensikten med regjeringens forslag er å redusere sykefraværet.

Artikkelen er over fem år gammel

I første omgang er det snakk om en forsøksordning i regi av Arbeids- og velferdsetaten. Det skal kun være aktuelt der sykmeldingen strekker seg ut over seks måneder.

Den nye legen skal vurdere om arbeidsevnen er nedsatt i en slik grad at personen ikke kan være i arbeid, om personen vil kunne være i aktivitet eller på arbeidsrettede tiltak og vurdere i hvilken grad arbeidsevnen er nedsatt.

Portvokter

– Selv om Nav vurderer retten til sykepenger, ligger den reelle portvokterrollen hos sykmelder, som i 80 prosent av tilfellene er fastlegen, framgår det av forslaget til endringer i arbeidsmiljøloven som ble lagt fram av arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) fredag.

Det har også tidligere vært gjennomført forsøk med «uavhengige leger» i vurderingen av søknader om uførepensjon. I Sintefs evaluering av forsøket påpekes det at grepet nok vil ha større effekt tidligere i stønadsløpet.

For at grepet skal fungere, må den nye legen gis tilgang til alle dokumenter som angår sykmeldingen samt gjennomføre konsultasjoner og undersøkelser.

Les også: Frp-topp anklager folk for å skulke jobb fordi de er fyllesyke

«Second opinion»

Lovforslaget legger til grunn at fastlegen fortsatt skal ha det medisinskfaglige ansvaret. Den nye legen skal på sin side komme med en «second opinion», som det heter i dokumentet.

For pasienter som er alvorlig syke og hvor det er lite trolig at de vil kunne komme tilbake i arbeid, vil unntaksbestemmelser bli vurdert, poengterer Arbeids- og sosialdepartementet.

Les også: Refser Norge i ny OECD-rapport

Sykefraværet økte markert fram til 2003, men falt så betydelig fram til 2005. Siden da har nivået vært temmelig stabilt. Fra 2011 til 2012 gikk det totale sykefraværet ned fra 6,7 til 6,5 prosent. Også i fjor var sykefraværet på 6,5 prosent – det laveste nivået siden avtalen om et inkluderende arbeidsliv ble inngått i 2001.

På tross av dette er Norge likevel det landet i OECD hvor flest årsverk går tapt som følge av sykefravær.

Les også

 1. Sørlendinger er lenger sykemeldt enn andre

  Ingen steder i landet er folk så lenge sykmeldt som i agderfylkene, viser ferske tall fra Nav.
 2. Frp skal utrede kutt i sykelønnsordningen

  Fremskrittspartiet skal nå vurdere kutt i sykelønnsordningen, karensdager og høyere pensjonsalder for å sikre en…
 3. Vil innføre karensdag: Frp-topp anklager folk for å skulke jobb fordi de er fyllesyke

  Frps talsmann på Stortinget, Erlend Wiborg, sier partiet hans vil vurdere å innføre en eller to karensdager i fremtiden.
 4. Motiverte ansatte gir mer fornøyde kunder

  Ansatte som synes jobben er gøyal, presterer bedre enn de som lokkes av bonuser og provisjon.
 5. Ny, stor studie viser enorme forskjeller: Kort utdanning gir fire ganger så stor sannsynlighet for høyt sykefravær

  Nordmenn med lav utdanning har fire ganger så stor risiko for høyt sykefravær på jobben som folk med høyere…
 6. Samlivsbrudd gir dobbelt så høyt sykefravær

  Personer som velger å skille seg får dobbelt så høyt sykefravær som dem som forblir gift, fastslår en forskningsartikkel.

Mer om

 1. Helse

Flere artikler

 1. Foreningsleder om Eriksson-forslag: Gir mer byråkrati

 2. Foreslår midlertidig ansettelse i inntil tolv måneder

 3. Eriksson la frem endringer i arbeidsmiljøloven: Regjeringen vil øke straffen på brudd på arbeidsmiljøloven

 4. NAV: Sier du nei til jobb, kan du miste sykepenger

 5. – Debatten om sykefravær og sykelønnsordning har låst seg fullstendig

 6. Pluss content

  ** Slik er de nye retningslinjene for sykemelding: Derfor bytter vi fastlege:Forskere mener sykemeldinger brukes som lokkemiddel

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder