Erna Solberg ommøblerer SMK etter 22.juli-kritikken

Slik blir regjeringens nye beredskapsenhet

OMORGANISERER: Statsminister Erna Solberg og statsråd Vidar Helgesen (til høyre) - her på reise i Brussel i januar - vil hente en egen direktør for samfunnsikkerhet til Statsministerens kontor. Foto:Lise Åserud,NTB scanpix

Nå får Norge en egen sikkerhetssjef

Statsminister Erna Solberg (H) vil om kort tid utnevne en egen direktør for sikkerhet og beredskap ved Statsministerens kontor – fire år etter terrorangrepet 22.juli 2011.

  • Alf Bjarne Johnsen

Artikkelen er over fire år gammel

Etter mange runder med hard kritikk mot at regjeringen ikke har fulgt opp sentrale råd fra Gjørv-kommisjonen, vil en ny kriseorganisasjon komme på plass i høst.

Det bekrefter Vidar Helgesen (H), statsråd ved SMK, overfor VG:

– Vi har sett behovet for en bedre samordning av samfunnssikkerheten og den nasjonale beredskapen, og for raskere og sterkere styring. Derfor blir det nå opprettet en egen enhet ved SMK, som skal støtte Regjeringens sikkerhetsutvalg, sier Helgesen til VG.

Fire år siden

Denne uken markeres fire-årsdagen for terrorangrepet mot Regjeringskvartalet og Utøya 22.juli 2011.
Onsdag skal Erna Solberg åpne et besøkssenter med gjenstander som Anders Behring Breivik brukte under angrepet, da redningsressursene ikke fant hverandre, som Gjørv-kommisjonen uttalte senere.

Beslutningen om en egen sikkerhetsstab på SMK er et svar på kritikken mot at koordineringen av samfunnsikkerhet og beredskap på toppen har vært for svak.

Men samtidig går regjeringen langt i å overkjøre rådene fra sitt eget embetsverk, som har kjempet mot en sterkere sentralisering av norsk beredskap til statsministerens egen stab.

Den nye organiseringen som Helgesen nå varsler i VG, er svært lik innstillingen fra Høyres eget sikkerhetsutvalg, som i 2013 anbefalte «et nasjonalt beredskaps- og sikkerhetselement ved SMK, ledet av en koordinator».

På spørsmål om hvorfor det tok nesten to år i regjering å ta den beslutningen, svarer Helgesen:

– Vi trengte noe tid til å finne den riktige løsningen for norske forhold.

– Vi ønsker en sterkere koordinering gjennom Regjeringens sikkerhetsutvalg (RSU) og SMK, men det operative ansvaret vil fortsatt ligge hos den enkelte statsråden, legger han til.

LES MER:Slik var Gjørv-kommisjonens dom over beredskapen

Dette er RSU

Regjeringens sikkerhetsutvalg ledes av statsminister Erna Solberg (H).

Faste medlemmer er finansminister Siv Jensen (Frp), utenriksminister Børge Brende (H), justisminister Anders Anundsen (Frp), forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og statsråd Vidar Helgesen (H).

I tillegg møter statsrådene fra samferdsel, helse, næring, og olje og energi, ved behov og avhengig av hvilken type krise som må løses.

Spesialrådgiver

SPESIALRÅDGIVER: Kim Traavik har vært SMKs koordinator for samfunnssikkerhet det siste året. Nå blir det en egen direktør for beredskapsarbeidet ved SMK. Foto:Morten Rakke,VG

Siden i fjor høst har Kim Traavik, Norges tidligere London-ambassadør, vært spesialrådgiver for samfunnssikkerhet ved SMK. Han har utredet den nye organiseringen, og har blant annet studert hvordan andre lands regjeringer har organisert seg.

Helgesen sier at enheten vil bli ledet av en direktør, og trolig bestå av seks personer med erfaring fra sektorer som Forsvaret, justissektoren og utenrikstjenesten.

– Mange har ønsket seg et nasjonalt sikkerhetsråd i Norge. I praksis vil det være Regjeringens sikkerhetsutvalg. Den nye organisasjonen skal sørge for bedre systematikk i sikkerhetsarbeidet, bedre beslutninger og bedre oppfølging av beslutningene, legger han til.

Sikkerhetspolitiske kriser

Bemanningen tilsier at statsministerens nye enhet både skal kunne lede bekjempelsen av terrorangrep og naturkatastrofer, men også sikkerhetspolitiske kriser som væpnede angrep eller kriser i gråsonen mellom krig og fred.

– Vi ønsker å gjøre Norge bedre rustet til å løse alle slike utfordringer vi kan bli utsatt for, og at beslutningene kan tas raskere enn vi er i stand til nå. Det oppnår vi med å koordinere sterkere på toppen, slik Gjørv-kommisjonen anbefalte. Det er også behov for å holde trykket oppe på det løpende beredskapsarbeidet i departementene, sier Vidar Helgesen.

VG-DEBATT:Kunnskap og åpenhet er det beste vernet

Erna Solberg utnevnte Laila Bokhari som statssekretær med samfunnsikkerhet som spesialoppgave, da hennes regjering tiltrådte høsten 2013. Det fungerte imidlertid ikke helt prikkfritt. VG har tidligere skrevet at Bokhari møtte mye motstand i embetsverket og i Justisdepartementet. Ansvaret for samfunnsikkerhet ble senere overlatt til en annen statssekretær, Marit Berger Røsland (H).

Bøtter med kritikk

Både Helsetilsynet og senere også Riksrevisjonen har slaktet beredskapsarbeidet i Justisdepartementet, som har fått mye kritikk for manglende oppfølging av kritikken etter 22.juli.

I et brev til Stortinget 6.juni i år, erkjente statsminister Erna Solberg at løsningen med en egen statssekretær ikke var god nok. Samtidig varslet hun den omorganiseringen som Vidar Helgesen nå utdyper i dette VG-intervjuet:

«Etter å ha høstet noe erfaring, har jeg ønsket å etablere en struktur ved kontoret, snarere enn å avgrense funksjonen til én enkeltperson», skrev statsministeren til Stortinget.

Kritiske eksperter

I mai i år felte regjeringens eget ekspertutvalg, ledet av professor Rolf Tamnes, en hard dom over kriseapparatet til statsministeren.

Tamnes slo fast at det ikke er godt nok til å håndtere en sikkerhetspolitisk krise:

«Det har i mange år vært en diskusjon om det bør bygges opp en egen enhet for krisehåndtering ved Statsministerens kontor. Til nå har dette blitt avvist av skiftende regjeringer, sterkt tilskyndet av embetsverket ved Statsministerens kontor», skrev Tamnes-utvalget i sin rapport.

- Ikke i mål

Rolf Tamnes sier til VG mandag ettermiddag at Helgesens uttalelser virker lovende:

- Jeg oppfatter at tenkningen er den samme som Ekspertutvalget. Det trenger ikke å være noen stor organisasjon, men den må bemannes av kompetente folk og få et tydelig mandat. Derfor er dette lovende, men de er ikke i mål før vi ser hvordan denne enheten i praksis vil fungere, sier Rolf Tamnes.

Mer om

  1. Solberg-regjeringen
  2. Terrorangrepet 22. juli - Politikk og samfunn
  3. Forsvaret

Flere artikler

  1. VG mener: Nasjonalt sikkerhetsråd

  2. Ernas brutte beredskapsløfter

  3. Regjeringen åpner for ny kriseledelse

  4. Sikkerhetskultur og lederskap

  5. Alt om beredskapen må frem

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder