BOMRAPPORT: Biler passerer en bomstasjon inn mot Oslo på E6 på Alnabru. Et utvalg har sett på det fremtidige inntektsgrunnlaget i bomringene. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Utvalg: Vil fjerne elbilfordeler i bomringene

Bompengeinntekter i Trondheim, Bergen, Nord-Jæren og Oslo vil falle med 23 prosent mot 2030, ifølge utvalg, som foreslår å skrote elbilfordeler i bomringen.

 • Stella Bugge
 • Nora Thorp Bjørnstad

For uten endringer vil bompengeinntektene falle betydelig når stadig flere kjører elektrisk og målet er at det fra 2025 ikke skal selges personbiler i Norge som har klimaskadelige utslipp.

Mandag mottok samferdselsminister Knut Arild Hareide en rapport om fremtidige inntekter i bomringene fra et ekspertutvalg som regjeringen nedsatte i fjor.

– Ingen umiddelbar endring

– At vi på et tidspunkt er nødt til å gjøre noe, der er jo rapporten veldig tydelig. Men jeg skal ikke si når det riktige tidspunktet er. Jeg tror det blir nettopp den store politiske prøven i dette, hva tid er det riktige tidspunktet for å foreta seg noe, sier samferdselsministeren til VG.

Han mener rapporten gir et godt grunnlag for debatt og politiske beslutninger.

– Det blir ikke noen umiddelbar endring her og nå, men jeg tror at denne rapporten kommer til å bety en endring på sikt.

Hareide peker på at jo mer vi når nullvekstmålene, jo mindre penger kommer det inn til infrakstrur og kollektivtrafikk. Og at hvis man ikke gjør noe vil trafikken gå opp og inntektene ned.

Kun sett på bompenger

Utvalget har ikke har vurdert om andre elbilfordeler som momsfritak og fritak fra engangsavgift skal fjernes, men de mener fossildrevne biler og elbiler skal behandles likt

– Det er ingen grunn til at elbiler skal ha momsfritak i seg selv, når de gjør  samme type skade i form av kø og støy, som andre biler. Likevel gjør jo CO2-avgiften for andre biler at de blir dyrere å ikke velge elbil likevel, sier utvalgsleder Annegrete Bruvol til VG

Rapporten anslår at årlige inntekter fra bomringene i Trondheim, Bergen, Nord-Jæren og Oslo vil falle i snitt 23 prosent, tilsvarende 1,4 milliard kroner, fram mot 2030. Samtidig øker passeringene i bomringene med 25 prosent.

Hovedårsaken til fallende bompengeinntekter er fritak og rabatter i bomringene for elbiler – som det blir stadig flere av.

Dersom bompengeinntektene skal opprettholdes på dagens nivå, samtidig som elbilfordelene opprettholdes, må takstene for bensin- og dieseldrevne kjøretøy nær dobles fram til 2030, heter det i rapporten.

VIL SKROTE ELBILFORDELER: En Tesla passerer en bomstasjon inn mot Oslo på E6 på Alnabru Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Vi har fortsatt mange oppgaver som må løses og vi må sikre en miljøvennlig byutvikling. Da trenger vi et bærekraftig bompengesystem og vi bør se på alternative løsninger som veiprising, sier Hareide i en pressemelding.

Utvalget anbefaler avvikling av dagens ordninger med fritak og reduserte takster for elbiler i bompengeprosjekter, og peker på at bompengetakstene generelt bør speile de kostnadene bilbruken påfører samfunnet. Ekspertene anbefaler å bygge videre på dagens bomsystem inntil et veiprisingssystem eventuelt kan bli aktuelt.

Positiv til veiprising

– Jeg er positiv til tanken om et veiprisingssystem, men det vil ligge noen år fram i tid. Jeg tror likevel det er lurt å utrede veiprising nærmere, og så får vi ta debatten om hvordan et slikt system må innrettes slik at det fungerer godt og at det ivaretar viktige elementer som personvern, sier Hareide i pressemeldingen.

Rapporten skal nå ut på høring. Samferdselsministeren pekte på at dagens system ikke er bærekraftig hvis man når nullutslippsmålet i 2025.

– På et eller annet tidspunkt må vi fange opp dette, mener Hareide.

NAF negative

NAF er ikke imponert over utvalgtes rapport.

– En dårlig løsning sånn som bompenger i by i dag er blir ikke bedre av at flere rammes av det. Rapporten peker på selvmotsigelsene i bompengene hvor du bruker bompenger både til å redusere trafikken samtidig som du ønsker å få stadig større inntekter til viktige samferdselsprosjekter, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, til VG.

Hun mener politikerne heller bør se på økt statlig bidrag til utbygging av veier og viktige kollektivpårosjketer i byenee.

– Vi er imot bompenger, så vi synes det å innføre stadig mer bompenger både på fossilbilister og elbilister er en dårlig idé, sier Ryste som mener veier og kollektivprosjekter bør finansieres av fellesskapet.

Mer om

 1. Bompenger
 2. Samferdsel
 3. Byutvikling
 4. Knut Arild Hareide
 5. Veiprising
 6. Elbil
 7. Samferdselsdepartementet

Flere artikler

 1. Ingen begeistring for å skrote elbiler-fordeler i bomringen

 2. Utvalg vil skrote elbil-fordeler

 3. Subsidiene må fases ut

 4. Forsvarer til grottefest-siktet: – Bestrider at han har hatt en arrangørrolle

 5. Helsearbeidere mener for få bruker munnbind: – Veldig trist at anbefalingene ikke følges

Fra andre aviser

 1. Regje­ringens ekspert­utvalg: Anbe­faler å avvikle elbil­fordeler i bomrin­gene.

  Fædrelandsvennen
 2. Utvalg vil skrote elbil-fordelene

  Aftenposten
 3. Ekspertutvalg foreslår å fjerne elbilfordeler i bomringene

  Aftenposten
 4. Aftenposten mener: Bompengeprisen for elbiler bør opp

  Aftenposten
 5. Vedum har kansellert Støres kollektivsatsning

  Aftenposten
 6. Går i krigen for elbilen

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no