Presset knallhardt av dommer Lyng

(VG Nett) Den rettsmedisinske kommisjon sliter med å svare på hvordan de kunne godkjenne den første rapporten uten merknader.

Artikkelen er over syv år gammel

- Det å stille diagnosen til slutt...Altså...Vi oppfatter at de hadde argumentert godt nok for paranoid scihzofreni. Så tok vi den æresrunden, da, sa gruppeleder i kommisjonen, Karl Heinrik Melle i retten.

Gruppelederen skulle forklare hvordan de jobbet med å kvalitetssikre de to sakkyndigerapportene om Anders Behring Breivik. Egentlig skulle han vært ferdig med sitt vitnemål før lunsj, men utover ettermiddagen ble han presset knallhardt av aktor, forsvarerne, bistandsadvokatene - og til slutt begge dommerne.

Arne Lyng er tydlig irritert over de unnvikende svarene:

- Skal du komme frem til den diagnosen, så må du oppfylle grunnvilkårene for schizofreni? De sakkyndige skriver at de finner det oppfylt og presiserer symptomgruppene for det. Mitt spørsmål er om dere vurderte om det var oppfylt i kommisjon?

- Det med at han ga inntrykk av å vite hva folk tenker... Det var at han sa noe om 70 prosent og visste hva folk tenker... Det vet jeg har blitt problematisert etterpå, men de sakkyndige oppfattet det slik, svarer Melle.

- Men er du enig?

- Vi oppfattet det som at de oppfattet det som... Jeg må nesten bare svare slik. De tenkte, sammen med alt annet, at han trodde han kunne lese tanker. Det godtok vi, svarer gruppelederen.

Han snakker langsomt og sliter med å finne ordene.

BAKGRUNN: Les begge de to rettspsykiatriske erklæringene her

- Dette blir veldig detaljert

Dommeren presser videre med spørsmålene.

- Hvis vi går over til kriterium D, da. Bisarre vrangforestillinger. Godtok du det?

- Da er det jo kriteriet med... Det er ganske langt fremkommet det med borgerkrigen. Det vil i så tilfelle være nok.

- Det vet jeg. For det står i innledningen i rapporten. Men mener dere i kommisjonen at det var oppfylt?

Dommer Lyng ser på vitneboksen. Tydelig ikke tilfreds over svarene han får.

- Der var vi nok mer usikre. Men dette blir veldig detaljert.

VGTV: Mette Yvonne Larsen: - Hvorfor holdt dere uenigheten hemmelig?

Lyng fortsetter:

- Kriterium H. Negative symptomer. Hvordan vurderte dere det?

- Slik de beskrev det, så kunne det stemme med at han flyttet hjem til mor. Så kom de positive symptomene senere... Men det er igjen en spekulasjon, da. Det må de sakkyndige svare for.

Hvorfor er uenigheten viktig for tilregneligheten?

- Om personlighetsforstyrrelse faller bort, så må noe annet forklare symptomene. Da kan psykose som har blitt bedre være en mulig forklaring.

VGTV: Henning Værøy: - Rapport to er bygd på tryggere grunnlag

- Burde vært problematisert

Melle fortalte tidligere på dagen at tre kommisjonsmedlemmer mente det var mangler i den første rapporten. Også de ville Lyng vite mer om:

- Den vesentlige mangelen som bare et mindretall stiller seg bak, er den fortsatt til stede?

- Vi synes de kunne ha bedre utdypet det i sin tilleggserklæring, men de har utdypet det. Så kommer dette med hvordan han fungerte i varetekt og isolasjonsperioden. Det som vanligvis skjer trenger ikke nødvendigvis å ha skjedd nå. Det burde vært mer problematisert.

Koordinerende bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen reagerte kraftig på at Melle fortalte at de ved starten av møtet om den første rapporten hadde håndsopprekning på hvem som mente Breivik var psykotisk.

- Husker ikke, vet ikke

Dommer Lyng fortsetter å presse en stadig mer famlende gruppeleder. Han vil vite hvorfor de godtok at de sakkyndige Husby og Sørheim jobbet så tett med rapporten som de gjorde.

- Jeg har noen spørsmål til. Dette med uavhengigheten. På side 84 i Husby og Sørheims erklæring gir de en begrunnelse for hvorfor de har hatt samtalene sammen. Når dere vurderte dette, gikk dere da inn i begrunnelsen for hvorfor de hadde fellessamtaler?

- Jeg husker ikke om vi diskuterte det, men..

- De viser til ressursspørsmål og at de verken emosjonelt eller intellektuelt hadde vært i stand til å ha enkeltsamtaler. Har kommisjonen hatt noen tanker om dette?

- Jeg skal ikke si at vi har diskutert dette.

- Hva er din mening?

- Det naturlige ville vært om de sakkyndige snakker om dette i sin forklaring.

VGTV: Dette likte ikke Breivik - brøt inn i vitnemålet

- Ja, men mitt hovedspørsmål gjelder deres vurdering av begrunnelsen som ble gitt for at man ikke har samtalene hver for seg.

- Vi har ikke gått inn på det detaljnivået, nei.

- Du har selv pekt på disse avsluttende vurderingene etter hver fellessamtale, de har samme tittel: Status presens ved begge de sakkyndige. Har kommisjonen vurdert om dette er en uavhengig vurdering.

- Det blir et definisjonsspørsmål av hva man mener med uavhengighet. Vi har vurdert at de har opptrådt uavhengig. Men det er ikke uvanlig at to sakkyndige bare vurderer en person i retten eller har samtaler sammen, uten at det blir påpekt av kommisjonen.

- Men det var ikke spørsmålet mitt. Har dere vurdert dette?

- Nei, vi har ikke vurdert det på den måten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder