Professor mener Breivik ikke var paranoid schizofren

OSLO TINGRETT (VG Nett) Psykiatriprofessor Ulrik Fredrik Malt (66) er enig i én av tre Breivik-diagnoser.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Professoren var det første vitnet under temaet rettspsykiatri i 22. juli-rettssaken.

Malt innledet med å si at han syntes de første sakkyndige, Torgeir Husby og Synne Sørheim, hadde blitt urimelig behandlet og at han var overrasket over «heksejakten» etter at de erklærte Breivik for å være utilregnelig før jul.

Før han satte i gang med å drøfte konklusjonene til de sakkyndige, var Ulrik Fredrik Malt nøye med å påpeke at han ikke har møtt Anders Behring Breivik og derfor har et dårligere grunnlag.

GOD STEMNING: Det la ingen demper på humøret til Torgeir Husby at professor Ulrik Fredrik Malt er uenig med dem. Foto: NTB scanpix

Han valgte å bruke logoen til Universitetet i Oslo i presentasjonen, hvor han er professor, fremfor Rikshospitalet, for å indikere at dette var en akademisk gjennomgang for å se om kriteriene er oppfylt.

- Ikke oppfylt

Torgeir Husby og Synne Sørheim har konkludert med at Breivik var paranoid schizofren og psykotisk både før, under og etter 22. juli-angrepene.

Malt mener imidlertid at de to anerkjente psykiaterne vurderer grunnvilkårene for schizofreni feil - ut fra et akademisk ståsted.

- Dette er en så viktig sak for Norge at vi må gjøre det riktig. Da er det «norsk psykiatrisk lov» som gjelder, sa Malt i retten og holdt opp den grønne ICD10-boken foran dommerne.

Malt har ikke sett at det er beskrevet at Breivik hører egne tanker om igjen, har kontrollerte vrangforestillinger, hallusinatoriske stemmer eller vedvarende vrangforestillinger som er kulturelt upassende og fullstendig umulige. I det siste alternativet viste Malt til personer som mener de er i stand til å kontrollere været eller kommunisere med vesener fra en fremmed verden.

- Slik som jeg forstår og er vant til å tolke disse kriteriene, vil de ikke være oppfylt, fortalte Malt.

Avviser «neologismer»

Dersom ikke ett av de første grunnvilkårene er oppfylt, er det mulig å gå videre til å vurdere ett nytt sett med kriterier. To av disse må i tilfelle oppfylles dersom vedkommende lider av schizofreni.

Av det neste settet med kriterier er det bare «neologismer», altså nyord, og «affektavflatning» som er aktuelle.

- Når det gjelder «neologismer» skal det være ord som nesten er totalt uforståelige for andre, dersom du ikke får koden. Min vurdering er at ordene som Breivik bruker vil være innenfor for det som er forståelig. Du trenger ikke mye ekstra kunnskap for å forstå hva som menes, mener Malt.

Malt er dermed uenig med Husby og Sørheim som mente Breiviks bruk av «neologismer» skyldtes en psykose.

- Det betyr ikke at de første sakkyndige skal dømmes nord og ned. De har noen gode observasjoner som ikke må avfeies, men man kan diskutere hvor de passer inn, sier Ulrik Fredrik Malt.

Han diskuterte videre om en paranoid psykose kunne være en mulig alternativ diagnose, uten å ville konkludere klart.

Avviser personlighetsforstyrrelser

De to andre rettsoppnevnte sakkyndige, Agnar Aspaas og Terje Tørrissen, har konkludert med at Breivik har en personlighetsforstyrrelse, men det gjør ham ikke psykotisk.

Malt understreket at et avgjørende kriterium for en personlighetsforstyrrelse er at det har vedvart over tid. Han sa at man må se bort fra hendelsene 22. juli når man skal vurdere Breivik. Av den grunn er han ikke enig i at Breivik lider av en dyssosial personlighetsforstyrrelse.

Han mener man ikke kan si at Breivik har vist symptomer verken på kald likegyldighet for andres følelser, aggressive utbrudd eller utbredt mangel på respekt for regler og autoriteter før 22. juli, som er typiske kjennetegn på denne diagnosen.
Når det gjelder diagnosen narsissisme, er han mer enig.

- Et gjennomgripende mønster ved denne lidelsen er kjennetegnet ved storhetsforestillinger, behov for beundring og mangel på empati. Jeg kan akseptere å gi ham denne diagnosen, forklarte Malt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder