Fritas fra taushetsplikt i Treholt-saken

Justisminister Knut Storberget (Ap) signaliserer at taushetsplikten vil bli opphevet for alle tjenestemenn og - kvinner som eventuelt skal forklare seg om Treholt-saken.

Publisert:
Artikkelen er over 12 år gammel