Publisert: Oppdatert: 11.12.14 02:14

Styreleder i Helse Nord: - Dette er særdeles ille

INNENRIKS

Utvikling i saken:

Statens Helsetilsyn fremmet kritikk mot Rastislav Kunda etter operasjonene som ble gransket, men fastslo at det ikke var grunnlag for noen formell advarsel. Kunda fikk også økonomisk oppgjør fra Nordlandssykehuset etter saken. Han gikk senere til sak mot Avisa Nordlands dekning, og i mars 2013 ble AN i Salten Tingrett dømt til å betale Kunda 400 000 kroner i erstatning for ærekrenkelser. AN har anket dommen og vant saken i lagmannsretten. Høyesterett har senere dømt AN til å betale 400.000 kroner i erstatning og 1,3 millioner i saksomkostninger.

Se Helsetilsynets uttalelse

Se tingrettsdommen mot Avisa Nordland

Se Høyesteretts dom mot Avisa Nordland

(VG Nett) Skandale etter skandale ved Nordlandssykehuset har rystet Helse-Norge. Likevel rullet ingen hoder da Helse Nord evaluerte saken i dag.

Under et ekstraordinært styremøte onsdag stemte styret i Helse Nord for sju ulike vedtak for å rette opp i sykehusskandalene ved Nordlandssykehuset.

- Det har vært klare brudd på våre regler i disse tilfellene. Så mange som 11 av de 16 meldte operasjonene burde aldri vært gjennomført ved Nordlandssykehuset, sier styreleder i Helse Nord Bjørn Kaldhol til VG Nett.

Skandalen har vokst etter at VG lørdag avslørte at Sykehuset i Bodø granskes for 16 operasjoner som aldri skulle vært gjennomført. I 13 av sakene er det de samme to utenlandske legene Johannes Diermann og Rastislav Kunda, som står sentralt.

-Omdømmeproblem

Styret i Helse Nord har vedtatt sju punkter i kjølvannet av VG-oppslaget. For det første krever styret at funksjonsfordelingen mellom sykehusene ivaretas. Det er i funksjonsfordelingen det står beskrevet hvilke sykehus som skal utføre de forskjellige operasjonene. Styret krever også at det gjennomføres tiltak som sikrer at avvik blir identifisert.

- Vi er klar over at disse sakene har gitt oss et omdømmeproblem, og vil starte arbeidet med å gjenreise tilliten umiddelbart, sier Kaldhol.

LES HELE VEDTAKET NEDERST I SAKEN

Ekstern gransking

Som varslet på forhånd, ber styret administrerende direktør om å sette i gang en ekstern gransking av det interne kontrollsystemet ved sykehuset. Helse Nord krever også at alle alvolrige hendelser skal meldes umiddelbart til styret i helseforetakene og styret i Helse Nord.

I tillegg har styret vedtatt et eget punkt der de ber Helsetilsynet innstendig om å prioritere saken som omhandler Lillian Olsen.

VG fortalte først lørdag den dramatiske historien til Lillian Olsen (61) som ble feilaktig operert for kreft og påført store indre skader.

Siden har skandalen vokst. Senest i dag fortalte VG om Wiggo Fred Gåasland (64) som klaget over magesmerter etter en operasjon ved Nordlandssykehuset. Han gikk dagevis uten å bli hørt, og til slutt døde han 13. juli 2009.

LES MER OM SAKEN I DAGENS UTGAVE AV VG

- Jeg er av den klare oppfatningen at det i denne saken har skjedd en behandlingssvikt og feilbehandling som er direkte årsak til min fars død, sier datteren Merethe Gåsland Øyen i dagens VG.

BAKGRUNN:Leger fjernet friske organer hos pasienter

Søndag sto Ole Ivar Jørgensen (35) fram og fortalte at legene fjernet både bukspyttkjertelen, milt, galleblære, tolvfingertarm og lymfekjertler. Etterpå viste det seg at heller ikke han hadde kreft.

Etterpå har skandalen bare vokst.

I Avisa Nordland i går fortalte Randi Waade at hun som 39-åring måtte fjerne deler av bukspyttkjertelen og milten. Etter operasjonen i februar i fjor fikk hun vite at hun ikke hadde kreft.

Les mer:Fem pasienter fikk friske organer fjernet

Mandag fikk Pasientombudet i Nordland ytterligere to meldinger fra pasienter som har fått fjernet milt, bukspyttkjertel, lymfekjertel og tolvfingertarm i feilaktige kreftoperasjoner.

Det betyr at det er mottatt i alt fem skademeldinger der de to legene ved Nordlandssykehuset fjernet friske organer.

Følger for ledelsen

Mandag gikk klinikksjef Hans T. Kvig Rydningen av som følge av feilbehandlingene, og Helse Nord har altså innkalt til et ekstraordinært styremøte der de vil se nærmere på saken.

Les mer:Klinikksjef ved Nordlandssykehuset går av

Styreleder Kaldhol vedgår at det har vært tøffe dager.

- Jeg har ikke noe problem med at vi er i media. Det har jeg vendt meg til. Det som er det verste er å se at folk har fått skader av behandlingen. Det er svært ille og har gått innpå meg, sier Kaldhol.

- Føler du at styret har mistet kontrollen over regionen?

- Nei, absolutt ikke. Vi har et regelverk som skal sikre pasienten den beste behandlingen, og dette regelverket er jeg veldig trygg på. Problemet blir når dette brytes, sier Kaldhol.

Dette er vedtaket:

1. Adm. direktørs informasjon ad. kreftkirurgien ved Nordlandssykehuset HF tas til orientering.

2. Styret ber adm. direktør kvalitetssikre at vedtatt funksjonsfordeling etterleves.

3. Styret ber adm. direktør iverksette nye tiltak som sikrer at avvik i funksjonsfordelingen identifiseres og håndteres raskt i tråd med Helse Nords retningslinjer.

4. Styret ber adm. direktør om å iverksette foretaksovergripende tiltak for å bygge opp og styrke tilliten til spesialisthelsetjenesten i regionen.

5. Styret ber styret i Nordlandssykehuset HF i samarbeid med Helse Nord RHF om å iverksette ekstern revisjon av internkontrollsystemet i Nordlandssykehuset HF.

6. Styret ber innstendig om at Helsetilsynet prioriterer denne saken som var meldt inn til Helsetilsynet, den 18. august 2009.

7. Alvorlige hendelser skal umiddelbart meddeles styrene i helseforetakene og Helse Nord RHF. Dette vedtakspunktet videreføres til helseforetakene i foretaksmøte, den 6. juli 2010.

Her kan du lese mer om