MYE DYRERE: Fra søndag av må en dieselbilist som vil inn i Oslo i rushtiden ut med 59 kroner, det er en økning på 69 prosent fra dagens 35 kroner. Foto: Vegard Wivestad Grøtt NTB scanpix

Vurderer nok en dieselavgift i Oslo

Om få dager jekkes prisene i bomringen rundt Oslo kraftig opp – spesielt for dem som kjører diesel. Nå vurderes en ny dieselavgift i hovedstaden.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

For biltrafikken må ifølge ekspertene begrenses hvis Oslo-luften skal komme under grenseverdiene for hva som er tillatt.

Norge er tidligere dømt for farlig høy luftforurensning og Miljødirektoratet har pålagt byrådet i Oslo å lage en tiltaksutredning for hvordan man skal begrense NO2 og svevestøv- i perioden 2017 til 2020.

Denne er nå klar, og ett av tiltakene det pekes på er å innføre lavutslippssoner ikke bare for tunge dieselkjøretøy, men også for personbiler med diesel på tanken. Blir dette vedtatt, må man betale et eget gebyr for bruke dieselbilen i hele Oslo.

Et slikt gebyr kommer eventuelt i tillegg til forhøyede bomtakster som slår inn 1. oktober.

Det var NRK som først omtalte saken.

Les også: Ble enige om bombetaling begge veier

– Har mest effekt

– Vi har skissert hva som skal til for å komme under grenseverdiene. Det er et politisk spørsmål hvilke tiltak man ønsker å bruke for å redusere utslippene fra lette dieselbiler, sier overingeniør Susanne Lützenkirchen i Bymiljøetaten, som har ledet arbeidet som er gjort sammen med Statens vegvesen.

Les også: Vurderer 50 nye bomstasjoner i Oslo

– Vi har landet på det samme som Bymiljøetatens konseptvalgutredning, nemlig at en lavutslippssone for både tunge og lette dieselkjøretøy har mest effekt på luftkvaliteten, sier hun videre til VG.

– Når kan en slik avgift innføres?

– Dette blir en politisk sak med en handlingsplan som politikerne skal levere Miljødirektoratet innen 31. desember, sier Lützenkirchen som ikke vet når avgiften kan bli gjeldende.

Husker du? Rapport om dødelig dårlig Oslo-luft

Bymiljøetaten utarbeider allerede en lokal forskrift om en lavutslippssone for tunge dieselkjøretøy og i rapporten heter det at denne forventes innført denne vinteren.

Prislappen for at dieselbiler mellom 3,5 og 12 tonn skal kunne bevege seg innenfor hovedstaden er satt til 300 kroner per døgn eller 25.000 kroner i året.

Så dyrt blir det fra søndag

Fra 1. oktober innføres det som kjent miljø- og tidsdifferensierte bomtakster for å kjøre inn i Oslo og fra 2019 blir det nye bomsnitt på bygrensen i nordøst, sør og for trafikk fra Fornebu. I tillegg kommer en ny indre bomring fra våren 2019.

På søndag øker takstene i bomringen rundt Oslo med 26 prosent for alle som kjører lette bensin- og ladbare hybridbiler fra dagens 35 kroner 44 kroner. Dieselbilistene må ut med en femmer mer enn bensinbilistene og får dermed en takstøkning på hele 40 prosent. Dette er prisene utenom rushtiden.

I rushtiden må de som kjører bensinbiler og ladbare hybrider ut med 54 kroner, det vil si en prisøkning på 54 prosent mens dieselbilistene må betale 59 kroner per passering eller 69 prosent mer enn i dag.

Les også: Nær dobbel bompris for dobbelt så mange i Oslo

Alle prisene som er oppgitt ovenfor er uten rabattavtale. Rabatten for kunder med gyldig AutoPASS-avtale forblir uendret på 10 prosent.

Rushtid regnes mellom klokken 06.30 – 09.00 og 15.00 – 17.00.

Her får du oversikten over de nye takstene.

Les også: Enorme bompengeinntekter

NAF mener Oslo må tenke seg grundig om før de i det hele tatt vurderer nye avgifter som rammer privatbilistene.

– Nå kommer rushtidsavgift og miljødifferensiert avgift som gjør det dyrest for de som har dieselbil og som ikke kan velge når de må kjøre. Dette er mye på en gang allerede og det gjøres mange andre tiltak for å gjøre noe med Oslo-luften, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal til VG.

– Oslo har store problemer

Byrådssekretær for miljø og samferdsel, Daniel Rees (MDG), sier til VG at rapporten de nå har fått er en faglig utredning som byrådet foreløpig ikke har tatt stilling til.

– Oslo har store problemer med luftforurensning og kø, og vi er glade for at et bredt flertall i bystyret, inkludert Høyre, KrF og Venstre støtter endringene som nå kommer i bomringen. Det vil ha stor effekt på lufta og gjøre det lettere å komme seg frem for de som må bruke bil, skriver han i en e-post til VG.

Les også: Dette er Oslopakke 3

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder