Statsminister Jens Stoltenberg legger onsdag fram klimameldingen. Foto: NTB scanpix Foto:

Regjeringen: Største klimaløftet noen gang

Målene fra klimaforliket står fast

Frp: Norsk industri vil lide

(VG Nett) Regjeringen mener de har lagt fram den mest offensive klimamelding noensinne.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

- Vi er blant de land i verden med mest ambisiøse mål for klimapolitikken. Nå vil vi forsterke innsatsen, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

Regjeringen presenterte i formiddag klimameldingen. Meldingen følger opp det historiske klimaforliket i Stortinget i 2008, som alle partiene utenom Fremskrittspartiet stilte seg bak.

Etter fire år med tautrekking innad i regjeringen har man endelig klart å bli enige om hvordan Norge skal kutte klimgautslippene sine.

- Offensiv melding

- Dette er den beste og mest radikale klimameldingen som er lagt fram av en norsk regjering, sier miljøvernminster Bård Vegar Solhjell.

Meldingen holder fast ved lovnadene i klimaforliket fra 2008, som blant annet sier at Norge innen 2020 skal kutte 30 prosent i utslippene av drivhusgasser sammenlignet med 1990.

- Det er realistisk å oppnå, sier Solhjell.

Klimafond

SVs og Senterpartiets lange kamp for et klima- og energifond er også kronet med seier. Med utgangspunkt i Enova skal fondet brukes til teknologiutvikling i industrien.

- Dette er et fond skal kunne utvikle ny teknologi som skal kunne brukes i miljøtiltak, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Fondet styrkes med 5 milliarder kroner i 2013 slik at det får en kapital på til sammen 30 milliarder kroner. Det skal gradvis økes til 50 milliarder kroner i 2020.

Men ifølge NRK vil ikke dette klimafondet har noen effekt før om åtte år. Fondet skal først gi avkastning fra 2020, da skal 1 milliard kroner årlig kunne deles ut.

Kutt i CO2

Solhjell trakk frem CO2-avgiften som et viktig tiltak i klimameldingen. For å gi selskapene økte insentiver for elektrifisering vil regjeringen øke CO2-avgiften for petroleumsvirksomheten med 200 kroner per tonn. Det er nesten en dobling fra dagens nivå på 209 kroner.

Utslippene fra ny personbiler skal også kuttes. Utslippene på nye personbiler skal ned til under 85 gram CO2 per kilometer, en redusering på 35 prosent.

- Regjeringen har i løpet av få år bidratt til at utslippene fra nye biler har blitt redusert med en tredel. Nå ønsker vi å kutte utslippene ytterligere 30 prosent fra dagens nivå. Norge skal være helt i front på dette området, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).

Et annet tiltak er å få på plass flere parkeringsplasser med lademuligheter for el- og hybridbiler

Kollektivtrafikk

Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, til sykkel og fots. Investeringene i jernbanen økes, særlig rundt de største byene.

- RADIKAL: Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, statsminister Jens Stoltenberg, , kommunal- og regional minister Liv Signe Navarsete og SV-leder Audun Lysbakken presenterte regjeringens klimamelding på statsministerenskontor onsdag. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix Foto:


På pressekonferansen sa Solhjell at veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

- Dette er en ambisiøs målsetning, men helt nødvendig.

Bevilgningen til gang- og sykkelveier skal fordobles innen 2017.

To tredjedel av kutt innenlands

Målsettingen fra klimaforliket om at to tredeler av alle norske utslippsreduksjoner skal tas i Norge, står ved lag.

Det betyr at SV har fått gjennomslag for sitt krav i regjeringen.

- Vi skal ha et høyt ambisjonsnivå for årene fremover, sier partileder i SV, Audun Lysbakken.

Frp kritisk

Fremsskrittspartiets klimapolitiske talsmann Per-Willy Amundsen mener kravet om at to tredeler av utslippskuttene skal tas i Norge, er urealistisk og sier det er kommet med i klimameldingen som følge av et ultimatum fra SV.

- Dersom dette likevel blir gjennomført, vil det ramme industrien hardt, uten at globale utslipp reduseres. Norge har allerede verdens strengeste utslippskrav, sier Amundsen til NTB.

Han frykter at norske industribedrifter vil flagge ut til Kina og Russland, der klimakravene er langt færre.

- Det vil føre til at de globale utslippene øker, påpeker han.

Her er noen av de sentrale punktene i klimameldingen:

** Det settes av 25 milliarder kroner i et fond som skal brukes til rene klimatiltak. Dette skal bygges opp til 50 milliarder innen 2020.

** Nasjonal transportplan forseres og intercity-satsningen på Østlandet skal kjøres gjennom i høyhastighetsfart: Det betyr lyntog fra Halden, Skien og Lillehammer til Oslo.

** CO2-avgiften forurensende bedrifter må betale økes med 200 kroner pr tonn. Da blir prisen 463 kroner per tonn.

** Innsatsen på sykkel skal dobles.

** All vekst på trafikk i storbyene skal tas kollektivt.

** En stor tiltakspakke på bil skal gi mer forutsigbare avgifter.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder