DRO TIL MOTTAK: Svein Ludvigsen møtte opp på mottaket hvor en 17 år gammel gutt bodde og tok ham med seg på turer. Foto: Bjørn Sigurdsøn

Flere reagerte på Ludvigsens uanmeldte besøk

NORD-TROMS TINGRETT (VG) I 2011 skal Svein Ludvigsen flere ganger ha hentet en ung, enslig asylsøker på et asylmottak. På en institusjon skal han ha blitt nektet å komme inn på kveldstid.

Et vitne som jobbet som miljøterapeut på et mottak hvor 25-åringen bodde i 2011, fortalte i retten at Ludvigsen pleide å hente mannen, som nå er fornærmet i saken mot Ludvigsen, på mottaket.

– Han kom aldri opp på kontoret for å søke om permisjon. Han bare hentet ham utenfor. Min leder gikk en gang ned og sa at han måtte søke om permisjon, og etter det så søkte han om det, sa vitnet.

les også

Han var kongen av Nord-Norge

– Hvordan var han etter permisjonen. Var han lettere til sinns, spurte forsvarer Per Zimmer.

– Han var ikke lettere til sinns, svarte vitnet kort.

Den fornærmede 25-åringen har i retten forklart at han ble utnyttet av Ludvigsen til seksuelle formål i seks år.

Ludvigsen erkjenner å ha hatt seksuell omgang med 25-åringen etter at han gikk av som fylkesmann i 2014, men nekter straffskyld etter tiltalen.

les også

Politiet avlyttet Ludvigsen: – Du har vel sletta alt?

Miljøterapeuten mente at Ludvigsen aldri kom inn på mottaket.

– Jeg reagerte på at han aldri kom opp for å se hvordan han hadde det, det var aldri kontakt med personalet. Etter hvert stusset vi på det.

–Nektet adgang

Ludvigsen er også tiltalt for å ha skaffet seg seksuell omgang med en nå 26 år gammel mann, ved å utnytte sin stilling som fylkesmann og at 26-åringen er lettere psykisk utviklingshemmet.

En miljøterapeut som jobbet på en barnevernsinstitusjon der 26-åringen bodde på midten av 2000-tallet har forklart seg om en episode der Svein Ludvigsen skal ha dukket opp på kveldstid og bedt om å få prate med en av beboerne, noe vitnet synes var upassende.

– Det var like før kveldsstell og leggetid, så jeg sa at det ikke gikk og at han måtte ta det med sjefen min. Det respekterte han, sa miljøterapeuten.

Vitnet fortalte at denne beboeren og 26-åringen som Ludvigsen skal ha utnyttet seksuelt, snakket mye om at fylkesmannen kunne hjelpe dem og at de var invitert til fylkesmannens hytte.

– De hadde en felles agenda om å komme på hytta til Svein, sa miljøterapeuten.

Han forklarer at han syntes det var vanskelig hele situasjonen var merkelig.

– Jeg skjønner selvfølgelig at ungdom har rett til å kunne prate med utsending fra fylkesmannen, men at han skulle dukke opp i egen person, det synes jeg var rart.

Vitne skal ha tatt opp med sin leder at han reagerte på Ludvigsens besøk. Han mener han fikk til beskjed at dette var fylkesmannen og at man ikke kunne sette spørsmålstegn ved ham.

Reagerte

Pål Christian Bergstrøm, regiondirektør i Bufetat region nord, har tidligere uttalt at han følte behov for å få avklart rollen til fylkesmann Svein Ludvigsen, rundt 2012.

Fylkesmannen har tilsynsmyndighet ved barnevernsinstitusjonene i fylket. Bergstrøm hadde fått to tilbakemeldinger på at Ludvigsen i egen person av og til møtte opp på institusjoner alene, utenfor arbeidstid.

– I Finnmark og Nordland så kom det både anmeldte og uanmeldte tilsyn, men bestandig to medarbeidere. Dette var en annen måte å følge opp på enn det vi var vant til, sa Bergstrøm.

FORKLARTE SEG: Svein Ludvigsen innrømmet i går å ha hatt seksuell omgang med en av de fornærmede tre ganger etter at han gikk av som fylkesmann. Han nekter straffskyld etter tiltalen. Foto: Tegning av rettstegner Ane Hem / NTB scanpix

Direktøren fortalte om usikkerhet rundt om Ludvigsens besøk skulle forstås som et formelt uanmeldt tilsyn, om det ville bli skrevet rapport og om dette kunne bli tatt opp senere. Han tok opp problemstillingen på et ledermøte i Bufetat.

I diskusjonen var de oppmerksomme på Ludvigsens profilerte rolle som en «folkets mann», som var veldig opptatt av utsatte grupper i samfunnet.

– I lys av det kunne man også se på dette som positivt, at man i et fylke hadde en fylkesmann som var så opptatt av utsatte og unge, at han fulgte det opp personlig, sa Bergstrøm.

Har sendt info til politiet

Han påpekte at det er viktig å skille mellom informasjonen man hadde da, og den informasjonen som er kjent i dag.

– Den gangen så var ikke dette betraktet som noen stor sak. Det handlet fra mitt ståsted kun om en avklaring av mandat. Det var ingen bekymring knyttet til barn fra de medarbeiderne, eller fra meg. Hadde det vært det, så ville jeg lagd en skriftlig varsling på det og håndtert det på en helt annen måte, sa Bergstrøm i retten.

– Hvilke tiltak har dere gjort etter at tiltalen ble kjent, spør VG ham etter vitnemålet.

– Etter at tiltalen ble kjent, så gikk jeg ut til alle enheter i Troms og ba om at dersom det var informasjon knyttet til Ludvigsen som fylkesmann, som kunne tenkes å være relevant, så skulle det oversendes til meg, som jeg da har sendt til politiet. Da kom det en del informasjon som politiet nå sitter på.

MØTTE I RETTEN: Pål Christian Bergstrøm, regiondirektør i Bufetat region nord, fortalte at det ble reagert på at fylkesmann Ludvigsen møtte opp alene på institusjoner på kveldstid. Foto: Ådne Husby Sandnes

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder