TILBAKE IGJEN: Steingrim Wolland er i dag styreleder i Advokatfirmaet Rogstad. Fra 2009 til 2017 kunne han ikke drive som advokat i Norge. Foto: Tore Kristiansen

Var avskiltet som advokat – jobbet for rik enke

Steingrim Wolland jobbet under advokat Olav Braatens navn. I dag er han styreleder i Advokatfirmaet Rogstad.

Advokat Steingrim Wolland (58) sto i åtte år uten tillatelse til å drive som advokat.

I 2017 fikk han bevillingen tilbake.

Også i perioden han sto uten bevilling, utførte Wolland en rekke advokatoppgaver i minst tre ulike saker, viser e-poster og annen dokumentasjon VG har fått tilgang til.

I Norge er det visse oppgaver kun advokater skal utføre, et såkalt rettsrådsmonopol.

Mandag varslet Tilsynsrådet for advokatvirksomhet at det vil undersøke Advokatfirmaet Rogstad, etter at VG avslørte hvordan bedrageridømte Afzzal Ghauri styrer advokatkontoret – som han bygde opp fra fengsel.

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet varsler nå at de også vil undersøke om Wolland har brutt rettsrådsmonopolet.

les også

Tilsynsrådet aksjonerer mot Advokatfirmaet Rogstad

Mener han har fulgt loven

Wolland avviser å ha gjort noe galt

– Det er advokatvirksomhet som krever bevilling. Ikke å opptre som prosessfullmektig av og til, eller lignende, skriver Wolland i en e-post til VG.

Og legger til:

– Jeg har lojalt innrettet meg etter det jeg etter min beste overbevisning mente er loven, og ikke drevet hverken advokat- eller rettshjelpsvirksomhet før i juli 2017.

Bisto velstående enke i eiendomstvist

Ubaldina Navarro-Gamst (65) er en velstående amerikansk enke som arvet et lite, norsk eiendomsimperium. Hun forteller til VG at Wolland bisto henne også i perioden han ikke hadde bevilling.

Navarro-Gamst har siden 2015 vært i konflikt med en annen eiendomsinvestor i Oslo, etter at en handel skar seg.

Tirsdag begynte ankebehandlingen av saken i Borgarting lagmannsrett.

– Det er Steingrim som er advokat på den saken, sa Navarro-Gamst da VG ringte i januar.

– Når ble han det?

– Fra begynnelsen av saken.

ADVOKAT OG KLIENT: Ubaldina Navarro-Gamst og advokat Steingrim Wolland i retten tirsdag. Foto: Tore Kristiansen

I en påfølgende meldingsutveksling bekrefter Navarro-Gamst at hun kun har forholdt seg til Wolland fra saken begynte i 2015, et tidspunkt hvor Wolland ikke hadde bevilling.

– Det var ingen andre advokater i tillegg som jobbet for deg?

– Det er riktig.

Da ankesaken startet tirsdag, sa Navarro-Gamst til VG at det likevel ikke har vært Wolland, men en annen advokat som representerte henne i en tidlig periode.

LEDER SELSKAPET: Afzzal Ghauri (38) og styreleder Steingrim Wolland i Advokatfirmaet Rogstad. Foto: Tore Kristiansen

les også

Dømt som megler – startet eiendomsmeglerfirma

Gikk konkurs og ble dømt i bedragerisak

Steingrim Wolland fikk suspendert advokatbevillingen i 2009, etter aksjespekulasjon som endte i personlig konkurs.

Økokrim etterforsket også en sak mot ham og en kunsthandler, som endte med at Wolland i 2013 ble dømt for grovt uaktsom medvirkning til grovt bedrageri.

Wolland forlot landet for å slå seg personlig konkurs i England, som har mer gunstige konkurslover enn Norge.

I 2014 overtok han et aksjeselskap som fikk navnet Advokatfirma Wolland AS, med samme adresse som advokatfirmaet Braaten Skard i Oslo. Det er knapt registrert noen omsetning i selskapet.

«Det er mer sånn konsulentvirksomhet»

I et intervju med VG i desember opplyste Wolland han at lånte kontorplass hos Braaten Skard fra en gang mellom 2013 og 2014.

På spørsmål om han jobbet der, svarte Wolland:

– Nei, det kan jeg ikke si. Altså, litt selvfølgelig, men det er mer sånn konsulentvirksomhet. Jeg kan jo drive med økonomisk rådgivning.

Wolland hadde senere kontorplass hos Advokatfirmaet Rogstad før han fikk tilbake bevillingen. Heller ikke her drev han advokatvirksomhet, ifølge seg selv.

– Jeg drev jo ikke som advokat, jeg drev ikke som rettshjelper heller.

– Hva gjorde du da?

– Hva jeg gjorde på kontoret? Hehe, jeg surret med mitt.

les også

Fakturerte millionbeløp – retten vil ha svar om ukjent kobling

«For å unngå krøll, samarbeider jeg med adv. Olav Braaten»

VG har fått tilgang til en e-post Steingrim Wolland sendte 24. mars 2015, mer enn to år før han fikk tilbake advokatbevillingen.

E-posten er sendt i forbindelse med eiendomskonflikten til Navarro-Gamst.

E-posten er sendt til Navarro-Gamsts mangeårige husadvokat, Erik Frydenbø.

Wolland ønsker ikke å kommentere e-posten og viser til taushetsplikten.

JOBBER SAMMEN: Advokat Olav Braaten jobber i dag også i Advokatfirmaet Rogstad. Bildet er tatt i forbindelse med en annen sak. Foto: Tore Kristiansen

Eiendomsinvestor: – Presenterte seg som advokat

Frank Jensen er en annen eiendomsinvestor, som var en del av handelen som nå har endt i retten.

Han er ikke selv part i rettssaken, men forteller at han deltok på et møte i 2015 hvor Ubaldina Navarro-Gamst, Steingrim Wolland og Erik Frydenbø var til stede.

Jensen sier at han ble informert om at Wolland skulle være Navarro-Gamsts advokat i saken.

– Wolland sier da etterfølgende at jeg er Dinas (Ubaldina red.anm.) nye advokat, men mine brev kommer fra advokat Olav Braaten da jeg ikke har advokatbevillingen på plass ennå, forteller Jensen.

Tok over saken

Stevningen og de første prosesskrivene ble sendt i Olav Braatens navn.

Sommeren 2017 fikk Wolland tilbake bevillingen.

De senere prosesskrivene er sendt i Steingrim Wollands navn.

Språkforsker: Samme, følelsesladde språk

Professor i lingvistikk Janne Bondi Johannessen ved Universitetet i Oslo har på oppdrag fra VG gjort en analyse av prosesskrivene som er levert inn under både Wolland og Braatens navn i eiendomstvisten til Navarro-Gamst.

VG har fjernet signaturer, logoer og navn på forfatterne i tekstene.

UNDERSØKTE SPRÅKET: Professor i lingvistikk Janne Bondi Johannessen ved Universitetet i Oslo Foto: Tore Kristiansen

Johannessen konkluderer med at tekstene er skrevet av én og samme person, og peker blant annet på tre ting:

1. «Utstrakt, overdreven bruk av kursivering for å markere trykk på ord.»

– Det er veldig gjenkjennelig, for det er uvanlig i slike tekster, sier Johannessen.

2. «Koordinering med gjentagelse av ord og fraser. Det avslører at personen er opprørt.»

3. «Språk og ordvalg er til dels svært følelsesladet, det vil si sint.»

Prosesskrivene er også sammenlignet med skriv de to advokatene har levert inn i andre saker.

På bakgrunn av dem konkluderer Johannessen med at det sannsynligvis er Wolland som er forfatteren av alt som er skrevet i forbindelse med eiendomstvisten.

Tilsynsrådet vil undersøke

– VGs opplysninger er interessante for Tilsynsrådet. Vi vil se nærmere også på dette forholdet i forbindelse med våre undersøkelser, skriver assisterende direktør Dag Eriksen i Tilsynsrådet i en e-post til VG.

VIL UNDERSØKE: Assisterende direktør Dag Eriksen i Tilsynsrådet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

«Det er ingenting fordekt ved noe av dette»

– Å skrive brev for advokater, kan hvem som helst gjøre, og det er ikke noe merkelig at jeg har ført prosesskrivet i pennen for advokat Braathen, men det er jo hans brev og hans ansvar når han signerer det, svarer Steingrim Wolland.

Og legger til:

– Det er ingenting fordekt ved noe av dette, og jeg var fullstendig åpen om det.

les også

Rogstad-advokat angriper Forsvarergruppens leder

To andre saker

VG har konfrontert Wolland med to andre saker hvor han utførte advokatoppgaver i perioden.

VG har også spurt Wolland:

– Hvis du hadde anledning til å opptre som prosessfullmektig «av og til», hvorfor var det da nødvendig at Braaten signerte og sendte brevene?

– Du har fått svar, men vil simpelthen ikke lære, svarer Wolland.

«Advokatetikken var vel ivaretatt»

Olav Braaten skriver i en e-post at han slutter seg til Wollands svar.

– Jeg fikk dette oppdraget og registrerte dette på vanlig måte. Wolland kjente saken godt og lagde en del forslag som ble ferdigstilt og sendt inn av meg. Advokatetikken var vel ivaretatt ved dette, skriver Braaten.

– Har du noen gang møtt Ubaldina Navarro-Gamst?

– Svaret på det er nei. Jeg hadde et avtale møte med henne etter at jeg fikk oppdraget. Hun skulle komme på mitt kontor. Det gjorde hun ikke. Hun hadde glemt det.

Braaten legger til at det også ble avtalt et senere møte, men at Navarro-Gamst igjen uteble.

Olav Braaten jobber i dag i Advokatfirmaet Rogstad.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder