Sjokkbilder: Fant døde og råtne dyr i renset drikkevann

Dykkere finner dyrekadavre og døde fugler, søppel og spor av avføring i bassenger med renset drikkevann over hele Norge.

De unike bildene fra spesialservicefirmaet Ancistrus AS viser uhumskhetene som lurer i drikkevannet. Under rengjøring av et basseng fant deres dykkere for flere år siden en død grevling som lå og råtnet på bunnen.

Dårlig sikret

– Mange drikkevannsbassenger er dårlig sikret mot inntrengning fra naturen og spontant hærverk. De får svært lite oppmerksomhet fra kommunene og tilsynsmyndighetene, sier Roger Jarnstedt, daglig leder i Ancistrus i Skien.

Han startet firmaet som siden 1998 har drevet sikring og vedlikehold av drikkevannsbassenger. Ancistrus har flere hundre løpende serviceavtaler med kommuner i alle landets fylker utenom Oslo.

Se dykkernes bilder av funn i drikkevannet:

les også

Sylvi vil kartlegge drikkevannet i alle kommuner

Vann fra innsjøer og elver filtreres og renses i vannverket. Så oppbevares det i drikkevannsbassenger som vanntårn, høydebassenger eller grovsprengte fjelltunneler.

Derfra går drikkevannet gjennom ledningsnettet til husholdninger og andre. I ledningen står vannet under trykk. Ca. 30 prosent lekker ut, men ingenting kan sive inn i røret.

Like sikre er ikke drikkevannsbassengene, hvor vannet står før det kommer i kranen.

les også

Høydebasseng utgjør en risiko – mener hele landet må ta lærdom

– Naturen finner veien inn, gjennom nedstigningsluker og lufteluker, taksluk og dører som ikke er tette. Eller gjennom sprekker i anlegg som er gravd ned i bakken, sier Roger Jarnstedt i Ancistrus.

Finner også kjemikalier og muggsopp

Firmaet rengjør bassenger for sedimenter som naturlig forekommer i drikkevannet. De suger opp slam og organisk materiale som synker til bunns. Det er ikke det eneste de finner.

– Det er vanlig at vi finner døde fugler og dyr som ekorn, mus, salamandere, snegler, mark og insekter. Vi finner også aluminiumsulfat og andre stoffer fra kjemikalier som ble tilført under rensing og muggsopp fra ledningsnettet.

SJEFER: Administrasjonssjef Bjørn Henrik Zetterstrøm-Ask og daglig leder Roger Jarnstedt i firmaet Ancistrus, som driver spesialservice for drikkevannsbassenger. Foto: Sven Arne Buggeland

les også

Prøvesvar på Askøy: Smitten skyldes trolig dyreavføring

Jarnstedt sier at dykkerne også finner søppelsekker og avfall som kondomer og sigarettsneiper i drikkevannet. De har blant annet funnet et oljefilter fra en bilmotor, malingsspray, rødspritflasker, batterier, medikamenter og ølbokser.

– Drikkevannsbassenger ligger gjerne avsides til, oppe på en kolle eller i enden av en vei. De er utsatt for hærverk mot luker og lufteventiler, at noen kaster inn avfall, sier Bjørn Henrik Zetterstrøm-Ask, administrasjonssjef i Ancistrus.

Skien-firmaet har hatt nærmere 2000 vedlikeholdsoppdrag for kommunene de siste tyve årene. Ancistrus arbeider bakteriefritt, uten at bassenget tas ut av drift. Rengjøring skjer normalt hvert 3.–5. år.

les også

Ekspert: Ja, en fuglebæsj kan slå ut mange mennesker

– E-colibakterier flere ganger i året

– Vi tar også utvidede bakterieprøver. E-colibakterier fra avføring finner vi ikke ofte, men mange ganger hvert år i drikkevannsbassengene. Alle funn dokumenteres og rapporteres til vannverkseierne.

– Hva skjedde etter at dere fant den døde grevlingen?

– Bassenget ble umiddelbart tatt ut av drift, rengjort og desinfisert med klor. Så ble nye bakterieprøver tatt for å være sikker på at drikkevannet var rent igjen. Overløpsrøret der grevling kom inn, ble bygget om, sier Jarnstedt.

les også

17.000 syke av drikkevann på tyve år

– Uhygienisk og uakseptabelt

Ifølge drikkevannsforskriften skal vannverkseieren sikre at drikkevannet er trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Kommunene har ansvar for sikring av vannverk, bassenger og ledningsnett.

– Fremmedlegemer i drikkevannsbassengene er uhygienisk, på ingen måte akseptabelt og skal ikke skje, sier Yngve Wold, konstituert direktør i Norsk Vann, om skrekkeksemplene fra Ancistrus.

Han sier at det er tilfeller av for dårlig standard og trekker frem Askøy som eksempel: Der har dyreavføring som har rent inn i et nedgravd høydebasseng, trolig påført over 2000 innbyggere kraftig diaré og magesmerter.

– Kommunene har gjerne god vilje, men begrensede budsjetter. Men noen har forstått at drikkevannet er truet og satt i verk risikoreduserende tiltak. Du skal ikke utsettes for en kalkulert risiko når du drikker vann i Norge, sier Jarnstedt.

– Skal ikke skje

– Hvis det lå en død grevling i basseng med renset drikkevann, da er ikke ting som de skal være. Det skal ikke skje, sier seniorrådgiver Line Ruden i Mattilsynet til VG.

I såkalt råvann, som vann og innsjøer, vil det derimot alltid kunne være forurensning. Her flyr det fugl og det vandrer dyr – og det havner ulike typer bakterier i vannet.

– Derfor skal man ha en vannbehandling som gjør vannet rent. Og etter at vannet er renset og havner i for eksempel høydebasseng, er det viktig at det ikke forurenses på ny, sier Ruden.

I tillegg til fysisk sjekk, skal det ta jevnlige prøver slik at vannet kan bekreftes rent, og at det slås alarm i tilfelle det blir funnet forurensning.

– Prøvene vi får inn, viser at i de aller aller fleste tilfellene får folk godt vann i kranen, sier Ruden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder