Anniken Hauglie: – Spørsmål burde blitt stilt tidligere

Arbeidsministeren står fast på at hun ikke forstod det fulle alvoret i trygdeskandalen, der folk hadde blitt uriktig dømt til fengsel, før sommeren 2019.

 • Martha C. S. Holmes
 • Tore Kristiansen (foto)
 • Runa Victoria Engen
 • Camilla Fredstad Huuse

– Når en feil har pågått i så mange år, er det åpenbart at departementet ikke kan være fornøyd. Flere spørsmål burde vært stilt på et tidligere tidspunkt. Blant annet kunne vi stilt spørsmål ved kjennelser i trygderetten, sier arbeidsminister Anniken Hauglie under den åpne høringen om NAV-skandalen.

En rekke personer har blitt dømt til fengsel i trygdesaker som er bygget på feil lovanvendelse.

VG-spesial: NAV-skandalen

I høringen sier Hauglie at etter at det ble vedtatt en praksisendring for korte utenlandsopphold i mars 2019 i NAV, ble ikke problemstillingen drøftet med departementet før i august 2019 - et halvt år senere.

Hauglie står fast på at hun og departementet perioden frem til dette ikke forsto alvoret, eller forsto at dette også kunne gjelde straffesaker, før august - og det første møtet med NAV 13. september.

– Det ble tydelig for oss den 13 september at det var en reell og potensiell mulighet, sier hun.

– Tar ansvar for mitt departement

Hauglie gjentar at NAV i januar 2019 uttrykte at den praksisendringen de gjorde, ville gjelde utenlandsopphold som varte i en kort periode.

– Vi hadde på det tidspunktet ikke noen grunn til å tro at mottakere var anmeldt eller straffeforfulgt basert på feil praksis, sier hun.

Det var først i slutten av august den store alarmen gikk i departementet, da man forstod at feilen kunne gjelde lenger opphold, og dermed ha ført til feil rettsanvendelse.

– Jeg tar ansvar for mitt departement og for oppryddingen som er i gang, på svært mange områder, sier Hauglie.

Komiteen viser til dokumenter fra trygderetten, oversendt til departementet i desember 2017, som omhandlet en dom på 23 uker. Det var i denne forbindelse at Trygderetten ønsket å be EFTA-domstolen om råd.

Freddy Øvstegård viser til statsrådens tidligere redegjørelse for stortinget hvor hun sa at departementet ikke visste om andre saker enn de som omhandlet «få ukers opphold»

– Vi snakket om korte opphold. Det var ingenting i kommunikasjonen som klargjorde alvoret i saken den gangen. Vi tok ikke stilling til lengden på oppholdet, men på om praksisen i NAV var korrekt.

På spørsmål om hun ikke visste at brudd på oppholdskravet i folketrygdloven ga straff, svarer hun.

– Vi var ikke kjent med at den praksisen som NAV hadde for EØS-området var i strid med forordningen.

– Kunne varslet Riksadvokaten

Både Riksadvokaten og statsministerens kontor ble først informert om trygdeskandalen i oktober.

– I ettertid ser vi at statsministerens kontor og riksadvokaten kunne vært varslet tidligere, sier Hauglie.

Den tidligere riksadvokaten listet opp en rekke tidspunkter han mener han burde blitt informert på fra tilbake til 2017, og gikk langt i å si at flere uriktige dommer kunne vært unngått om han ble informert tidligere.

– Når vi ser det nå, kan vi være enige om at riksadvokaten burde vært informert på et tidligere tidspunkt, men akkurat når dette tidspunktet er er ikke jeg den rette til å konkludere om nå, sier Hauglie.

I det første møte mellom NAV og departementet 13. september 2019 ble omfanget av trygdeskandalen kjent. NAV visste at Erik Skjoldheim (38) skulle møte i retten tre dager senere, men unnlot å ta kontakt med påtalemyndigheten for ås stoppe saken.

Hauglie sier det ikke var enkeltsaker, men omfanget, som ble diskutert i møtet den 13. september.

– Dessverre var det en sak som gikk for retten, vedkommende ble dømt men ikke fengslet. Men det er åpenbart en svær belastning for vedkommende - og det beklager jeg, sier Hauglie.

I HØRING: Arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Foto: TORE KRISTIANSEN

– Omfanget nedtonet fra NAV

Den 22. februar ga departementet sin tilslutning til at NAV bare trengte å legge om praksis frem i tid, og ikke trengte å gå tilbake på gamle saker.

Når Hauglie får spørsmål om dette under høringen, understreker hun at man på det tidspunktet ikke kjente til at folk var blitt dømt uriktig, og at NAV ønsket å se fremover.

– Fra brevet i desember til brevet fra NAV i januar, så ble også omfanget nedtonet fra NAVs side - de sier selv at konsekvensene er mindre enn det de først var forespeilet.

Dokumentene som har blitt offentliggjort kjølvannet av NAV-skandalen viser at flere NAV-ansatte allerede fra 2014 stilte spørsmål om regelverket internt. Etter at det var oppdaget at NAV praktiserte feil i julen 2018, var det også stor usikkerhet rundt hva det innebar

– Det har pågått en lang, intern diskusjon i NAV som ikke er blitt løftet til et beslutningsnivå. Det har pågått en diskusjon i årevis som ikke har blitt avklart, sier Hauglie.

– Skal gjenopprette tilliten til velferdssystemet

– Siden feilen ble oppdaget i høst har jeg vært opptatt av å rydde opp. De som er berørt, skal få hjelp. 272 har fått saken sin behandlet på nytt så langt. Saken har avdekket sårbarheter ved inkoropreringer av forordninger og forskrifter fra EU, sier Hauglie.

– Vi skal gjennoprette tilliten til velferdssystemet vårt. Her har vi et felles ansvar.

Hun sier hun tror alle som sitter med ansvar i saken tar det på største alvor, og sier departementet har vært opptatte av å rydde opp fra dag en.

– Forordningen ble implementert 3,5 år før jeg kom inn, men jeg er ikke kjent med at dette har vært en problemstilling. Jeg har saumfart det som er og saumfare, for å se om det har kommet signaler fra noe sted, men jeg har ikke funnet det noe sted.

Mer om

 1. Nav-skandalen

Flere artikler

 1. Kallmyr i NAV-høring: En annen type justismord

 2. NAV-sjefen: Varslet riksadvokaten for sent

 3. NAV-skandalen: SV varsler mistillitsforslag mot Anniken Hauglie (H)

 4. Håper Frp-exit fører til mistillit mot Anniken Hauglie

 5. SV mener NAV-brev viser at syv straffedommer kunne vært unngått: – Dypt alvorlig

Fra andre aviser

 1. Trygdeskandalen: Busch mener 33 uriktige dommer kunne vært unngått, om han var blitt informert i 2017.

  Fædrelandsvennen
 2. To dagers høring om trygdeskandalen er over. Her er noe av det viktigste som kom frem.

  Aftenposten
 3. Trygdeskandalen: Busch mener 33 uriktige dommer kunne vært unngått, om han var blitt informert i 2017.

  Aftenposten
 4. Alle skylder på hverandre i trygdeskandalen

  Fædrelandsvennen
 5. Trygdeskandalen: Dette er det viktigste som så langt er kommet frem i høringen

  Aftenposten
 6. Nav visste allerede i februar i år at trygdeskandalen omfattet straffesaker

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder