BLE FJERNET: Ansatte ved Regional sikkerhetsavdeling på Dikemark i Asker fikk risikotillegg tidligere, men dette ble fjernet i 2002. I dag har turnusansatte i 100 prosent stilling to timer kortere arbeidsuke, pluss én ekstra ferieuke. Foto: Frode Hansen, VG

Dikemark-ansatte får ikke risikotillegg: – Sterkt etterlyst i mange år

Til tross for at de jobber på en avdeling som har det høyeste sikkerhetsnivået for psykiatribehandling i Norge, får ingen av de ansatte ved Regional sikkerhetsavdeling på Dikemark i Asker risikotillegg.

– Vi utsettes daglig for særdeles risikofylte situasjoner. Ofte så smeller det. Vi jobber blant pasienter som er dokumentert livsfarlige og uberegnelige, sier en ansatt som VG har snakket med.

Landets to andre regionale sikkerhetsavdelinger, som ligger på Sandviken i Bergen og Brøset i Trondheim, opplyser at deres ansatte får risikotillegg.

– Risikotilleggene har vært praksis i mange år. Vi er i gang med å evaluere ordningen for å sikre at den treffer rett i dagens praksis, heter det i en uttalelse fra St. Olavs hospital som VG har fått tilsendt.

I november omtalte VG at to overleger og én psykologspesialist på kort tid hadde sluttet ved Dikemark-avdelingen. I årsmeldingen fremgår det at det er krevende å rekruttere fagpersonell til å dekke faste stillinger.

– Vi har eksempel på at søkere trekker seg fordi de ikke tilbys den lønnen de forventer at landets største regionale sikkerhetsavdeling kan gi, sier seksjonssjef Bjarne Dahl.

– Får de tyngste sakene

VG har nylig omtalt noen av voldshendelsene som ansatte ved avdelingen har blitt utsatt for. Hendelsene som medførte betydelig skade og sykemelding i 2018, viser flere tilfeller hvor pasienter gikk til angrep og slo ansatte i hodet.

– Det finnes ikke et høyere sikkerhetsnivå innen psykiatribehandling enn på regional sikkerhetsavdeling. Det er vi som får de tyngste sakene. Jeg tror ikke det er noen av de ansatte som ikke etterlyser et risikotillegg, sier den ansatte til VG.

Har du tips i saken? Ta kontakt med VG på e-post her eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4798060744.

les også

Frykter uriktig bruk av tvang ved Dikemark: – Sårbart og bekymringsfullt

– Sterkt etterlyst

Avdelingstillitsvalgt Else Marie Svanåsbakken i Fagforbundet sier til VG at et slik tillegg har vært sterkt etterlyst i mange år.

– De ansatte stiller seg undrende til at de kan få bedre lønn hos andre arbeidsgivere.

Se bildespesial: Slik ser det ut på innsiden av Dikemark

Risikotillegg har vært de tillitsvalgte sin hovedsak de siste tre årene, forteller Svanåsbakken.

– Dette på bakgrunn av flere ting, men hovedårsaken er rekruttering. Vi har flere vakante hjelpepleier- og sykepleierstillinger. I tillegg er det flere andre grunner til at ansatte som jobber klinisk med pasientene, mener at et risikotillegg bør innvilges.

– Tilsier jobben som de ansatte utfører at de bør ha risikotillegg?

– Ja. Vi er i behov for kvalifiserte folk som er villig til å jobbe med alvorlig syke mennesker med voldsproblematikk. Et risikotillegg vil også være en kompensasjon for at vi utsetter oss for fare når vi jobber med pasienter som er innlagt i måneder og år.

SEKSJONSLEDER: Bjarne Dahl. Foto: Frode Hansen, VG

Er i dialog

De ansatte hadde risikotillegg tidligere, i form av et tillegg med ekstra lønnstrinn, men dette ble fjernet i 2002.

– Da lønnssystemet ble omgjort og vi fikk lønnsgrupper, ble risikotillegget bakt inn i grunnlønnen, som førte til at det ble «spist» opp ved de neste tariffoppgjørene, sier Svanåsbakken.

I dag har turnusansatte i 100 prosent stilling to timer kortere arbeidsuke, forklarer Dahl. I tillegg har de én ekstra ferieuke.

Ifølge Dahl har ledelsen og de tillitsvalgte over tid vært i dialog om tidligere avtaler og dagens betingelser.

I fjor høst ble det satt ned en partssammensatt gruppe for blant annet å se på risikotillegg. Svanåsbakken er også opptatt av å beholde ferieuken.

– Vi har drøftet med de tillitsvalgte om det er mulig å erstatte redusert arbeidstid eller ekstra ferie med et selektivt kronetillegg. Vi er innstilt på å drøfte dette videre med våre tillitsvalgte for å finne en god løsning, sier Dahl.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder