TØFF TONE FRA WIEN: Fagforbundsleder Mette Nord er på den europeiske fagbevegelseskongressen ETUC denne uken, sammen med blant andre LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og LOs 1. nestleder, Peggy Hessen Følsvik (i bakgrunnen). Foto: Bjørn Haugan, VG

LO og YS garanterer sykehus-streik – hvis pensjonskrav ikke innfris

WIEN (VG) Leder Mette Nord i LOs største forbund, Fagforbundet, sier det blir sykehusstreik fra onsdag i neste uke, hvis de ikke får gjennomslag for at lavtlønte deltidsansatte får pensjon. Se hvilke sykehus som rammes.

– Vi snakker om grasrota på et sykehus, blant annet de som jobber på kjøkken, kantine og innen teknisk, ofte ufaglærte, som bare tilbys deltidsstillinger under 20 prosent. Vårt krav om pensjon fra første krone for disse lavlønnsgruppene, er ufravikelig. Vi aksepterer ikke lenger at Spekter er de eneste som sier nei til det, sier Mette Nord til VG.

– Betyr det at det blir sykehus-streik hvis dere ikke får gjennomslag for det kravet?

– Ja, da går vi til streik, lover Nord når hun møter VG på den europeiske fagforeningskongressen ETUC i Wien.

Hennes Fagforbund og flere andre LO-forbund har gått sammen med YS-tilknyttede Delta og Parat og bestemt seg for at å få gjennomslag for det kravet, er ufravikelig. Delta-sjefen er like kompromissløs.

– Vi er helt samstemte. Det blir streik hvis vi ikke får gjennomslag på dette konkrete punktet, sier forbundsleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen.

– Vi er glad for at LO og YS står skulder ved skulder mot Spekter i denne saken. Det gjør oss sterke. I tillegg kjemper vi en rettferdig kamp for noen av de svakeste gruppene i norsk arbeidsliv, de deltidsansatte, sier Thorkildsen.

Disse sykehusene rammes ved streik

De varsler nå hvilke medlemmer ved landets sykehus, som blir tatt ut ved streik:

Fagforbundet og FO varsler plassfratredelse for 303 medlemmer:

– Oslo Universitetssykehus HF 119 medlemmer.

– St.Olav Hospital HF 51

– Helse Bergen HF 71 medlemmer

– Sørlandet sykehus HF, Kristiansand 62 medlemmer

YS Spekter har i dag varslet streik for ca 190 medlemmer fordelt på følgende helseforetak:

Helse Bergen HF, St. Olavs Hospital HF, Sørlandet Sykehus HF, Sykehuset Østfold HF

YS fremholder at en streik vil ramme administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, renhold og pasient- og varetransport på de berørte sykehusene.

Blir det ikke enighet i meglingen 27. og 28. mai, blir det streik fra og med onsdag 29. mai.

LO understreker at dersom arbeidsgiver lokalt vurderer at noen av stillingene vil medføre fare for liv og helse, innvilges det dispensasjon.

Kravet de sier de skal ha gjennom, er at de som har stillinger under 20 prosent, også skal få pensjonsavsetninger.

– Spekter må se at tiden er overmoden. Dette er gjeldende avtale i kommunesektoren og har vært det i flere år, sier Nord.

Husker du den forrige sykehusstreiken?

– I kommunal sektor har de rett til å tjent opp pensjon fra første arbeidede time og første tjente krone, sier hun.

– De vi kjemper for er lavtlønte kvinner: 75 prosent av de ansatte i stillinger under 20 prosent, er kvinner. Det gjelder blant annet ambulansearbeidere, helsefagarbeidere, teknisk administrativt personale, vernepleiere, studenter og ansatte uten formell kompetanse, sier Thorkildsen.

– Vil ikke koste sykehusene mye

Nord sier de vet det er følsomt å streike på sykehusene og at de selvfølgelig vil bidra til at liv og helse ikke blir satt i spill.

– Sykehusene er et veldig vanskelig område å streike og vi vil gjøre uttak som i hovedsak skal ramme arbeidsgiverne og ikke pasienter og deres pårørende, sier Nord.

Enighet i kommuneoppgjøret

Nords nestleder, Sissel M. Skoghaug, fremholder at ansatte i stillinger under 20 prosent bare utgjør om lag 1,1 prosent av den totale lønnen til ansatte i sykehusene.

– Det betyr at å innfri det kravet, ikke vil koste sykehusene mye, sier Skoghaug.

Spekter er forsiktige

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Spekter, Gunnar Larsen, er forsiktig.

– Spekter/helseforetakene har samme grense for innmelding i pensjonsordningen som politikerne på Stortinget har vedtatt skal gjelde for både statsansatte og privat sektor, og ser ingen grunn til å endre dette for LO/YS i helseforetakene. Vi beklager at det ikke ble oppnådd enighet gjennom forhandlingene, men ser nå frem til en konstruktiv megling, hvor vårt mål er å få til løsninger som er gode for både de ansatte og helseforetakene, sier han.

Her ble de økonomiske rammene for årets oppgjør lagt

Det er helseforetakene som har avvist kravet fra LO/YS. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter representerer helseforetakene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder