LANG VENTETID: I januar og februar fikk hele 159 barn vedtak på at de bare får bli i Norge til de blir 18 år. Foto: Jørgen Braastad VG

KrF, SV og Venstre vil skrote midlertidig opphold for asylbarn

Det sitter nå 326 barn i norske mottak som bare har opphold til de blir 18 år. Venstre, KrF og SV vil skrote denne ordningen, men Ap sier nei.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

UDI har rapportert om en forverring i mottakene for de enslige mindreårige og mottaksledere slår alarm og usikkerhet, angst, skolevegring, søvnproblemer og selvskading. UDI er mest bekymret for de unge guttene som må ut når de fyller 18 år.

SV, Venstre og KrF vil ha endring.

– Alle signaler vi får i dag fra verger og personer som jobber med dette, er at dette er ganske kritisk, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til VG.

De tre partiene vil skrote ordningen med å bare gi barn midlertidig opphold til de er 18 år.

– Det er ikke holdbart. Vi er veldig bekymret for det som skjer nå. Det er veldig negativt for Norge og for samfunnet å gi midlertidig opphold til barn, sier KrFs innvandringspolitiske talsmann Geir Toskedal.

Bakgrunn: 326 barn får bare bli i Norge til de fyller 18 år. Syray er et av dem

Ikke flertall uten Ap

Men Ap vil ikke skrote midlertidigheten – og ber heller regjeringen sørge for at barna har det bra mens de er her.

– Arbeiderpartiet forholder seg til det forliket vi har inngått med regjeringen og går ikke inn for noen endringer av regelverket nå. Det står vi fast ved, sier justispolitisk talskvinne i Ap, Kari Henriksen.

– Vi mener det er veldig alvorlige bekymringsmeldinger UDI sender om situasjonen for de enslige mindreårige. Men det er et handlingsrom innenfor gjeldende regelverk til å følge dette bedre opp, sier Henriksen til VG.

VIL HA MED SEG AP: Venstre-leder Trine Skei Grande (V) får ikke flertall for å få skrotet midlertidigheten uten Høyre eller Ap. Men hverken regjeringen eller Ap vil slutte med midlertidige oppholdstillatelser. Foto: Erlend Daae VG

Det er i dag barn over 16 år som kan få en midlertidig oppholdstillatelse i Norge til de fyller 18 år. Den eneste grunnen til at disse barna får opphold i Norge, er at de ikke har noen omsorgsperson i hjemlandet og ikke vil få forsvarlig omsorg ved retur.

Så de får opphold til de er 18 år og kan sendes ut alene.

Regjeringen ville i fjor utvide ordningen så de kunne gi alle barn midlertidig opphold til de er 18 år – selv om de for eksempel er 10 eller 11 år når de kommer. Dette fikk de ikke flertall for.

Venstre og KrF mener at hele ordningen skader barna, viser til uroene i mottakene nå og vil ha ordningen vekk. Men uten Ap har de ikke flertall. Regjeringen vil ikke fjerne midlertidigheten.

– De store partiene må snu her og de må slutte å dytte hverandre foran seg og må ta ansvar for at dette er virkningen vi får. Nå har vi nok historier, vi vet hva dette fører til, sier Trine Skei Grande, og påpeker at de har vært imot midlertidighet hele tiden.

SVs Karin Andersen understreker også at ordningen må oppheves.

– FEIL: Geir S. Toskedal (KrF) sier det blir feil å bruke et reglement overfor disse barna for å avskrekke andre barn. Foto: Berit Roald NTB scanpix

– Ap opprettholder et nesten like strengt regime som regjeringen har, og det syns vi er uheldig når det gjelder barna på dette området, sier Toskedal i KrF.

Fikk du med deg? UDI er veldig bekymret for enslige mindreårige i norske mottak

Ap: Vil ha en streng innvandringspolitikk

Ap ber Høyre og Frp ta advarslene fra mottakene og UDI på alvor og skape trygghet for barna mens de er her.

– Hvorfor er det viktig for dere at ordningen med midlertidig opphold består?

– Det er viktig at den består fordi det er en veldig farefull reise for disse barna, de er lett ofre for menneskerettighetsbrudd på sin reise, så det er viktig å opprettholde et sterkt signal om at å sende barn til Norge alene, det er en risikofylt situasjon og en fare for barnet, sier Henriksen.

– Derfor vil vi ha en streng innvandringspolitikk, og i det ligger det at vi skal være varsomme med å si at det er anledning til å komme til Norge som barn, sier Ap-politikeren.

Bakgrunn: Mottaksledere slår full alarm om unge asylsøkere: Traumatiserte, apatiske og redde

159 med midlertidighet bare i år

Det sitter nå altså 326 barn i norske mottak med slike midlertidige tillatelser – og antallet har skutt i været siden 1. oktober.

Grunnen er at «rimelighetsvilkåret» ble fjernet 1. oktober, vilkåret som sa at å henvise en enslige mindreårig til internflukt i Kabul ikke må være «urimelig».

Kort forklart: Hvis det ble sett på som «urimelig» å sende de enslige mindreårige til internflukt i Kabul – fikk de innvilget beskyttelse.

1. oktober ble dette kravet fjernet, og bare i januar og februar har altså 159 barn fått beskjed om at de bare får opphold i Norge til de er 18 år.

KrF-leder Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande gikk i forrige uke ut i Dagsavisen og argumenterte for å se på midlertidigheten og at rimelighetsvilkåret gjeninnføres.

Ap sier også nei til det, og krever heller at regjeringen skaper trygghet for barna mens de faktisk er her.

DELTAR IKKE: UDI har det siste halvåret merket en trend med at enslige mindreårige trekker seg tilbake, ikke deltar i fritidsaktiviteter, ikke får sove og ikke vil gå på skole. Foto: Øyvind Nordahl Næss VG

– Det som er viktig nå er at regjeringen utnytter til fulle det handlingsrommet man faktisk har innenfor gjeldende regelverk og sikrer bedre ivaretagelse av disse barna mens de er i Norge. Det er det viktig å ta fatt i, og regjeringen bør gjøre det umiddelbart, sier Henriksen i Ap.

Regjeringen: Ikke aktuelt å avvikle ordningen

Statssekretær Torkil Åmland (Frp) i Justisdepartementet sier det ikke er aktuelt for regjeringen å avvikle ordningen med midlertidig opphold. Han sier han har tillit til at UDI har kontroll på situasjonen.

– Av de enslige mindreårige som søkte asyl i 2015/2016 er det relativt mange som ikke har et beskyttelsesbehov eller som ikke har avklart identitet. Dette har ført til en økning i antall personer som har fått en begrenset tillatelse, hvorav en del må forlate Norge etter fylte 18 år. Dette fører også til at flere enslige mindreårige vil få lengre oppholdstid i mottak, sier Åmland.

Les VGs reportasjer fra Kabul om Afghanistan-flyktningene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder