«TRANSPORTKAMERATENE»: Her er mandagens NTP møte på Stortinget over. Fra v. Nikolai Astrup (H), Abid Raja (V), Morten Stordalen (FrP), samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) og Hans Fredrik Grøvan (KrF). Foto: Helge Mikalsen VG

Nær enighet om ny transportplan

Regjeringen og samarbeidspartiene møttes til nye samtaler om Nasjonal transportplan på Stortinget mandag ettermiddag, men de kom ikke helt i mål.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Vi er ikke langt unna. Nå jobber vi for å bli enige om helheten, sa Venstres Abid Raja til blant annet VG da han like etter klokken 18 kom ut fra møtet på Stortinget som startet klokken 16.

Partene er enige om at det er detaljer som gjenstår. Forhandlingene fortsetter i nærmeste fremtid.

På dette møtet deltok Høyres Nikolai Astrup, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP), KrFs Hans Fredrik Grøvan og Abid Raja (V).

Fikk du med deg? Fergefri vestlandstur kan koste 3700 kroner i bompenger

Diskuterer rammene

Raja vil ikke si noe om enkeltprosjektene som er diskutert, men understreker at helheten vil bli god.

– Det kommer til å bli både fine veier og skinnegående transportlinjer. I tillegg er det mye bra på miljø og kollektiv, sier Raja.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier at rammene for hvor mye penger som skal brukes er et av punktene de nå diskuterer.

– På den ene siden har alle partiene lyst å bruke mer penger, samtidig ser vi at den turbulensen vi har hatt i norsk økonomi, gjør at vi ikke har like vilkår som de rødgrønne hadde. Vi må prioritere ut ifra en økonomisk situasjon som er mer normal, sier samferdselsministeren.

Les også: Konkurranse på jernbanen i nord utsatt ett år

Møtes på nytt

I tiden fremover fortsetter forhandlingene. Samarbeidspartiene skal møtes igjen i slutten av uken, forteller KrFs Hans Fredrik Grøvan.

– Jeg kan ikke si noe om konkrete prosjekter før ting er litt mer på plass, men vi har hatt en god tone og stor forståelse for hverandres ståsted, sier han til VG og legger til at de har holdt på i snart fire måneder.

– Vi har hatt en god prosess og forsøkt å få til en god balanse mellom vei, jernbane, sjøsatsing og luft. Og ikke minst dette med by og distrikt, det er en viktig utfordring slik at vi kan bygge og ta vare på hele landet, sier Grøvan.

Han har stor tro på at de skal komme i mål.

– Mitt inntrykk er at alle er innstilt på at vi skal lykkes og at alle ønsker at alle samarbeidspartiene skal skinne og at man skal se tydelige spor av prioriteringen til det enkelte parti når helheten presenteres, sier Grøvan.

Nye innspill

Stortingsgruppene til de fire samarbeidspartiene på borgerlig side ble orientert om framdriften i forhandlingene tidligere på dagen. Verken Grøvan eller Raja kunne tidligere i dag si når en eventuell enighet vil bli presentert.

– Vi har med oss nye innspill fra disse møtene, som vi nå skal diskutere videre, sa Raja til NTB mandag ettermiddag.

Til VG sa Raja tidligere i dag at han er veldig fornøyd med hva de fire partiene har klart å forhandle frem.

– Det var med stolthet jeg formidlet dette til Venstres stortingsgruppe, sier han.

I forslaget til ny Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2018-2029 ble de siste strekningene i Intercity-triangelet skjøvet ut av ut av prioriteringslisten.

Les: Bomsjokk i rushtrafikken i Oslo

Innspurt

Det skal gå mot innspurt i forhandlingene, ifølge Bergens Tidende,som først omtalte saken mandag. Siden slutten av fjoråret har regjeringspartiene og Venstre og KrF hatt samtaler om hvilke prioriteringer som skal gjøres i Nasjonal transportplan (NTP.)

Les også: Vil halvere transportutslipp innen 2030

Samferdselsministeren har tidligere varslet at NTP vil bli lagt fram før påske. På spørsmål om en avtale kan bli lagt fram allerede mandag, svarte han følgende på vei inn til møtet:

– Det får vi komme tilbake til.

Solvik-Olsen ville ikke si hva slags tilbakemeldinger han har fått fra sin egen stortingsgruppe. Også Høyres Nikolai Astrup var ordknapp ved møtestart.

– Det er gode samtaler med alle fire partier, sa han.

Fikk du med deg? Tog-året 2015: Enda flere forsinkelser enn i 2014

Flere spørsmål

Alle temaer innenfor NTP skal, ifølge NTB, ha blitt diskutert på gruppemøtene – altså både den totale pengebruken, hvilke samferdselsprosjekter som prioriteres, hvilken rekkefølge de kommer i og fordelingen mellom landsdeler og fylker.

KrFs Hans Fredrik Grøvan sier NTP-forhandlingene er sammensatte. Politikerne skal bli enige om hvor mye som skal gå til vei i forhold til kollektivtransport og jernbane samt finne en god fordeling på bevilgninger mellom by og distrikt. Finansiering er opplagt også et tema, som kjent er omfanget av bompenger et ømt punkt for Frp.

Les også: Dette er Oslopakke 3: Mer bompenger og nye t-baner

370 ønsker og innspill

Grunnlagsdokumentet for ny NTP var på høring fra 29. februar til 1. juli i fjor. Fylkeskommuner, interessegrupper, næringsliv og andre ble invitert til å komme med innspill og ønsker under arbeidet med ny NTP. I tillegg ble «folk flest» oppfordret til å sende inn ønsker og andre innspill på Facebook. Rundt 370 innspill og ønsker fra hele landet blitt spilt inn til Samferdselsdepartementet i den formelle høringsrunden.

Det er knyttet spenning til hvilken ramme for pengebruk regjeringen vil legge seg på. I fagetatenes forslag til NTP i fjor ble det lagt fram alternativer som spente fra 574 milliarder kroner til 932 milliarder kroner. En høyest mulig ramme gir størst mulighet til å få flest mulig lokale prosjekter gjennom.

Husker du? Slik skal regjeringspartiene få NSB på rett spor

Nasjonal transportplan er en plan som gjelder i tolv år for transport i Norge. Planen revideres hvert fjerde år.

Fikk du med deg denne? – Få fin rumpe. Ta toget

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder