SKABB: Etter hva som er registrert, har forekomsten av hudsykdommen skabb økt voldsomt siden begynnelsen av 2000-tallet.

Slår skabb-alarm: − Ikke bra nok

Hudlege er bekymret for den økende forekomsten av skabb i Norge, og krever endring i behandlingen av sykdommen. Folkehelseinstituttet (FHI) står på sitt.

Publisert:

I en rapport publisert i Eurosurveillance skriver FHI om en enorm økning av skabb-tilfeller i Norge mellom 2006 og 2018.

Seniorrådgiver i FHI, Horst Bentele, forteller at de ikke har direkte tall, fordi skabb ikke er en meldepliktig sykdom.

– Skabb har etter salgsstatistikk steget massivt til 2020. På grunn av pandemien har den sannsynligvis flatet litt ut, slik at vi i juli 2022 er på samme nivå som i 2018, sier Bentele.

ØKENDE: Fra 2006 til 2018 ble det dokumenter økende forekomst av skabb i Norge.

– Siden 2018 har muntlige tilbakemeldinger fra hudleger og allmennleger ikke vist at sykdommen viser tegn til å roe seg, tvert om har økningen vært formidabel siden da, sier Reza Sohrabi til VG. Han er medisinsk ansvarlig hudlege hos Dr. Dropin.

I Norge brukes medikamentene Permetrin (Nix), Benzylbenzoat og Benzylbenzoat/disulfiram (Tenutex) ved behandling i førstelinje av skabb. Sohrabi mener at man burde fjerne Nix som behandlingsmiddel.

– Over mange år har Nix fungert fint, men den er ikke bra nok lenger, sier Sohrabi.

Blir ikke kvitt sykdommen

Sohrabi hevder at kun rundt én fjerdedel som får behandling med Nix blir kvitt hudsykdommen.

– Dette ser vi ved at et økende antall pasienter oppsøker oss på grunn av vedvarende symptomer, tross Nix-behandling. Dette støttes av flere kliniske studier, sier Sohrabi, og viser til en mindre studie fra Østerrike, som inkluderer 55 pasienter.

Sohrabis forteller at Dr. Dropin opplever at det daglig kommer fem til syv pasienter med skabb til deres hudlegetjeneste i Oslo.

– Pasienter som har gått flere runder med behandling uten å lykkes, vil selv månedsvis etter behandling komme hit en gang i måneden for å sjekke at de ikke har skabb. Det kunne vært unngått om de hadde fått rett behandling første gangen, sier Sohrabi.

Bentele i FHI forteller at det er påvist økt toleranse for Nix-behandling, og at behandlingstiden for skabb har økt.

– Ifølge kunnskapsgrunnlaget som er publisert er Nix fortsatt å regne som førstelinje, sammen med Benzylbenzoat og Tenutex. Vi kommer ikke til å endre på det, sier Bentele.

– Vi ser gjennom vår oversikt og vårt samarbeid med universitetene og andre private hudleger, at Nix fortsatt fungerer bra og virker i de fleste tilfeller. Dessverre ser hudlegene ofte bare de tilfellene hvor det ikke virker, sier Bentele.

FORTVILET: Reza Sohrabi, medisinsk ansvarlig hudlege hos Dr. Dropin, mener at Permetrin (Nix) burde fjernes ved behandling i førstelinje av skabb.

Blå resept

Både Nix og Benzylbenzoat er reseptfrie preparater. Ifølge Den norske legeforeningen koster en tube med Nix mellom 339 og 475 kroner, mens liniment med Benzylbenzoat koster 552 kroner.

Tenutex er reseptpålagt og koster mellom 700 og 800 kroner, ifølge Regionale legemiddelinformasjonssentre.

Sohrabi mener at behandling til smittede og smittekontakter må på blå resept.

– Dette slik at alle skal ta seg råd til behandling, og på den måten få ned antall smittede, sier Sohrabi.

– Vi er helt enig med Sohrabi, og har foreslått til Helsedirektoratet at skabb skal bli erklært allmennfarlig sykdom, og dermed fylle kriteriene for gratis behandling, sier Bentele i FHI.

INGEN ENDRING: Seniorrådgiver i FHI, Horst Bentele, sier at Permetrin (Nix) ikke vil bli fjernet for behandling i førstelinje av skabb.

– Brenner på huden

Bentele forteller at FHI får meldinger om at også Benzylbenzoat ikke virker.

– Dessuten har det større bivirkninger, som for eksempel at det brenner på huden. Derfor anbefaler vi ikke Benzylbenzoat for barn under syv år. Apotekenes serviceproduksjon skal på begynnelsen av året komme ut med ett nytt, mer hudvennlig liniment, som ikke skal brenne på huden, sier Bentele.

Sohrabi har anbefalt Dr. Dropins leger om å gå bort fra Nix, samt gitt forelesninger om temaet til allmennleger i Norge gjennom gratis webinar på norsk helseportal.no.

Bentele sier det er opp til legene om de vil anbefale andre midler enn Nix.

– Det er fritt valg her, men Tenutex er dessverre reseptbelagt og må spesialbestilles, da det ikke har markedsføringstillatelse i Norge, sier Bentele.

LEGE GJORDE ET OVERRASKENDE FUNN – SE VIDEO:

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no