FRYKTER FOR SIKKERHETEN: Kvinnelige innsatte fra Bredtveit fengsel er akuttflyttet til Ullersmo fengsel.

Frykter for liv i kvinnefengsel – akuttflytter innsatte

Kriminalomsorgen frykter for de innsattes liv, helse og sikkerhet i kvinnefengselet Bredtveit. – Betjentene måtte løpe fra den ene til den andre som skadet seg, sier fengselsleder.

Publisert:

Krisen i Bredtveit fengsel toppet seg i forrige uke, da det skal ha vært flere selvskadingsepisoder og selvmordsforsøk blant de innsatte.

– Det var veldig mange som skadet seg samtidig, og betjentene måtte løpe fra den ene til den andre som skadet seg, uten å ha forsvarlig tid til å ivareta de innsatte ut over akutt livredning, sier fengselsleder Doris Bakken til VG.

Flere innsatte er nå akuttflyttet til Romerike fengsel, avdeling Ullersmo.

Ullersmo fengsel er egentlig et fengsel for menn.

Les også

Politiet har kun etterforsket ett fengsel etter selvmord bak murene

Politiet har undersøkt alle selvmord i norske fengsler siden 2008. I kun én sak er det åpnet etterforskning mot et…

– Forhindre alvorlig skade på liv og helse

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har godkjent akuttflyttingen, ifølge et dokument:

«KDI er av den oppfattelse at tiltaket ved å akuttplassere kvinner på Romerike fengsel er for å forhindre alvorlig skade på liv og helse og ivareta innsattes sikkerhet.»

VG har tidligere fortalt historien om Silje som tok livet sitt i Bredtveit fengsel, bare 20 år gammel.

De siste årene har antall selvmordsforsøk og episoder med selvskading i kvinnefengselet ligget skyhøyt over tallene fra andre fengsler.

I perioden 2018–2022 har det vært 87 selvmordsforsøk og nesten 200 selvskadingsepisoder i Bredtveit kvinnefengsel, ifølge tall VG fikk innsyn i desember i fjor.

VG har undersøkt 69 selvmord i fengsel: Døden bak murene

Les også

Advokat etter at Silje (20) tok livet sitt i fengsel: – Vi kan ikke fortsette slik

Retten mente at Silje (20) ikke hørte hjemme i fengsel. Etter fem måneder i varetekt, tok 20-åringen livet sitt…

– Redd for personalets helse

De mange selvskadingsepisodene i forrige uke krevde mye av de ansatte i fengselet.

– Arbeidsbelastningen var så stor at vi også var redd for personalets helse, sier Bakken.

– Det var nødvendig å finne alternative løsninger av hensyn til liv og helse både for de innsatte og personalet i fengselet, sier Bakken.

De første kvinnene er allerede flyttet til Ullersmo.

– Det er overført noen innsatte i en akutt situasjon. Det er dessverre slik at fengselet har svært mange innsatte med psykiske lidelser, som er alvorlig selvskadende og/eller voldelige, sier Bakken.

Les også

Mehl vil endre tilsynsordningen i norske fengsler

Tilsynsordningen med kriminalomsorgen har vært sterkt kritisert i en årrekke.

I Ullersmo fengsel er det etablert en forsterket avdeling for kvinnene.

Ifølge Bakken har avdelingen god bemanning og den ligger tett ved en helseavdeling.

– Avdelingen ligger isolert fra de øvrige avdelingene og kvinnene har ingen kontakt med menn i fengslet. De ansatte på Romerike, Ila og Bredtveit har gjort en stor innsats i arbeidet for å ivareta denne gruppen innsatte i denne krevende perioden, sier Bakken.

105 ÅR: Bredtveit fengsel ble bygget i 1918 og har plass til 65 innsatte.

Akuttflyttingen er kun midlertidig. Det arbeides med å finne en permanent løsning.

– Det arbeides nå sentralt med alternative løsninger for kvinnesoningen og psykisk syke kvinner, men det er for tidlig å si noe om ennå, sier Bakken.

Skyhøye tall

Grafikken under viser antall selvmordsforsøk og selvskadingsepisoder i Bredtveit fengsel og Oslo fengsel i perioden 2018–2022.

Kvinnefengselet i Oslo har plass til 64 innsatte av gangen, fordelt på en høysikkerhets- og en lavsikkerhetsavdeling.

Til sammenligning har Oslo fengsel, et av Norges største fengsler for menn, plass til 243 innsatte.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no