DUMSKAP: Karl Erik Lund sier at dette dreier seg om hvor langt staten skal gå for å beskytte oss mot vår egen dumskap.

FHI-forsker advarer mot å forby snus med smak

Seniorforsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet sier at flere kan begynne å røyke hvis snus med smak forbys. Han tror røyking på utesteder snart kan være en saga blott.

Publisert:

– Hvis man forbyr smakstilsatt snus, risikerer vi at andelen røykere går opp igjen. Og det ønsker vi ikke, sier Lund.

Han viser til at erfaringer fra USA underbygger det.

– I California forbød de smakstilsettinger i e-sigaretter. Det førte til et oppsving i røyking blant unge. Det kan være en uheldig konsekvens av å ta bort smakene i snus.

I mars kommer folkehelsemeldingen hvor regjeringen kommer med nye tiltak for å begrense bruken av tobakksprodukter.

Mulig forbud mot smakstilsatt snus har ligget på bordet som et mulig tiltak.

VOKSER KRAFTIG: Antall snusere har økt kraftig i Norge, mens antall røykere har falt. 19 prosent av den voksne befolkningen snuser daglig eller av og til. 14 prosent røyker eller røyker av og til.

– Trekker en del bort fra røyking

Lund sier han er i tvil om røyking er så kraftig redusert i Norge, at det er på tide å gå løs på snusen.

– Vi har undersøkt ganske nøye hvem som bruker smakstilsatt snus. Til nå har det vært mer utbredt blant tidligere røykere. Smakene er en viktig ingrediens for å trekke røykere bort fra det som er livsfarlig – røyking – til det som er ikke er ufarlig, men likevel mindre farlig – snus.

– Det er fordelen smak i snus har, at det trekker en del bort fra røyking, sier han.

Han viser også til at smakene er populære blant ungdom.

– Etter hvert som røyking går ned i samfunnet, så vil andelen som begynner med snus, som har tidligere røykeerfaring gå ned. Det betyr at det etter hvert blir flere unge som går rett på snus uten å ha røkt før, sier han og fortsetter:

– Men hadde ikke snusen vært tilgjengelig for folk som er tilbøyelig til å prøve slike stimuli, så kunne de ellers begynt å røyke: Snusen er et avledningsprodukt for ungdom som ellers ville begynt å røyke.

SNUS-FORNUFTIG?: Karl Erik Lund er en av Norges mest erfarne forskere på røyk og snus.

– Men det er et balansepunkt et sted?

– Ja, du må veie fordeler og ulemper. Til nå har smakene vært veldig viktig for å trekke folk bort fra sigaretter til snus. I fremtiden vil det være færre røykere og hvis man da ønsker å få færre snusbrukere, så går man kanskje til det tiltaket å fjerne smaken. Men da risikerer man altså at en del hopper tilbake til sigarettene.

Norge var verdensledende på innstramminger for røykere på begynnelsen av 2000-tallet, da røykeloven kom og det ble forbudt å røyke på utesteder – i 2004.

Tobakksforbud

Men i flere år nå, har andre land ledet an i å ta i bruk restriktive grep for å få folk til å slutte og røyke.

Finland vurderer å forby røyking på uteserveringer og hjemme for dem som bor i leilighet.

I 2022 vedtok New Zealand et livsvarig tobakksforbud for kommende generasjoner. De som er født etter 2008, vil aldri kunne kjøpe røyk eller andre tobakksprodukter, skriver BBC.

Snuste i fem år - se hva som skjedde med tennene:

Det blir også vurdert i Norge.

– Aldersforbudet på New Zealand gjelder kun sigaretter. Der vil myndighetene øke tilgjengeligheten til andre nikotinprodukter for å gi de gjenværende røykerne skadereduserende alternativ, sier FHI-forskeren.

Lund sier det er en vanskelig balansegang hvor mye man faktisk skal gripe inn i folks egen valg av liv.

– Det dreier seg om hvor langt skal staten gå for å beskytte oss mot vår egen dumskap. Det er en balanse der, om hvor langt inn i våre private liv politikerne skal bevege seg.

– Forbud mot røyk på utesteder

Han sier han tror vi står foran innstramminger.

– Jeg tro forbud mot røyking på utesteder sannsynligvis vil komme, og trolig badestrender. Men argumentene er svakere enn da man fikk røykeloven, som gjaldt utesteder innendørs: Å bli eksponert for passiv røyking utendørs er ikke skadelig i samme grad.

Han legger til:

– Men astmatikere og allergikere kan få sykdomsanfall også ved utendørs eksponering av røyk.

Selv om andelen røykere har gått kraftig ned de siste 20 årene, dør fortsatt rundt 6000 mennesker hvert år på grunn av røyking i Norge.

NRK fulgte opp røyk og snus-debatten på Debatten torsdag kveld, hvor Sps parlamentariske leder, Geir Pollestad, avklarte at partiet ikke vil ha livsvarig tobakksforbud for kommende generasjoner.

– Det er vi imot sa, han.

Pollestad sa at de også var mot forbud mot snus med smak.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no