UNGE: Norge og Sverige var blant landene som fikk flest unge, enslige afghanske asyslsøkere i fjor. Nå kommer det svært få. Men UDI endrer vurderingen av sikkerheten i Afghanistan og vil sende flere tilbake. Foto: Eskil Wie Furunes VG

UDI: Innstramminger rammer enslige mindreårige asylsøkere hardest

UDIs nye vurdering av Afghanistan som trygt returland vil i ramme enslige mindreårige asylsøkere hardest. Det bekrefter direktør Frode Forfang.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) var 2015 det farligste året for sivile afghanere siden 2009. I flere deler av landet har antall sivile drepte og skadede økt. EASO, som er EUs eget overbyggingsorgang for asylsektoren, skriver i en rapport fra januar 2016 at sikkerhetssituasjonen er forverret over hele landet.

Les også: Strammer inn overfor mindreårige

Likevel slo innvandringsminister Sylvi Listhaug denne uken fast i VG at færre afghanere vil få asyl i Norge.

– Utlendingsdirektoratet har gjort en ny vurdering av situasjonen i Afghanistan. De konkluderer med at det i dag ikke er noen provinser som er så utrygge at ingen kan sendes tilbake dit. Derfor vil mange få avslag på søknaden om asyl, sa Listhaug til VG.

Nå sier UDI-direktør Frode Forfang at den nye vurderingen spesielt vil ramme enslige, mindreårige asylsøkere.

Trygt nok

STANSET OPP: UDI-direktør Frode Forfang nedskalerer i mottakene. Samtidig endres sikkerhetsvurderingen av Afghanistan slik at flere sendes ut. Foto: Terje Bendiksby NTB scanpix

– UDI mener ikke at situasjonen i Afghanistan er bedre. Men vi mener at færre afghanere trenger beskyttelse. Den nye praksisen kommer etter en grundig gjennomgang av sikkerhetssituasjonen i de ulike områdene av Afghanistan. Siden enslige mindreårige, i motsetning til mange voksne, ikke kan henvises til andre områder enn der de kommer fra, vil endringen derfor slå sterkest ut for denne gruppen, sier Forfang.

Les også: Asylbarn får 14 kroner dagen

163 enslige mindreårige har søkt om asyl i Norge hittil i år. Av dem er 74 afghanere. I fjor kom det 5300 enslige som oppga å være mindreårige. 3424 av dem var afghanere.

– Det vil bli gjort en vurdering av hvorvidt asylsøkeren kommer fra et trygt område og kan returneres. Hvis det ikke er tilfelle, vil det bli en barnesensitiv vurdering i forhold til om barnet kan returneres til en omsorgsperson, sier Forfang.

De fleste voksne, unntatt spesielt sårbare, kan i dag returneres til trygge områder av Afghanistan dersom området de selv kommer fra anses som utrygt.

– Det er det vi kaller internflukt, sier UDI-direktøren.

Internflukt, for eksempel med retur til Kabul, kan ikke anvendes for enslige mindreårige.

Debatt: Det er nå Afghanistan trenger oss

– Det avgjørende blir derfor hvorvidt det er trygt i det området de kommer fra. Derfor vil endringer i vurderingen av hva som er trygge/utrygge områder få stor betydning for enslige mindreårige. Der internflukt kan brukes, spiller ikke sikkerhetssituasjonen på hjemstedet så stor rolle fra eller til, sier Forfang.

Fagavdelingen i Utlendingsdirektoratet skriver i en e-post til VG at alle de enslige mindreåriges asylsøknader blir gitt en individuell behandling i tråd med norsk lovverk.

– Dersom søkerne ikke har et beskyttelsesbehov, så kan de kun få avslag hvis de kan returneres til forsvarlig omsorg i Afghanistan, skriver UDI.

SIKKERHET: Slik vurderer EASO, overbygningsorganet for asylorganene i EU sikkerhetssituasjonen i Faryab-provinsen. Maymane der norske soldater var stasjonert i en årekke, ligger nord for det svarte området. De svarte områdene anses som farligst fordi det har vært flest hendelser der. Beige er det fredeligste området. Foto: EASO.EUROPA.EU

Eget initiativ

Ifølge UDI-direktøren ble gjennomgangen av situasjonen i Afghanistan satt i gang av direktoratet på eget initiativ i fjor høst.

Han avviser at det ligger politiske føringer bak.

– Departementet har vært informert, men gjennomgangen satte vi i gang selv. Det kom forholdsmessig mange enslige afghanske asylsøkere til Norge i fjor. Vi hadde en mistanke om at vår vurdering av sikkerhetssituasjonen i ulike deler av Afghanistan avvek i forhold til andre land og ikke hadde et tilstrekkelig godt grunnlag. Derfor tok vi en bred gjennomgang. Det ble foretatt en helhetlig vurdering blant annet etter gjennomgang av dommer i den europeiske menneskerettighetsdomstolen, sier Forfang.

NOAS: Politiske signaler

Norsk Organisasjon for Asylsøkere NOAS, mener innstrammingene overfor afghanere er et resultat av politiske signaler fra Justisdepartementet.

– UDI har i veldig lang tid vurdert store deler av Afghanistan som for usikre for retur. Det er lite sannsynlig at Norge har vært mer liberale enn vi har måttet være, ut fra det politiske klimaet som har vært. At landet nå anses som generelt trygt nok for retur, er vanskelig å forstå. Det er ingen tvil om at sikkerhetssituasjonen i hele Afghanistan går den gale veien, sier seniorrådgiver Andreas Furuseth i NOAS.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder