Pastor: – Foreldrene vet best hvordan barna bør tas hånd om

Demonstrasjoner mot det norske barnevernet i 20 land i dag

OSLO/NEW YORK (VG) Under slagord som «Barnevernet dreper» og «Send barna hjem nå» ble det protestert mot norsk barnevern over hele verden lørdag.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Foran Stortinget i Oslo hadde flere hundre mennesker samlet seg for å vise sin motstand mot norsk barnevern.

- Barnevernet må erstattes. Vi trenger et barnevern som kan hjelpe familier, og ikke splitte dem, sier en av demonstrantene til VG.

Det var ikke bare i Oslo at det har blitt demonstrert i dag. Både i Bergen, Haugesund, Stryn og Vennesla har det vært varslet demonstrasjoner - i tillegg til demonstrasjoner i 20 andre land, ifølge facebook-siden til Global protest against Barnevernet.

Demonstrasjonene startet etter en barnevernssak som involverer foreldrepar med tilknytning til Romania bosatt på Vestlandet, og har ført til en rekke markeringer i flere land de siste månedene. I tillegg har over 50.000 markert sin støtte til paret gjennom en underskriftskampanje som ble startet i USA. Noen av påstandene fra utlandet har tidligere blitt karakterisert som «åpenbart feilaktige og helt vanvittige» av Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Også utenfor det norske konsulatet på Manhattan i New York ble det demonstrert lørdag.

I NEW YORK: 60-70 personer møtte opp for å demonstrere mot barnevernet utenfor det norske konsulatet på Manhattan. Foto: Marianne Vikås, VG

– Vi håper at dette vil hjelpe. Vi håper at det kan legge press på barnevernet, sier en av arrangørene i New York, Daniel Grecu til VG.

Flere rumenske baptistkirker i New York og i Pennsylvania står bak demonstrasjonen i New York.

PROTEST: Daniel Grecu er en av arrangørene bak demonstrasjonen i New York. Foto: Marianne Vikås/VG

– Vi stopper ikke her. Vi kommer til å fortsette å kjempe helt til barna er tilbake hos foreldrene sine. Vi kommer ikke til å svikte når en av familiene våre blir utsatte for noe slikt, sier en av demonstrantene, Constantin Cristea.

Også i Stryn møtte det opp demonstranter lørdag. En av dem var Tor Åge Berglid, som er styreleder for organisasjonen Barnas beste.

- Bruken av akuttvedtak er et havari. Når man gjør en akutt omsorgsovertakelse, viser det at staten har feilet i hjelpelinjene. Barnevernet må samhandle mer med andre etater, sier han.

Husker du denne? Kaller barnevernssak «Norway Nightmare»

Mener barnevernet bør legges ned

Pastor og leder for European Apostolic Leaders Jan-Aage Torp er en av de som lenge har engasjert seg i protestene mot norsk barnevern.

Les også: Russisk barneombud anklager Norge for «barneterror»

Han mener barnevernet, slik det fungerer i dag, bør legges ned.

- Dagens barnevern er så forfeilet at vi ikke trenger det lenger. Ledelseskulturen, fremgangsmåten og hemmeligholdet gjør at det utøves et voldsomt press på foreldrene, som igjen fører til at det skapes et fiendebilde mellom foreldre og barnevernet, og en skamkultur som gjør at foreldrene ikke tør å varsle om det er problemer i hjemmet.

GIKK I TOG: Også i Stryn ble det demonstrert lørdag. Foto: Roger Hopland

– Et klask har aldri ødelagt livet til noen

– Det er foreldrene som best vet hvordan barna bør tas hånd om. De fleste saker avgjøres ved hastevedtak, uten at foreldrene vet hvorfor barna blir tatt fra dem og uten at det er gjort noen forsøk på å finne enn annen og bedre løsning. Hastevedtak er noe som kun bør benyttes om barna er i stor fare i hjemmet, mener han.

Han mener regelen bør være at foreldrene i størst mulig grad bør fortsette å ha omsorgen for barna, men at barnevernet må komme med innspill dersom de har fått bekymringsmeldinger.

– Men er det ikke barnevernets oppgave å sikre at barnas rettigheter blir oppfylt?

– Jo, det er det. Men er det best at foreldrene eller en oppnevnt psykolog taler barnas sak? Det finnes alt for mange eksempler på at psykologer bare gjør som barnevernet krever av dem.

– Hva med situasjoner der det mistenkes at et barn er utsatt for vold eller seksuelle overgrep i hjemmet?

– En slik bekymringsmelding må selvsagt tas på alvor. Men i stedet for å ta barna rett ut av hjemmet bør man besøke familien, og høre hva de sier. Der fleste foreldre er glade i barna sine og vil samarbeide med barnevernet. Barnevernet må kartlegge familiens vilje til endring, og starte en god endringsprosess i samarbeid med familien. Alternativer fra å ta barnet ut av hjemmet er at noen for eksempel kan overnatte der noen dager, for å observere hvordan familien fungerer. Man må bruke skjønn. Det er for eksempel forskjell på grov vold i hjemmet og at et barn får et lite klask av en forelder. En klask har aldri ødelagt livet til noen, hevder han.

Alle former for klaps og fysisk vold mot barn er ulovlig i Norge.

Les også: Departementet om protester mot norsk barnevern: – Tar det på alvor

– Irrelevant

Barnepsykolog Ingrid Sønstebø har vært sakkyndig i flere barnevernssaker, og er dommer i fylkesnemndene hvor disse sakene ofte tas opp. Hun omtaler Torps argumentasjon som irrelevant.

– Skal jeg ta Torp helt på ordet så har han rett i at ikke ett klask ødelegger et barn, selv om jeg er sterkt imot vold mot barn. Men det er ikke det som gjør at foreldre fratas barna sine heller, det er snakk om mer alvorlige forhold, sier hun.

Hun forstår at å bli fratatt barna sine skaper sinne og fortvilelse, men understreker at dette heller ikke er noen lett jobb for barnevernet.

– Dette er noe mange ansatte i barnevernet sliter med. Men noen ganger er det nødvendig, og da må barnets beste veie tyngre enn hensynet til foreldrene. Det må være det viktigste.

– Viktig å lytte når barnevernet får kritikk

Statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet Kai-Morten Terning ønsker debatten om barnevernets rolle velkommen.

- For det første er det veldig viktig for oss at barnevernet har høy tillit, for mesteparten av barnevernets arbeid er lokale hjelpetiltak for familier, slik at barna kan få en bedre hverdag. Da er det viktig å lytte når barnevernet får kritikk, men det er også viktig å korrigere feilaktige påstander, sier Terning til VG.

Terning sier han deler en del av Torps bekymringer rundt barnevernet.

- Men selv om det finnes forbedringspotensial, er jeg helt uenig i at barnevernet bør legges ned. Man må passe seg for å dømme systemet basert på enkeltssaker, sier han.

Terning er ikke enig med Torp i at foreldre har for lite rettsvern i barnevernet.

- Vedtak om omsorgsovertakelse tas ikke av barnevernet, men av fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Foreldrene har fri rettshjelp i disse prosessene, og mulighet til å ta saken videre til Tingretten. Foreldrene kan også påklage vedtaket om omsorgsovertakelse en gang i året.

Mener de fleste er fornøyde med barnevernet

Terning mener likevel at barnevernet i en del kommuner har en vei å gå for å bli bedre på å tilby hjelpetiltak til familien som trenger hjelp.

- Loven er klar på at barnevernet skal gjøre minst mulig inngripen ovenfor familier og omsorgsovertakelse skal kun benyttes når barn har behov for beskyttelse fra overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Barnevernet skal tilby foreldre som trenger hjelp blant annet foreldreveiledningskurs og andre hjelpetiltak, og det er et arbeid som kan forbedres i en del kommuner.

Statssekretæren opplyser at departementet skal ha en uavhengig gjennomgang av rekke barnevernssaker, for å se hvordan systemet kan forbedres.

- Det har vært noe kritikk mot de sakkyndiges rolle i barnevernssaker og det skal også bli vurdert i denne gjennomgangen. Men at psykologene bare gjør som de får beskjed om av barnevernet er ikke en oppfatning jeg deler.

- Har Torp rett i at dagens barnevernsystem kan gjøre at foreldre blir redde for å melde fra om hjelpebehov i familien?

- De som får hjelp hjelpetiltak fra barnevernet er i stor grad fornøyd. Men vi vet også at det er en del som har angst for barnevernet og frykter for at barnevernet skal komme og ta barna deres. Det er synd, for barnevernets arbeid er i stor grad å hjelpe familier lokalt, og gjøre livet bedre for barna.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder