TYDELIGERE OG STRENGERE: Det nye regelverket skal gi skolene tydeligere og strengere regler for hva de skal gjøre når barn blir mobbet. Blant annet innfører Kunnskapsdepartementet en aktivitetsplikt. Her er kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er på besøk på Ila skole i Oslo Foto: Frode Hansen VG

Lovfester nulltoleranse for mobbing

Regjeringen vil styrke barn og foreldres rettigheter gjennom å lovfeste nulltoleranse for mobbing i skolen.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Til tross for mange tiltak og kampanjer de siste 20 årene, har tallet på elever som oppgir at de blir mobbet, holdt seg høyt. Det er fortsatt elever som hver eneste dag opplever mobbing eller andre typer krenkelser. Slik kan vi ikke ha det, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) da han onsdag presenterte de nye mobbetiltakene.

Det nye regelverket skal gi skolene tydeligere og strengere regler for hva de skal gjøre når barn blir mobbet. Blant annet innfører Kunnskapsdepartementet en aktivitetsplikt som innebærer at alle som arbeider på skolen, skal følge med, varsle og gripe inn overfor mobbing og krenkelser.

– Dersom skolene ikke reagerer raskt og riktig, kan kommunen få dagbøter, sier Isaksen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder