FORNYBAR ENERGI: En vindmølle ble satt foran det franske landemerket Arc de Triomphe for å symbolisere at vi i fremtiden må satse på alternative energikilder. Foto: Christian Hartmann , Reuters

Derfor lønner det seg å investere i fornybar energi

Spillereglene er endret. Den nye klimaavtalen gjør at norske investorer dropper oljen til fordel for grønn energi.

Ingri Gudmundsen Bergo
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Klimaavtalen i Paris er en historisk milepæl: En samlet verden skal jobbe for å begrense global oppvarming til 1,5 grader – med en absolutt grense på 2 grader.

Det ambisiøse målet legger sterkt press på de 196 landene til å kutte i bruk av fossile energikilder. Er dette teppefall for oljebransjen?

Det tror den rutinerte investoren Jens Ulltveit-Moe (72). Han spår en dyster framtid for en allerede hardt rammet oljebransje:

– Risikoen for å investere i olje har aldri vært større. Paris-avtalen gjør at etterspørselen etter olje vil falle dramatisk allerede fra og med 2030. Investorer bør være forsiktige. De kan tape store penger allerede i 2040, sier han til VG.

Men motstridende opplysninger kan gjøre det vanskelig å skille fakta fra politisk retorikk. Samtidig som oljebransjen gjennomgår en kraftig nedbemanning, forsikrer Olje- og energiministeren oss om at oljenæringen er lønnsom på lang sikt.

Vi trenger en oppklaring: Hvem tar feil?

– Dersom man mener oljen vil være lønnsom i framtiden, tror man ikke på Paris-avtalen. Dersom man ikke tror at avtalen vil ha konsekvenser, er det jo bare å pumpe så mye olje vi vil, sier Ulltveit-Moe.

INVESTERER GRØNT: Jens Ulltveit-Moe tror oljebransjen vil være ulønnsom i 2040. Foto: SCANPIX ,

– Dette er et rent økonomisk argument, fundert på risikokalkyler. Med dagens oljepris er det ingenting å tjene på produksjon av norsk olje. Norsk olje koster rundt 70 dollar per fat, mens olje fra Midtøsten koster mellom 20 og 30 dollar per fat. Verden er ikke villig til å betale ekstra for norsk olje. Der er veldig synd, for vår olje forurenser mye mindre enn annen olje.

– Hva med gass? Et argument som ofte går igjen, er at Europa er avhengig av norsk gass for å slutte med oljen?

– Det er et godt argument. Men det varer ikke utover 2040. Derfor er det altfor risikofylt å bygge ut nye felt, mener Ulltveit-Moe.

Les også: Masseoppsigelser i oljebransjen på Sørlandet

– Bruk all oljen vi har

Løsningen, ifølge investoren, er å pumpe ut oljen og gassen vi har, med én gang.

– Vi må utnytte oljen og gassen fra feltene vi allerede har bygget ut. Kostnadene ligger ikke i produksjonen, men i utbyggingen av feltene. Det er mer lønnsomt å produsere oljen enn å la den ligge i bakken.

VG har tidligere skrevet om at anerkjente klimaforskere som mener at dersom Norge skal klare å innfri løftene man har gitt i den nye klimaavtalen, må det grønne skiftet skje nå. Det innebærer en rask omstilling fra oljeøkonomi til grønn økonomi.

VG mener: Nå begynner arbeidet

Ulltveit-Moe har selv vært tungt inne i oljebransjen i mange år, men har de siste årene i økende grad siktet seg inn mot grønne investeringer – og anbefaler andre investorer å gjøre det samme.

– Investorer bør se til fornybar energi. I både sol- og vindenergi ser vi nå en voldsom vekst i etterspørselen, som kommer til å mangedobles i årene fremover.

Oljefondet til vind og sol

Tirsdag kunne Dagens Næringsliv melde at oljefondssjef Yngve Slyngstad ber Finansdepartementet om å få investere i vind- og solparker.

«Banken mener det vil være mulig å gjennomføre investeringer i infrastruktur for fornybar energi med samme krav til lønnsomhet som for andre investeringer» har Oljefondet skrevet i et brev til Finansdepartementet.

– Klima har vært et av våre fokusområder i mange år. Vi eier én prosent av verden – 10.000 bedrifter. Får du til en bærekraftig verdensøkonomi, er det åpenbart mye mer lønnsomt for oss på sikt. Desto mer man får til av avtaler som tar ned risikoen, desto bedre, skriver Slyngstad i en e-post til VG.

TENKER FORNYBART: Leder av Oljefondet, Yngve Slyngstad. Foto: Jan Petter Lynau , VG

– Vi slipper ikke unna oljen

Men ikke alle investorer deler Ulltveit-Moes dystre spådommer for oljebransjen. Investor og teknologientreprenør Erik Langaker har 25 års fartstid i oljebransjen. Han tviler på at vi slipper unna oljen med det første, til tross for at vi gjennom Paris-avtalen er forpliktet til å jobbe for å redusere global oppvarming til 1,5 grader.

– Jeg tror det kommer til å være mange penger å tjene på fossil energi i lang tid fremover, sier han.

– Denne diskusjonen blusser opp jevnlig, men vi er fortsatt ikke i nærheten av å klare oss uten fossil energi. Både mine barn og barnebarn vil leve i en oljeverden.

INVESTOR: Erik Langaker har investert i oljebransjen i en årrekke. Han håper på bedre tilrettelegging for å investere fornybart i fremtiden. Foto: ,

Heldigvis, alt er ikke svart. Det ser faktisk grønnere ut, forklarer Langaker. Som Ulltveit-Moe, er han nemlig overbevist om at klimaavtalen vil gjøre det mer gunstig å investere i fornybar energi:

– Signaleffekten av Paris-avtalen er utrolig viktig. Myndighetene kan med et pennestrøk gjøre det mye enklere å utnytte vindkraft. I dag er det mye mer lønnsomt å investere i olje. Hvorfor skal det være sånn?

Her kan avtalen presse frem endringer, og da vil investorer se mer til fornybar sektor når de skal plassere pengene sine, tror han.

– Det gjelder å ha to tanker i hodet samtidig. På kort sikt bør vi fokusere på å effektivisere oljebransjen så mye som mulig, samtidig som vi legger til rette for mer investeringer i fornybar industri.

Les også: Venstre: Ikke ny oljevirksomhet i nord

Langaker er blant annet styreleder i StormGeo, et selskap som hjelper bedrifter med hvordan de kan utnytte energi på en bedre måte. Han mener nøkkelen for å få til et grønt skifte ligger i å forbedre teknologien som brukes i fornybarindustrien. Mens man i oljebransjen har brukt år på å finne de beste, mest effektive teknologiløsningene, er fornybar-teknologien uforutsigbar og upålitelig. Dagens teknologi kan være historie i morgen.

– Vi er nødt til å redusere teknologirisikoen i forbybar sektor. Tre ting blir viktig i tiden som kommer: fornybar energi, bedre teknologier for å utnytte fornybar energi, og mer effektiv utnytting av denne energien.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder