KRITISK: Foretaksjurist Jostein Vist i Østfold mener sykehus som har utlevert tvangslogger uten å sladde dem like mye som hans sykehus har gjort kan ha brutt taushetsplikten.

KRITISK: Foretaksjurist Jostein Vist i Østfold mener sykehus som har utlevert tvangslogger uten å sladde dem like mye som hans sykehus har gjort kan ha brutt taushetsplikten. Foto: Tom-Egil Jensen VG

Ville holde tvangslogger hemmelige: Drev «stille protest» mot Høies departement

KALNES (VG) Nye eposter avslører hvordan juristene i sykehusene ville nekte utlevering av tvangslogger. Både helseministeren og Redaktørforeningen reagerer kraftig.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

VG har tidligere avdekket hvordan juristene i Helse-Norge kjempet for å holde tvangsloggene hemmelige. Nå avslører nye eposter som VG har fått innsyn i at foretaksjuristen i Østfold, Jostein Vist, drev «en stille protest» mot departementet han selv er underlagt da VGs innsynskrav var til vurdering:

«Som allerede sagt er dette egentlig en stille protest mot hva HOD (Helse- og omsorgsdepartementet red. anm) sa i forbindelse med lydlogger, men jeg er ikke fremmed for at HOD vil tenke seg om en gang til dersom innsynskravet konkret retter seg mot noe av den mest sensitive informasjonen vi kan finne i en pasientjournal. Neste skritt kan være at VG ber om sladdet utskrift av samlet pasientjournal for et utvalg av pasientene…», skrev Vist i en epost til en rekke andre seksjonsledere og jurister i andre helseforetak den 29. april i år - kun dager etter at VG hadde bedt om innsyn.

VGs psykiatriavsløring: Få oversikt her

– Sivilombudsmannen har i saker med lydlogger fastslått at lydlogger er en del av pasientjournalen, og at offentligheten kan be om innsyn i pasientjournaler med hjemmel i offentleglova. HOD har sluttet seg til denne forståelsen av regelverket. Dette mener jeg er problematisk både juridisk og fagetisk, utdyper Vist til VG.

Sykehuset Østfold: Vi har ingenting å skjule, men 69 pasienter å verne

Personvern

– Formuleringen «stille protest» er i denne sammenheng et uttrykk for at det etter min oppfatning, alene av hensyn til pasienters personvern, er behov for en revurdering av om gjeldende rett virkelig er slik.

IKKE IMPONERT: Helseminister Bent Høie. Foto: Erlend Daae VG

Les også: Hasteinnsetter nye psykiatrisjefer etter VG-avsløring

Det faller ikke i god jord hos helseminister Bent Høie:

– Jeg forventer at hele helsetjenesten følger loven uten stille protester, og sørger for åpenhet så langt det er mulig og taushet der det er nødvendig, sier Høie til VG.

Noen dager etter at foretaksjuristen sendte ut mailen, fikk han svar fra Geir Berg, advokat ved Sykehuset Innlandet:

«Offentleglova er kun et «sideprosjekt» for min del, men ryggmargsfølelsen min er at det må være grenser også for offentlighetens nyhetsjag..», skrev Berg.

– Kan ha brutt taushetsplikten

VG har fått innsyn i alle tvangsloggene for 2015, og har avslørt massiv ulovlig fastbinding av pasienter. Videre har VG avslørt at tvangsbruken nær dobles i fellesferien. Seks av sykehusene har imidlertid nektet å oppgi dato for når de la pasienter i belter. Det har gjort det umulig å si noe om når på året og døgnet pasienter bindes fast, eller hvor lenge de blir liggende i belter.

Vist mener imidlertid at de som har utgitt denne informasjonen kan ha brutt taushetsplikten.

– Noe som i så fall er meget uheldig, sier han.

I august hadde Helse- og omsorgsdepartementet to ganger bedt en rekke sykehus om å vurdere på nytt å gi VG innsyn. Foretaksjuristen i Østfold mente det ville være uetisk å utlevere det VG ba om:

«Min store innvendig er fortsatt at det er direkte galt, vil egentlig kalle det uetisk, at vi skal spre informasjon som dette internt i organisasjonen for formål helt uvedkommende for helsehjelpen eller administreringen av den», skrev Vist til sine kolleger 5. august, og fortsatte:

«Dessverre har ikke fornuften seiret i denne saken (...) Noen som har gjort seg noen tanker om hva som kan skje dersom vi fortsatt nekter utlevering?».

– Ekstreme eksempler

Tre dager senere kom det svar fra Ingrid Ursin, jurist ved Ahus:

«Foreløpig har vi ikke gjort noe mer ved Ahus, dvelende ved konsekvensene av fortsatt å nekte utlevering..VG etterspør status».

– Flere av disse epostene dokumenterer en ren obstruksjon fra enkeltarbeidere overfor media og det er svært alvorlig, sier assisterende generalsekretær i Norsk redaktørforening Reidun Kjelling Nybø til VG.

KRITISK: Assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø. Foto: Frode Hansen VG

– Har du sett noe lignende før?

– Dette er ekstreme eksempler. Jeg har ikke sett noe så ille før.

Kjelling Nybø poengterer at advokater i et sykehus ikke kan ha offentliglova som «sideprosjekt», som juristen ved Sykehuset Innlandet skriver.

– Det går ikke, det må de forstå. Folk som er i den type stillinger må forstå samfunnets krav på innsyn i offentlig virksomhet. Særlig på områder der de har stor makt over enkeltpersoner, som i denne saken, så er den åpenheten helt grunnleggende. Jeg vil faktisk kalle den livsviktig, sier assisterende generalsekretær i Norsk redaktørforening, Reidun Kjelling Nybø til VG.

Berg sier på sin side at han har tillit til at VGs lesere forstår at mailer som dette er en type intern kommunikasjon som ofte går fort - og at «presisjonsnivået blir deretter».

– Formuleringen «sideprosjekt» er typisk i så måte og jeg for min del har tiltro til at redaktørforeningen vet bedre enn å konkludere slik de gjør på bakgrunn av dette ene ordet, som attpåtil står i anførselstegn, sier Berg.

Skal ikke beskytte ansatte

Kjelling Nybø mener på sin side at det handler om å forstå sin rolle.

– Jeg må bare minne om at taushetsplikten ikke er der for å beskytte medarbeidere i det offentlige, den er der for å beskytte enkeltmennesker og personlige opplysninger om dem, sier hun.

– Pressens Offentlighetsutvalg vil helt sikkert kunne bidra med innsynskurs overfor jurister i offentlig virksomhet med behov for å økt kompetanse på dette feltet.

Vist sier at Norsk Redaktørforeningen uttaler seg mot bedre viten.

– Det er oppsiktsvekkende og alarmerende at redaktørforeningen ikke har større forståelse for det ansvar sykehusene, som forvalter av svært sensitive og private opplysninger om enkeltmennesker, har for å ivareta personvernet. Ivaretakelse av taushetsplikt er helt avgjørende for tilliten til helsetjenesten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder