E-tjenesten: Mer aggressiv etterretningsvirksomhet mot Norge

Publisert: Oppdatert: 06.02.17 11:37

Del saken på:

Lenken er kopiert
INNENRIKS

Russiske aktører har i årevis forsøkt å trenge inn i
datasystemene til norske myndigheter. Denne trusselen fortsetter. Det fastslår E-tjenesten i sin trusselvurdering.

Les hele rapporten her

Ifølge Etterretningstjenesten vil Russland fortsette med omfattende etterretningsvirksomhet mot norske mål.

– Truslene i det digitale rommet mot politiske, militære og økonomiske mål er økende. Vi kan forvente omfattende etterretningsoperasjoner i året som kommer, skriver E-tjenesten i rapporten.

Saken blir fortløpende oppdatert

Aggressivt Russland

Etterretningssjef Morten Haga Lunde viser til at Russland valgte å gjennomføre omfattende digitale operasjoner for å påvirke det amerikanske valget. Han mener de mest alvorlige truslene mot Norge i 2017 vil vi finne i det digitale rommet, og peker spesielt på Kina og Russland.

– Vi ser at Russland over flere år har manipulert sosiale medier for å påvirke vestlig opinion, sier Lunde.

PST: Ni norske epostkontoer utsatt for målrettet russisk hackerangrep

​Etteretningstjenesten understreker at et mer aggressivt og selvhevdende Russland vil bruke ulike medium og metoder for å utfordre og konfrontere Vesten. Rapporten konkluderer med at vi kan vente slike forsøk fra russisk side i forbindelse med parlamentsvalgene i Europa i år.

I tillegg til tradisjonell innhenting vil en del av aktiviteten til de hemmelige russiske tjenestene drives av en ambisjon om å svekke og påvirke nære naboland og vestlige samfunn, heter det i rapporten.

– Vi har sett at Russland gjennomførte digitale operasjoner for å påvirke valgkampen i USA. Basert på Russlands aktivitet og kapasitet må vi tro at Russland sitter på informasjon som de kan bruke til å påvirke politiske prosesser og valg i andre land, sier Lunde.

Fikk du med deg? PST: Får flere varsler om at nordmenn på reise presses av russisk etterretning

Også kinesiske aktører har i 2016 gjennomført operasjoner mot norske myndigheter og teknologiselskap. Etterretningstjenesten forventer at denne aktiviteten vil fortsette.

Digitale trusler

I rapporten lister Etterretningstjenesten opp flere eksempler på ulike digitale trusler:

* Sosiale media

De siste to årene har Russland manipulert sosiale media for å påvirke vestlig opinion. Landet har kartlagt sosiale og profesjonelle relasjoner og «kapret profiler». Det har blitt sendt klager til Twitter og Facebook for å stenge ned profiler, og vennenettverk har blitt infiltrerte for å spre desinformasjon og propaganda.

* SMS og oppringinger

Russland har sendt ut et stort antall tekst- og talemeldinger via telefon for å spre sjikane og trusler. et eksempel på dette er en hendelse fra november 2015 der tusenvis av polske soldater og militæransatte ble oppringt fra et russisk telefonnummer

* Sabotasje

Russland videreutvikler operasjonelle konsept for å utføre sabotasje digitalt. Et eksempel på sabotasje er strømbruddet i Ukraina i desember 2015. Kinesisk aktivitet mot Norge er gjerne rettet mot myndigheter, industribedrifter og teknologiselskap. ​

Til tross for en hardere retorikk, understreker likevel Etterretningstjenesten at Russland ikke ønsker noen direkte militær konfrontasjon med Nato.

I tillegg til digitale trusler mener Etterretningstjenesten at terrortrusselen fra militante islamister fortsatt er betydelig.

– Selv om IS er svekket i Irak og Syria, og kapasiteten til å gjennomføre sentralstyrte angrep dermed er redusert, vil organisasjonens nettverk i Europa være en betydelig trussel, sier Lunde.

Denne artikkelen handler om