ENIG: De to voldstiltalte mennenes forsvarere, Ketil Magnus Berg (t.v.) og Tor Kjærvik (t.h.), mener påtalemyndigheten bør henlegge saken. Foto: FRODE HANSEN/GEIR OLSEN

Krever henleggelse etter jurytabbe

Mens de to voldstiltalte mennene ventet på dom i Borgarting
lagmannsrett, fikk de en uventet beskjed: Juryen ble «glemt». Saken må avbrytes og starte på nytt senere.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Det var i månedsskiftet mars-april i år at ankesaken mot de to voldstiltalte mennene ble avholdt i Borgarting lagmannsrett.

I løpet av tre dager med forhandlinger i retten samlet sal K31 totalt 23 aktører: Tre dommere, fire meddommere, en protokollfører, to forsvarere, en bistandsadvokat, en politiadvokat, de to tiltalte mennene og ni vitner.

Men ingen jury – slik loven krever, ifølge lagmannsretten selv.

– Det er svært uvanlig. Jeg har aldri opplevd noe lignende tidligere, sier advokat Ketil Magnus Berg til VG.

Han er forsvarer for den 34 år gamle voldstiltalte mannen.

– Klienten min ble svært skuffet og opprørt da han fikk høre om dette. Han har snart ventet i to år på å bli ferdig med saken, og han har hele tiden vært klar på at han ikke har gjort noe galt, sier Berg.

Uenig med retten

Under et rettsmøte 7. april, uken etter at hovedforhandlingen var avsluttet, ble spørsmålet om rettens sammensetning og prosessuelle regler diskutert.

«… det er lagmannsrettens vurdering at saken skulle ha vært behandlet med lagrette.», opplyste Borgarting lagmannsrett.

AVHOLDT: Det var her i Borgarting lagmannsrett i Oslo at voldssaken ble behandlet over tre dager i mars-april i år. Foto: Espen Braata

Hverken møtende aktor eller forsvarerne var enige med retten og ga uttrykk for at deres oppfatning var at retten var riktig sammensatt.

– Jeg har sendt et brev til aktor i saken hvor jeg har bedt påtalemyndigheten om å vurdere å trekke saken. Det er en gammel sak, og de fornærmede har vært svært lite samarbeidsvillige underveis. Ingen av de to fornærmede møtte en gang i tingretten for å forklare seg, sier Berg.

Han får støtte av den voldstiltalte 31-åringens forsvarer, Tor Kjærvik.

– Det er svært beklagelig og veldig spesielt. Min klient har ventet to år på en avgjørelse i saken, og jeg støtter derfor opp den andre forsvarerens krav om at saken henlegges, sier Kjærvik til VG.

– Hva betyr tabben for den videre saksgangen?

– En lagrett med jury nå vil være en ankegrunn til Høyesterett. Vi mener at en jury ikke skal inn i saken, men at den behandles av meddomsrett slik det ble gjort, svarer 34-åringens forsvarer Ketil Magnus Berg.

Statsadvokaten koblet inn

Politiadvokat Kari Hangeland Buvik ved Oslo politidistrikt støttet forsvarernes oppfatning av at retten var riktig sammensatt.

– Jeg kan bekrefte å ha mottatt et brev fra en av forsvarerne. Brevet er videreformidlet høyere påtale med påtalekompetanse i saken, og det vil være opp til statsadvokaten å svare, sier Buvik til VG.

Politiadvokaten opplyser at statsadvokaten vil vurdere lagmannsrettens beslutning om at voldssaken skal behandles med jury.

1. oktober i fjor ble den nye straffeloven innført.

Voldshandlingene som de to mennene var tiltalt for skjedde i juni 2014 – altså over ett år før den nye loven trådte i kraft.

Det betyr at de to voldstiltalte mennene skal dømmes etter den gamle straffeloven.

Endringer etter ny straffelov

I forbindelse med innføringen av den nye straffeloven, ble også et unntak i straffeprosessloven opphevet – og for prosessuelle regler er det loven på avgjørelsestidspunktet som er avgjørende.

De to mennene var tiltalt for legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter, noe som kan medføre fengselsstraff i mer enn seks år. Det betyr at saken for lagmannsretten i utgangspunktet skal behandles med jury, ifølge Borgarting lagmannsrett.

Unntaket som tidligere var i straffeprosessloven innebar imidlertid at denne typen saker før 1. oktober 2015 skulle behandles uten jury (journ.anm. lagrette) – men siden unntaket ble fjernet, så mener lagmannsretten at saken skulle ha vært behandlet med jury.

– Det var ikke noe unntak for ikke å behandle saken med lagrette, og da var vi feil sammensatt. Det er en ubetinget opphevelsesgrunn, sier lagdommer Christian Lund ved Borgarting lagmannsrett til VG.

Bistandsadvokat: En bagatell

Bistandsadvokat Erling Mehus mener en ny behandling vil være en ekstra påkjenning for fornærmede.

BISTANDSADVOKAT: Erling Mehus. Foto: Eskil Wie Furunes

– Det er fornærmede som er offeret i saken og som har vært utsatt for betydelig vold, ren mishandling. Uavhengig om det prosessuelle er rett eller feil, så går det utover min klient, som har slitt med å møte i retten, sier Mehus til VG.

Bistandsadvokaten beskriver den prosessuelle feilen som «en bagatell» og mener at det som har skjedd ikke er grovt.

– Vi har hatt en betryggende behandling ut fra hvordan straffeloven har vært, og vi har fått et oppreisningskrav på 100.000 kroner som vi vil gjøre alt vi kan for å få effektuert, sier Mehus.

– Forsvarerne ber om at saken trekkes eller henlegges?

– Det stiller jeg meg uforstående til. Jeg forstår at en ny behandling vil være en påkjenning for de tiltalte, men det vil være en vel så stor påkjenning for min klient. Hvis en liten prosessuell feil gjør at domfelte voldsmenn går fri, så er det en uholdbar situasjon, svarer bistandsadvokaten.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder