Reduserer antall politidistrikter fra 27 til 12

Erna: Skal danne grunnlaget for et moderne og handlekraftig politi

Politidirektøren: - En gledens dag

Anundsen om fremtidens politi: - Mer robust og fremoverlent

En stolt og smørblid justisminister kunne tirsdag kveld presentere en ny politireform med flertall i Stortinget.

 • Bjørn-Martin Nordby
 • Lars Joakim Skarvøy
 • Siri Eggen

Artikkelen er over fem år gammel

et var imidlertid statsminister Erna Solberg som åpnet pressekonferansen på Politihøgskolen i Oslo. Her forklarte hun hva som ligger i at den grunnleggende sett handler om trygghet.

– Trygghet for at politiet kommer når vi har behov for det. Trygghet for at de evner å etterforske og oppklare saker. Trygghet for at de har ressurser til å drive forebyggende innsats for å hindre kriminalitet.

– Dette er en svært viktig reform for landet og for å sikre tryggheten i hverdagen, fortsatte Solberg, og takket alle som hadde vært involvert i arbeidet med reformen.

HELE NÆRPOLITIREFORMEN: Her kan du lese avtalen mellom regjeringspartiene og Venstre

Deretter tok justisminister Anders Anundsen (Frp) over presentasjonen.

Trakk på smilebåndet

– Det er viktig å huske at vi over tid har slitt med beredskapen. Det har skjedd mye den siste tiden, åpnet han blant annet med, og snek samtidig inn at den nye regjeringen har sørget for 700 nye polititjenestemenn og -kvinner.

– Så er det sikkert mange som blir overrasket over at konklusjonen er at det blir 12 politidistrikter, sa Anundsen med et smil under pressekonferansen.

Allerede mandag kunne VG fortelle at regjeringen har landet på 12 politidistrikter, 15 færre enn det det er i dag. Det er kun Oslo og Østfinnmark politidistrikt som ikke får nye grenser å forholde seg til.

– Det er basert på en kombinasjon av det som er klare politifaglige råd og det som er viktige politiske premsiser når en skal ha en distriktsstruktur. Så er antallet distrikter egentlig ikke det overordnede. Det er det resultatet vi skal ha ut på andre siden, fortsatte Anundsen.

– Viktigst å være til stede der det skjer

Han forklarte videre at regjeringen ønsker en tonivåmodell, der politimesteren er nivå én og der nivå to vil inneholde flere tjenestesteder. Politidirektoratet skal bestemme administrasjonsstedet i hvert distrikt.

– Det betyr ikke at politiet skal flyttes dit. Det betyr bare at politmesteren og hans funksjoner skal være der, men at du kan ha viktige politifunksjoner rundt omkring i ulike deler av politidistriktet, sa Anundsen.

STOLT TRIO: Vesntres justispolitiske talskvinne Iselin Nybø (t.v.), statsminister Erna Solberg (H) og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen på pressekonferanssen på Politihøgskolen i Oslo tirsdag kveld. Foto:Vidar Ruud,NTB scanpix

Regjeringen ønsker ikke å sette noe tak eller mål for antallet tjenestesteder.

– Jeg tror vi må erkjenne at tiden der det var politikraft i et tjenestested eller i en bygning det stod lensmannskontor på er over.

Justisministeren mener at det å ha et lensmannskontor som er åpent tre ganger i uken ikke skaper trygghet for innbyggerne.

– Det skaper ikke etterforskning og det skaper ikke forebygging. Det viktigste er å være til stede der det faktisk skjer. Samtidig skal 90 prosent av innbyggerne i hvert distrikt ha en kjøretid på maks 45 minutter til nærmeste tjenestested, sa Anundsen.

Anundsen trakk også frem at politiet skal jobbe mer moderne, blant annet ved å være mer på nettet, under pressekonferansen.

Skal bli mer moderne

Venstre, som støtter regjeringens nærpolitireform, kom også til orde under pressekonferansen.

- Det er behov for endring i organisasjonen, i kultur og i ledelse. For vi trenger et politi som kan håndtere både de ekstraordinære hendelsene, men også som kan håndtere den kriminaliteten folk opplever i hverdagen sin, sa partiets justispolitiske talskvinne Iselin Nybø under pressekonferansen.

Etter pressekonferansen møter VG en smørblid justisminister, som sier det har vært en fornøyelse å lede forhandlingene.

- Vi skaper en mer robust og mye bedre og fremoverlent politstruktur enn det vi har i dag. Så vil det fortsatt være noen distrikter som kanskje trenger litt ekstra samarbeid med andre på enkelte områder.

KUTTER DISTRIKT: Justisminister Anders Anundsen, her på tur med en patrulje fra Oslo politidistrikt. Foto:Håkon Mosvold Larsen,NTB scanpix

- Dere har også fratatt politiet noen oppgaver?

- Ja, vi spisser politiets oppgaveportefølje noe. Vi har overført for eksempel skiltmyndighet, lenmsmannsskjønn og den typen ting til andre etater. Så er det en del ting som blir værende. Sivile tjenester har vi valgt å beholde i politet fordi det overlapper litt med politiets oppgaver forøvrig, samtidig som det bidrar til å sikre det sivile preget på etaten.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård mener den nye politireformen vil gi vesentlig bedre politi med akkurat de samme ressursene.

– Det er en bra løsning. Hovedutfordringen i dag er at vi har altfor lite politi ute i grissgrendte strøk. Vi har en organisering som hindrer tilstedeværelse. Det viktigste er at det blir bedre enn det er nå. Dette er en gledens dag, så får vi se hvordan dette blir tatt videre på Stortinget, sier en fornøyd politidirektør til VG.

– Solberg om Monika-saken: – Skulle ikke skjedd uansett

Da VG snakker med statsminister Erna Solberg (H) etter pressekonferansen sier hun at alle partiene på Stortinget bør være enige i hovedpunktene i avtalen mellom Frp, Høyre og Venstre.

– Vi kan selvsagt diskutere enkeltbiter, men hovedmålet er et løft for norsk politi, sier Solberg.

På spørsmål om Monika-saken kunne vært unngått med den nye politireformen, svarer statsministeren følgende:

– Jeg mener at den heller ikke skulle ha skjedd med dagens system, men et større og mer robust system ville kanskje stilt andre spørsmål om hvorfor saken ble henlagt i utgangspunktet, sier Solberg.

Store grenseendringer

VG har sett de interne utredningene som Politidirektoratet og politiavdelingen i Justisdepartementet har gjort underveis i forhandlingene Venstre har hatt med Høyre og Frp, og kunne tidligere tirsdag fortelle at regjeringen også har vurdert så få som ni distrikter.

Men det nye politikartet blir altså slik:

1. Østfinnmark: Østfinnmark politidistrikt

2. Nord: Troms fylke og Vestfinnmark politidistrikt

3. Nordland: Nordland fylke

4. Trøndelag: Nord- og Sør-Trøndelag fylke

5. Møre og Romsdal: Møre og Romsdal fylke

6. Vest: Hordaland politidistrikt og Sogn og Fjordane fylke

7. Rogaland: Rogaland fylke pluss Sirdal kommune og Sunnhordland/Haugaland politidistrikt

8. Agder: Vest-Agder unntatt Sirdal kommune og Aust-Agder fylke

9. Sør-Øst: Telemark, Vestfold, Buskerud fylke og Asker og Bærum politidistrikt

10. Oslo: Oslo politidistrikt

11. Øst: Follo, Romerike og Østfold politidistrikt

12. Innlandet: Oppland og Hedmark fylke

Artikkelen fortsetter under kartet.

Foto: ,

Skal behandles av Stortinget

Særlig blir det store endringer i strukturen i Nord-Norge, som i dag har sju distrikter.

Det blir også en dramatisk nedgang i antallet politi- og lensmannskontorer fra dagens 354. Det blir nå opp til hver enkelt politimester å bestemme hvor mange kontorer hvert enkelt distrikt skal ha.

Grunnlaget for hvor mange kontorer det blir er Politidirektoratets krav til responstid.

– Jeg mener politikerne ikke skal gå så detaljert ned i politistrukturen, sa statsminister Erna Solberg til VG bare timer før reformen skulle legges frem på kveldens pressekonferanse på Politihøgskolen i Oslo.

Etter planen skal Stortinget behandle reformen ferdig før sommeren, slik at den kan tre i kraft allerede 1. januar 2016.

- Kan ikke fortsette som før

Mens det største opposisjonspartiet, Ap, håper at regjeringen ikke har låst seg fast, frykter Senterpartiet at nærpolitiet slaktes. Regjeringspartiet Høyre varsler at politiet må rustes for å møte den nye organiserte kriminaliteten.

– Politiet kan ikke fortsette som før. Til det har det vært for mange graverende feil, har Høyres medlem av Stortingets justiskomite, Hårek Elvenes, tidligere uttalt til VG.

Også politidirektør Odd Reidar Humlegård har vært klar på at politiet må endres til å bli mer tilstedeværende og tilgjengelig – samtidig som antall politidistrikter må reduseres kraftig. Det samme gjelder lokale tjednestesteder som det finnes 354 av.

Mer om

 1. Solberg-regjeringen
 2. Politiet

Flere artikler

 1. Politireformen: Regjeringen vurderte ni distrikter

 2. Her er planen for de nye politidistriktene

 3. Politireformen like om hjørnet: Krangler om egen politimester for Finnmark

 4. Enighet om politireformen

 5. Senterpartiet om politimeldingen: Regjeringen tar ikke ansvar

Fra andre aviser

 1. - Nå må det handles, ikke utredes mer

  Aftenposten
 2. Regjeringen går for 12 politidistrikter

  Bergens Tidende
 3. Enighet på Stortinget om politireformen

  Fædrelandsvennen
 4. Regjeringen ville gi politifolk penger for å bo i distriktet. Ulovlig, sier politiet.

  Bergens Tidende
 5. Tallene som viser hvor raskt - eller sakte - politiet når frem til deg i dag

  Aftenposten
 6. Hun frykter politiet vil miste lokalkunnskap

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder