FORDUFTER: En tredjedel av de 182 mindreårige asylsøkerne som forsvant fra mottakene i fjor, forsvant i desember måned. Bildet er fra en tidligere reportasje om enslige mindreårige på Åkershagan og Stange transittmottak. Foto: DAVID ENGMO.

Stadig flere mindreårige asylsøkere forsvinner fra mottak

I fjor forsvant 182 enslige mindreårige asylsøkere fra norske mottak. En tredel av dem kom bort i desember, etter at politiet hadde sin nattlige storaksjon for å få sendt ut asylsøkere med avslag.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Totalt 63 enslige asylsøkere under 18 år forsvant fra mottak i Norge i desember, viser nye tall fra UDI. Til sammenligning forsvant det i gjennomsnitt 11 mindreårige asylsøkere i måneden i perioden januar–november.

– Det er akkurat dette vi har advart mot, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna.

– Vi er svært bekymret for konsekvensen av at det i økende grad gis midlertidig opphold til enslige mindreårige asylsøkere. Dette fører til at de forsvinner og legger ut på en ny flukt.

I 2016 har et økende antall enslige mindreårige fått begrensninger på oppholdstillatelsen i Norge. Dette skyldes blant annet en lovendring fra 1. oktober som åpner for at flere flyktninger kan få avslag på asylsøknaden og bli henvist til internflukt i trygge deler av hjemlandet.

Les også: Norge tvangsreturnerer flest barn til Afghanistan

Advarte mot lovendring

– Redd Barna har advart både mot dette innstrammingsforslaget og mot økt bruk av midlertidig oppholdstillatelse, sier Skybak.

– Dette har ført til at enslige mindreårige asylsøkere blir redde og usikre, og situasjonen er nå så uforutsigbar at de ikke lenger tør å være på mottakene. Når barn og unge som allerede er så sårbare, legger ut på en ny, farefull flukt, kan det få store konsekvenser.

ADVARTE: Thale Skybak i Redd Barna (t.v.) var blant deltakerne da barneombud Anne Lindboe kalte inn til hastemøte om flyktningkrisen. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Redd Barna krever at norske myndigheter tar forsvinningene til asylbarn langt mer alvorlig enn det som er tilfelle nå.

– UDI, barnevern og politi må samarbeide for å finne dem på lik linje med når et hvilket som helst annet barn forsvinner, sier Skybak.

Les også: UDI refser Listhaug for asylbarnbehandling

Flere tillatelser med begrensninger i fjor

I løpet av en uke i november pågrep politiet 73 afghanske menn som hadde fått endelig avslag på asylsøknadene sine. I svært mange av sakene var utvisningen begrunnet med at guttene var eldre enn de har oppgitt, ifølge Aftenposten.

Alderen deres hadde blitt fastsatt til over 18 år etter svært omstridte medisinske undersøkelser og tannsjekk. Politiets pågripelser og redselen for å bli sendt ut var ifølge Fædrelandsvennen (bak betalingsmur) direkte årsak til rømming, selvmordsforsøk og selvskading blant enslige mindreårige på mottak på Sørlandet.

VG har spurt UDI sentralt om hva som er årsaken til den sterke økningen i forsvinninger på slutten av året.

– Erfaringsmessig vet vi at rundt halvparten av alle som forlater mottak uten å oppgi ny adresse, kommer tilbake i systemet igjen. På grunn av dette vil statistikken alltid vise forholdsmessig høyere tall for den siste tiden siden mange ikke har kommet tilbake i systemet igjen, sier presserådgiver John Olav Kroken.

Høyre vil ha strengere asylpolitikk: Skal ikke kopiere Frp-Sylvi

Mer uro og utagering på mottakene

UDI sendte i desember et bekymringsbrev til Justis- og beredskapsdepartmentet om forholdene på mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Ansatte rapporterer om økende utfordringer med uro og utagering.

FARLIG FLUKT: – Når barn og unge som allerede er så sårbare, legger ut på en ny, farefull flukt, kan det få store konsekvenser, sier Thale Skybak i Redd Barna. Bildet er fra en tidligere reportasje. Foto: DAVID ENGMO, VG

«UDI antar at den økte uroen i mottakene kan knyttes til økt usikkerhet og opplevelse av maktesløshet hos beboerne som en følge av økningen av begrensede og tidsbegrensede tillatelser», heter det i brevet.

Les også: Slik ble Norge blant de strengeste i Europa overfor afghanere

Flere av mottakene melder ifølge UDI at det er utfordrende å ivareta de aktuelle beboerne på en god nok måte. De melder om at det er vanskelig å aktivisere og motivere ungdommene på en god måte for å ivareta deres psykiske og fysiske helse.

«Det er uheldig å bli boende i mottak over lengre tid, da mottak er midlertidige bosteder som ikke er innrettet på opphold over flere år», skriver UDI.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder