BLE MINDRETALL: Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) skulle lage loven som oppfylte Stortingets ønske om tiggeforbud. Forslaget han ble så omstridt at flertallet forsvant, og han måtte trekke forslaget.
BLE MINDRETALL: Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) skulle lage loven som oppfylte Stortingets ønske om tiggeforbud. Forslaget han ble så omstridt at flertallet forsvant, og han måtte trekke forslaget. Foto:Fredrik Solstad,VG

Sp gikk fra pådriver til motstander

Beskyldes for avtalebrudd av Frp

INNENRIKS

Sp var i fjor pådriver for nasjonalt tiggeforbud. Etter forslaget fra Anders Anundsen (Frp) ble de innbitte motstandere.

  • Pål Ertzaas
  • Cato Husabø Fossen
Publisert: Oppdatert: 05.02.15 18:23

Nå blir forslaget om nasjonalt tiggeforbud trukket.

Det er ingen mild glidning i standpunkt Sp har foretatt det siste uka. I fjor var Senterpartiet rett og slett den fremste pådriveren for et nasjonalt tiggeforbud:

Kronikk: Sp strider mot Sps grunnverdier

På sin egen hjemmeside skrev Senterpartiet i fjor om at de fikk åpning for lokalt tiggeforbud, og skrev følgende om avtalen mellom dem selv, Høyre og Frp:

«De tre partiene er enige om å be regjeringen fremme en proposisjon til Stortinget om et nasjonalt forbud før sommeren 2015.»

«Primærstandpunkt»

Der la Sp heller ikke skjul på hvem sin egen rolle:

«- Det har vært viktig for Senterpartiet å sikre oppslutning om noe som ligger nærmest vårt primærstandpunkt, som er et nasjonalt forbud mot tigging. Nå sikrer vi en prosess som gjør det mulig å få på plass et nasjonalt tiggeforbud i 2015. For Senterpartiet har det vært særlig viktig å få inn at et forbud skal ses i sammenheng med sosiale tiltak, sier Jenny Klinge, justispolitisk talskvinne i Senterpartiet.»

Nå har pipa fått en helt annen lyd i partiet. Parti-nestor Per Olaf Lundteigen forklarer snuoperasjonen:

– Det gikk opp for folk at dette var grunnleggende feil i forhold til våre verdier, sier Lundteigen til VG.

Han har lenge kjempet mot tiggeforbudet, og er glad for at Senterpartiet nå sier et klart nei.

– Hovedproblemet med forslaget er rett og slett at det ikke skal være lov å hjelpe folk, det å tigge er bare et annet ord for å be om hjelp, sier Lundteigen.

– Er det aktuelt for Senterpartiet å gå inn for tiggeforbud hvis forslaget endres?

– Nei, det er ikke aktuelt, slår Sp-sluggeren fast.

Avtaler brytes

Høyre og Frp er derimot ikke imponerte over Sps snuoperasjon:

– Jeg har ikke sans for at avtaler brytes. Jeg forutsetter at folk holder avtaler de inngår også i politikken, sier justispolitisk talsperson Ulf Leirstein (Frp) til NTB.

Han mener Senterpartiets opptreden er til skade for politikkens omdømme.

– Ikke bare har Sp brutt en avtale med oss. Partiprogrammet er også brutt, i likhet med løftene Senterpartiet ga velgerne sine før valget.

Leirstein erkjenner at det nå ikke blir et nasjonalt tiggeforbud.

– Det vi trodde var et avklart flertall, var ikke et avklart flertall likevel. Saken er nå lagt død for resten av stortingsperioden. Samtidig sikret vi i fjor kommunene full anledning til å innføre lokale tiggeforbud, understreker han.

Peter Christian Frølich representerte Høyre i fjorårets forhandlinger med Senterpartiet om tiggeforbudet:

- Det oppsiktsvekkende i denne saken er at det er Senterpartiet som har pushet sterkest av alle partier på Stortinget for å få et nasjonalt tiggeforbud. I 2013 sa Sp at «velferdssamfunnet har feilet om vi ikke forbyr all tigging». Når de så gjør dette i dag blir dette en oppvisning i vingling. Dette er et politisk avtalebrudd som bekrefter Sps omdømme som et parti uten troverdighet og pålitelighet.

For Høyre er det ok at det ikke blir noe nasjonalt forbud:

- Regjeringsplattformen slår kun fast at det skal være en kommunal løsning, og det var hele tiden Høyres utgangspunkt og det viktige for oss. Det har vi også fått. At Senterpartiet nå er uenige med Senterpartiet om et nasjonalt forbud får være deres sak.

Tapte tiggesaken

Senterpartiets justispolitiske talskvinne Jenny Klinge var forkjemper for tiggeforbud i partiet. Hun holder fast ved at det riktige ville være å innføre en nasjonalt forbud mot tigging.

– Men når flertallet i stortingsgruppa mener noe annet, så forholder jeg meg til det. Da er det også ryddigst å si ifra nå, sier Klinge til NTB.

Klinge mener saken kom skjevt ut at høringsforslaget fra Andersens Anundsen og regjeringen ble kjent.

– Det er det ingen tvil om. Men uansett ville det aldri ha vært aktuelt for Senterpartiet å forby noen å hjelpe andre, understreker Klinge.

Her kan du lese mer om