VIL VRI DE RIKES SKATT: NHO-sjef Kristin Skogen Lund og Norsk Industri-leder Stein Lier-Hansen samlet seg i peisestuen i toppetasjen i NHO-huset på Majorstuen i Oslo i går, for å forklare hvorfor kampen mot formueskatt er så viktig – og for å foreslå et alternativ. Foto: TROND SOLBERG/VG. Foto: ,

NHO: Foreslår kakseskatt på boliger

NHO-sjef Kristin Skogen Lund og Norsk Industri-sjef Stein Lier Hansen mener fjerning av formuesskatt er så
viktig at de i stedet foreslår skatt på «veldig dyre boliger og
fritidseiendommer».

Artikkelen er over fem år gammel

– Debatten om formuesskatt er fortvilende. Det er utrolig viktig for vårt næringsliv at den fjernes, så opplever vi i stedet at formuesskatten blir en del av en symboldebatt, hvor all fokus rettes mot at rike slipper å betale skatt. Det blir så feil som det kan få blitt, sier Skogen Lund.

– Men den debatten trekkes frem som en viktig årsak til at Høyre og Frp ramler på målingene: Folk vil ikke ha et budsjett hvor de rikeste får mest i skattelette?

– Vi kjemper mot formuesskatten fordi den hemmer investeringer i et norsk næringsliv som trenger kapital. Det fremstilles som om formuesskatten er penger rike mennesker har i en skuff. Men for de aller fleste er det slik at de har plassert pengene i bedriften sin. Det betyr at de må ta penger ut av bedriften for å betale formuesskatten. Det blir fullstendig feil.

– Problemet er fortsatt at fjerning av formuesskatten vil gi nullskattytere?

– Ja, det vil gjelde for noen få, men det er altså slik at de ti prosent rikeste betaler 38,7 prosent av personskatten. Uten formuesskatt vil de fortsatt betale 38,0 prosent.

Nullskatteytere

En oversikt E24 har laget, viser at formuesskatten utgjør 90–100 prosent av skatten svært mange av de rike bidrar med:

– Fjerning av formuesskatten vil gi debatt om nullskattytere?

– Vi ser at den symboldebatten trolig vi vedvare, men det kan man løse på andre måter, for eksempel ved å innføre en skatt på svært dyre boliger og fritidseiendommer, samtidig som vi fjerner skatten på formue, som rammer så uheldig alle landets eiere av små- og mellomstore bedrifter, sier hun.

– Vi er enig i den vurderingen. Skatt på dyre boliger og fritidseiendommer er mye bedre symbolpolitikk for å skattlegge de rike. Formuesskatten er så ødeleggende for norske investeringer, sier Lier-Hansen, som er leder av NHOs største forening.

De ville i går ikke tallfeste hvor grensen for kakseskatten bør gå.

– Kan du forklare det norske folk hvorfor det er så viktig å bli kvitt formuesskatten?

– Rundt 75 prosent av dem som rammes av formuesskatten er bedriftseiere av familiebedrifter. De jobber og sliter og opplever det som veldig urettferdig at de må ta ut penger av bedriften – gjennom utbytte – for å betale formuesskatten. Det er ikke penger de har, men de skattlegges av verdien som ligger i bedriften. Det blir helt feil.

I tillegg, sier han:

– Er det slik at investeringene i bedriftene i Fastlands-Norge har falt, samtidig som det har skjedd en kraftig vekst i offentlig sektor. Det er en utvikling som ikke kan fortsette. Noen må fortsatt produsere i dette landet, og alle er avhengig av at det skapes lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor, ikke bare volumvekst i det offentlige.

– Bare dilldall

– Derfor er det statsbudsjettet som regjeringen la frem, ganske bra, i den forstand at 11 milliarder av oljepengene skal gå til skattelette, investeringer til forskning og infrastruktur som er vekstfremmende, ikke bare dilldall.

– Hva er dilldall?

– Det er alle tiltakene som øker det offentlige forbruket, som ikke er vekstfremmende. Andre land som ikke har hatt oljen, har måtte handle. Oljen har gjort oss sløve, men nå som oljeinvesteringene går ned, må vi handle før det blir for sent. Skulle forhandlingene mellom regjeringen og Venstre/KrF ende opp med at mer av oljepengebruken går til å drifte Norge, oppstår det en ubalanse i budsjettet som vil være uheldig, sier Lier-Hansen.

– Dessuten rammer formuesskatten bare norske eiere. Det er ikke holdbart, sier Skogen Lund.

KrF har tatt til orde for bare å kutte formuesskatt på såkalt arbeidende kapital; i stor grad på bedriftenes bygg og eiendeler.

– Problemet med det er at et slikt opplegg skaper hull. Erfaringene fra Sverige viste at næringslivet fant hullene og utnyttet systemet. Det ble kort og godt for mange gråsoner. Derfor gikk svenskene bort fra det og i stedet fjernet formuesskatten helt, sier Lier-Hansen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder