KONSENTRERTE ELEVER: En klasse på en av skolene i Auckland som har fått besøk av norske lærere og skoleledere.
KONSENTRERTE ELEVER: En klasse på en av skolene i Auckland som har fått besøk av norske lærere og skoleledere. Foto: Tom Rune Fløgstad , Ringer i vann

Osloskolen sendte 30 sjefer til New Zealand – brøt egne anbudsregler

INNENRIKS

Oslo kommune sendte 30 rektorer og direktører på studietur til New Zealand. Prisen var 44.000 kroner per person, men reisen ble aldri satt ut på anbud slik reglene krever.

Publisert: Oppdatert: 30.03.16 11:09

Med tilsammen 1,3 millioner kroner i studietur-utgifter, gikk Utdanningsetaten langt ut over sine egne anbudsregler da New Zealand ble valgt som reisemål.

Samtidig stiller flere spørsmål ved nødvendigheten av at Oslo kommune sender 30 rektorer og skoleledere til et land som har tilbakegang på internasjonale skolemålinger.

Allerede før deltakerne startet på den to dager lange reisen til New Zealand og et 14 dagers opphold den 13. februar, reagerte internkontrollen i Oslo kommune:

«Denne anskaffelsen har ikke fulgt etatens rutiner for anskaffelser. Riktignok i god tro. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å anta at man befinner seg i ene eneleverandørsituasjon for å benytte unntaksbestemmelsen i lov og forskrift om offentlige anskaffelser,» skriver internkontrollen i en rapport som VG har fått tilgang til.

Bakgrunn: Rektorer sendes på studietur til tross for stram økonomi

Sprenger terskelverdiene

Det var Utdanningsetatens egen internkontroll som først påpekte at New Zealand-turen brøt med kommunens anbudsreglement.

Internkontrollen fastslår at anskaffelsen overstiger 100.000 kroner, som er en grense for at flere tilbud skal innhentes.

Samtidig overstiger den en halv million kroner, som er grensen - såkalt nasjonal terskelverdi - for at den skal kunngjøres i en kunngjøringsdatabase for offentlige anskaffelser, påpeker internkontrollen.

Politikere på studietur: Reiste jorden rundt for å «finne» Fornebubane i 2002

Utdanningsdirektør Astrid Søgnen i Oslo kommune vedgår at studieturen skulle ha vært konkurranseutsatt.

– Det startet med at noen få rektorer og en områdedirektør meldte seg på studieopplegget til Ringer i vann (turarrangøren, journ.anm.). Etter hvert ønsket flere å delta. Det ble ikke innhentet anbud fordi arrangøren ble ansett som eneleverandør av dette tilrettelagte opplegget. Vår internkontroll har imidlertid påpekt at studieturen burde ha vært utsatt for konkurranse. Dersom det blir aktuelt med nye studieturer, vil vi gjennomføre anbudskonkurranse, skriver Søgnen i en epost til VG.

Studietur-minner: Riksrevisjonen reiste også til New Zealand

Vurderte Canada

Hun legger til at også Canada ble vurdert som et reisemål, men at skolesystemet i New Zealand ble valgt blant annet på grunn av en «særskilt posisjon innen skoleutvikling» gjennom flere tiår.

Lest denne? Lærere sendes halve jorda rundt (krever inlogging)

Etter en skolereform på slutten av 1980-tallet som paradoksalt nok blant annet vektla større konkurranse mellom skolene i øy-landet, har norske barnehage- og skolefolk reist i årevis de rundt 3400 milene frem og tilbake til Auckland i New Zealand.

Turarrangøren Ringer i Vann skriver på sin hjemmeside at New Zealands skoleresultater alltid har vært blant de beste i internasjonale lese- og skrivetester til tross for at New Zealand, i motsetning til for eksempel Finland, har et stort innslag av fremmedspråklige elever.

Tilbakegang

Landets siste resultater på internasjonale skoletester, viser imidlertid en tilbakegang.

Ifølge siste TIMSS-undersøkelsen, som tester landenes «skolekunnskaper», og typiske oppgaver til eksamen og undervisning, skårer Norge vesentlig høyere enn New Zealand i positiv utvikling. I matematikk i 4. klasse mellom 2003 og 2011 er Norge det landet som har den mest fremgangsrike utviklingen, mens New Zeland har hatt en klar tilbakegang.

Les også: Kunnskapsministeren: - Vi har en forskjellsskole

Også i Pisa-rangeringen viser de new-zealandske elevene en tilbakegang, mens norske elever har ligget helt stabilt i alle tre Pisa-fag fra 2000 fram til i dag.

Professor Svein Sjøberg ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo, mener New Zealand ikke lenger er noe foregangsland for Norge. Snarere tvert imot.

– Jeg er i utgangspunktet veldig skeptisk til internasjonale rangeringer av skoler og elever, men de tror jo virkelig på dette med rangering i Oslo-skolen. Når det viser seg at mye av det som skjer i den newzealandske skolen er kontroversielt, og landet har tilbakegang på internasjonale rangeringer, så er det en gåte for meg at landet blir holdt frem som en modell for Osloskolen, sier Sjøberg til VG.

Ligner på Norge

Han spør:

– Hvorfor blir flere titall norske rektorer sendt til New Zealand, det fjerneste landet i verden, på det offentliges regning?

Sjøberg minner om at selve turen fra Oslo til Auckland tar minst 32 timer én vei, totalt går fire døgn med til selve reisen.

Han påpeker videre at både Skottland og nordiske naboland har likhetstrekk med Norge når det kommer til størrelse og befolkning.

Nestleder Eivor Evenrud (Rødt) i Oslo kommunes utdanningskomité, synes i likhet med Sjøberg at Utdanningsetaten har handlet uklokt.

– Hvis dette stemmer så er det alt annet enn greit, sier hun om bruddet på kommunens eget anbudsreglement.

– Det har vært arrangert lignende turer, og det kan se ut som om man blir nødt til å ta en skikkelig gjennomgang av forholdet mellom etaten og turoperatøren, legger hun til.

Modell og forbilde?

Utdanningsdirektør Søgnen i Oslo, som er ansvarlig for studiereisen, ønsker ikke å svare på om New Zealand i lys av de siste resultatene på internasjonale målinger, er et forbilde.

– Dette spørsmålet bør du ta opp med arrangøren, svarer hun.

Søgnen forsvarer imidlertid at New Zealand ble valgt som reisemål.

– Skolesystemet i New Zealand har gjennom flere tiår hatt en særskilt posisjon innenfor skoleutvikling. Kulturelt og samfunnsmessig er det mange likhetstrekk mellom Norge og New Zealand, og skolesystemet har derfor vært relevant og interessant som studieobjekt for norske lærere og skoleledere, skriver Søgnen.

Skoledirektøren understreker at rektorene som deltok på studieturen leder skoler med betydelige utfordringer og store krav til lærere og ledere. De var derfor opptatt av at denne studieturen omfattet besøk på skoler som særlig hadde lykkes med individuell oppfølging av elever, elevvurdering og verdibasert ledelse, begrunner Søgnen.

– Utrolig lærerikt

Rektor Eli Senneset på Løren skole i Oslo, deltok på studieturen. Hun mener Oslo kommune må holde seg til regelverket når de skal arrangere studieturer.

Hun mener imidlertid at studieturen til New Zealand hadde stor nytteverdi.

– Det var helt utrolig lærerikt i New Zealand. Jeg ville ikke ha vært den studieturen foruten. Vi var på fire forskjellige skoler og fikk blant annet høre hvordan rektorer direkte underlagt staten ble fulgt opp i detalj av det statlige kontrollorganet. Vi fikk velge fra egne parallellsesjoner – ut fra hva som var nyttig for hver enkelt deltager. Og vi fikk se nærmere på hvordan verdibasert ledelse fungerer i disse skolene.

Respekt

– Hva betyr verdibasert ledelse?

– Alle skolene vi besøkte hadde definert egne verdier de jobbet spesielt med, for eksempel respekt. Da fokuserte skolen mye på dette i alt de gjorde faglig, og også i forhold til relasjonen til elevene, foreldre og ansatte.

– Opplevde du studieturen som relevant?

– Ja, i høy grad. Vi besøkte nok noen av de beste skolene i Auckland. Der så vi blant annet på elevaktivitet i timene og hvordan elevene var tydelig klar over hvor de var i sin egen læringsprosess, svarer Senneset.

– Hvordan ser du på at New Zealand går tilbake på internasjonale målinger og like fullt er reisemål og forbilde for norske skoleledere og lærere?

– Resultatene er nok fortsatt veldig gode på barnetrinnet, som er mest relevant for meg som rektor på en barneskole. Men kanskje ikke så gode på ungdomsskolen og videregående skole.

Her kan du lese mer om