LOVTE MER: Før Bent Høie (H) ble helseminister, lovte han å styrke sykehusøkonomien med 12 milliarder denne perioden. Han klarte bare ni milliarder. Foto: Mattis Sandblad VG

Kutter i sykehusøkonomien: Legeforeningen om budsjettet: – Et gedigent løftebrudd av Høie

Sykehusene mister over 600 millioner kroner som følge av den borgerlige budsjettavtalen. Kuttet utgjør en fare for pasientsikkerheten og regningen går til pasientene, advarer Legeforeningen og Sykepleierforbundet.

– Denne helseministeren har lovet mye, men leverer ikke. Dette er et gedigent løftebrudd fra Bent Høie, fastslår president i Legeforeningen, Marit Hermansen.

– Da regjeringen la fram sitt opprinnelige forslag til budsjett, mente vi det var det svakeste til nå. Nå er regningen som sendes til pasienter og de som jobber på sykehusene, enda større.

Hun får støtte fra leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild Bye:

– Løftebruddet fra helse- og omsorgsministeren blir med dette enda større enn da budsjettet ble lagt fram i oktober. Da manglet det tre milliarder i forhold til hva han lovte i 2013. Dette er en skuffende og feil prioritering, sier hun.

Både Sykepleierforbundet og Legeforeningen reagerer sterkt på budsjettavtalen som regjeringspartiene Høyre og Frp lørdag inngikk med Venstre og KrF. Den fører til at sykehusene neste år mister over 600 millioner kroner sammenlignet med regjeringens forslag til statsbudsjett.

Les også: Miljøvernere mener regjeringen svikter klima

Skjermes ikke fra krav om effektivisering

I regjeringens opprinnelige forslag ble sykehusene ifølge Aftenposten skjermet fra kravet om effektivisering i offentlig sektor på 0,5 prosent. I budsjettavtalen er kravet hevet til 0,8 prosent, og sykehusene får ikke tilbakeført penger for å kompensere for effektiviseringskravet.

Helseminister Bent Høie (H) bekrefter overfor Dagbladet at effektiviseringskravet fører til at sykehusene får 604 millioner kroner mindre enn det regjeringens forslag la opp til.

VG mener: Dette ble altfor dyrt

Dette kuttet kommer på toppen av regjeringens løftebrudd når det gjelder sykehusøkonomi. Før valget lovte Høyre 12 milliarder mer til sykehusene i løpet av denne fireårsperioden. Fasit er en økning på bare ni milliarder.

Høie: Får 1,5 milliarder mer

– Vi har ikke klart å oppfylle alle valgløftene våre, men hadde ikke Høyre lovet 12 milliarder, tror jeg heller ikke vi hadde klart ni, sier helseminister Bent Høie til VG.

– Regjeringen hadde lagt opp til at sykehusene skulle få mer penger neste år, men regjeringspartiene og samarbeidspartiene i Stortinget har blitt enige om et opplegg som betyr noe mindre penger til sykehusene. Likevel er det en vekst på 1,5 milliarder kroner.

Han viser til at sykehusene får mer penger neste år enn det befolkningsutviklingen tilsier. Samtidig øker den innsatsfinansierte finansieringen slik at sykehusene kan få større inntekter ved å øke aktiviteten. Regjeringen har også fjernet taket på hvor mange pasienter sykehusene kan behandle.

– Det betyr at sykehus som ser muligheten til å behandle pasienter på en mer effektiv måte, nå har mulighet til det, sier Høie.

– Ikke mulig å effektivisere mer

Marit Hermansen mener det ikke så mye å hente på ytterligere effektivisering av sykehusene:

IKKE IMPONERT: Helseministeren har ikke levert det han lovte, mener president i Legeforeningen, Marit Hermansen. Foto: Legeforeningen

– Produktivitetskommisjonen har vist at vi har tatt ut mye av effektiviseringsgevinsten i sykehusene allerede. Nå trenger vi at noen skjermer sykehusene på samme måte som Forsvaret har blitt. Ellers klarer vi ikke å levere de tjenestene folk forventer, sier hun.

– Vi beveger oss nå mot et samfunn hvor rike kjøper private tjenester, mens det offentlige helsevesenet står ribbet tilbake. Sykehusene trenger penger til å investere i helt nødvendig, nytt utstyr og til vedlikehold så takene ikke detter ned i huet på folk.

Sjekk kalkulatoren: Her er ny avgift på alle biler

Hermansen viser til at det var nettopp dette Høyre og Bent Høie lovet før valget i 2013:

– Han leverer ikke, og det går både ut over pasientsikkerheten, pasienttilbudet og de ansattes helse, fastslår hun.

Åtte år med dårlig pasientsikkerhet?

At et statsbudsjett med 1,5 milliarder mer til sykehusene skal være en fare for pasientsikkerheten, synes Høie er «litt spesielt»:

– Hvis man ser på budsjetthistorien, er den veksten i pasientbehandlingen som her finansieres, på nivå med det som var vanlig i de åtte årene med Stoltenberg-regjeringen. Så hvis dette budsjettet er en fare for pasientsikkerheten, har man hatt åtte år med budsjetter som er en fare for pasientsikkerheten tidligere, sier han.

Eli Gunhild Bye i Sykepleierforbundet synes det er helt ubegripelig at sykehusene ikke får den økningen regjeringen hadde lagt opp til:

– Helseminister Bent Høie sa på NRK 7. oktober i år at han er helt enig med Sykepleierforbundet i at vi trenger mer penger til sykehusene i årene fremover. To måneder etterpå kutter de 600 millioner kroner! sier hun indignert.

FEILSLÅTT: Leder i Sykepleierforbundet, Eli Gunhild Bye, mener det er umulig å løse sykehusenes utfordringer ved å kreve at de skal være enda mer effektive. Foto: Monica Kvaale NSF

Les også: Egentlig dobbelt så lang ventetid på sykehus, ifølge forsker

– Vi er på vei mot et todelt helsevesen, der de som har penger til å betale får de beste tjenestene. For å opprettholde tilliten til den norske offentlige helsetjenesten, er det avgjørende at sykehusene gis et løft. Nå skjer det stikk motsatte.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder