RING GJELDSTELEFON: Statssekretær Torkil Åmland (FrP) ber folk i venteliste om å ringe NAVs gjeldstelefon. Foto:Arbeidsdepartementet,Arbeidsdepartementet

Arbeidsdepartementet reagerer på lange ventelister på inkassohjelp: – Uholdbart med 8 måneder ventetid

Statssekretæren i Arbeids- og sosialdepartementet er ikke fornøyd med lange ventelister på inkassohjelp fra kommunen.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Har du alvorlige betalingsproblemer er kommunene lovpålagt å yte rådgivning innen rimelig tid.

VG kunne i dag avsløre at flere kommuner har en ventetid på økonomisk rådgivning på tre til åtte måneder.

Dette reagerer departementet på.

– Det er bra at de fleste kommunene har liten eller ingen ventetid, men samtidig er det ikke holdbart at enkelte kommuner har opp til åtte måneders ventetid. Sånn skal det ikke være, sier statssekretær Torkil Åmland (Frp) til VG.

VG har i en serie artikler satt søkelyset på nordmenn i gjeldskrise. I april i år var 235.526 nordmenn svartelistet.

–Gjør ikke nok

Han understreker at alle kommuner skal ha et tilfredsstillende tilbud og at

gjeldsrådgivning er høyt prioritert hos NAV. Han viser til økonomirådstelefonen – 800 GJELD til de som opplever lang ventetid.

– Jeg syns ikke regjeringen gjør nok. Lange ventelister har vært et problem i årevis, og fremdeles er det altfor mange som må vente for lenge. Mange har allerede ventet lenge før de tar kontakt med NAV, sier Karin Andersen (SV), stortingsrepresentant og leder i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Departementet viser til arbeid bevilgninger for å styrke tjenesten.

– For mange små kommuner kan det være vanskelig å skaffe tilstrekkelig ekspertise. NAV har derfor gitt tilskudd til forsøk med interkommunalt samarbeid, noe som kan være en god løsning for mange kommuner, sier Åmland.

Må forbedres

– Regjeringen må påse at tilbudet forbedres. De må finne ut av hvorfor det er så lang ventetid, sier Andersen.

Juss-Buss er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter. De melder om jevnlig pågang av klienter som enten ikke er klar over at de har krav på økonomisk rådgivning i NAV, eller som har bedt om det men har blitt satt på venteliste.

– Den lange ventetiden før man får hjelp gjør at skyldneren havner i en svært vanskelig situasjon. Gjelden fortsetter å forrente seg, sier Mathias Smith-Meyer, fra Gjeldsgruppa på Juss-Buss.

– Vi erfarer at mange kvier seg for å ta opp kampen med gjeldsproblemene sine. Når de først tar mot til seg og ber om økonomisk rådgiver, er det svært uheldig at de deretter blir satt på vent, sier Smith-Meyer.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder