UVANT: Da Silje Marie flyttet til Stavanger var hun redd for ikke å finne et sted å bo. I dag er leiemarkedet et ganske annet, og studentene kan velge blant leiligheter på øverste hylle.

UVANT: Da Silje Marie flyttet til Stavanger var hun redd for ikke å finne et sted å bo. I dag er leiemarkedet et ganske annet, og studentene kan velge blant leiligheter på øverste hylle. Foto: Frode Hansen VG

I Stavanger står flere hybler tomme: Studentene flykter fra oljestudiene – antall søkere nesten halvert på et år

STAVANGER (VG) Da Silje Marie (20) flyttet til oljebyen for å bli ingeniør i 2013, var køen for å få studenthybel så lang at hun måtte bo i campingvogn mens hun ventet.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

I dag står flere av de samme leilighetene tomme.

– Det er nesten en halvering i antall søkere til oljerelaterte studier i år. Det er en spesiell situasjon, sier kommunikasjonsrådgiver Susanna King ved Universitetet i Stavanger.

Hun legger til at skolen samtidig fyller opp studieplassene til alle studier unntatt et, og at mange fortsatt søker masterutdanning.

De mistet jobben: Slik rammet oljenedturen oss

Arbeidsledigheten preger studentene

I de nye tallene fra Samordna opptak kommer arbeidsledigheten innenfor oljesektoren sterkt frem. Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet på UiS opplever en nedgang i primærsøkere med hele 12 prosent.

I 2015 hadde 126 petroleumsteknologi som høyeste ønske på UiS. I 2016 har søknadene blitt redusert til 58.

For første gang siden 2005 melder også Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) at det har vært ledige studentboliger midt i et studieår.

– Hvis du har søkt studentbolig gjennom Sis i Stavanger eller Sandnes for høstsemesteret 2016, så har du veldig god mulighet til å få bolig før studiestart, sier Frank Bremnes, kommunikasjonsrådgiver ved SiS.

UVANT SITUASJON: Kommunikasjonsrådgiver Susanna King og forsker Rune Dahl Fitjar på Universitetet i Stavanger forteller at mye har forandret seg på universitetet de siste årene. Foto: Frode Hansen VG

– Tomme leiligheter over alt

Silje Marie Angell studerer til å bli oljeingeniør ved Universitetet i Stavanger. Hun flyttet fra hjemfylket Akershus til vestlandsbyen i 2013. På den tiden var studentboligkøen lang. Derfor kjørte hun til Stavanger i campingvogn, slik at hun skulle ha et sted å sove mens hun ventet.

– Slik er det ikke i dag. Nå er det kjempebillig å være student i Stavanger, og det står tomme leiligheter over alt, sier Angell.

20-åringen forteller at stemningen blant elevene på petroleumsstudiene har endret seg den siste tiden.

– Jeg merker at det er en litt annen stemning på linjen nå. En del av studentene er bekymret. Noen ser på muligheter for videreutdanning etter å ha fullført petroleumsstudiene, sier hun.

– Selv skal jeg studere til 2019. Jeg prøver derfor ikke å bekymre meg for fremtiden enda. Jeg vil ut i oljebransjen og velger å tro at de som er engasjerte og motiverte, vil få jobb.

IKKE REDD: Student Silje Marie Angell på Universitetet i Stavanger er ikke bekymret for fremtiden. Hun tror det vil finnes arbeid i oljebransjen for de som jobber hardt. Foto: Frode Hansen VG

Utenlandske arbeidere reiser hjem

Rune Dahl Fitjar er professor i innovasjonsstudier ved Handelshøgskolen på UiS. Han har fulgt situasjonen i hjembyen tett.

– Utleiemarkedet var tidligere veldig vanskelig for studenter i Stavanger, ettersom mange utleiere foretrakk å leie til oljeselskapene. Det var stor konkurranse om leilighetene og prisene var høye, sier han.

Slik er det ikke lenger. I Stavanger, Bergen og andre områder som er rammet av oljebremsen, merker man at mange utenlandske arbeidere reiser hjem. Fitjar tror det er vanskelig for de som studerer i dag å forstå den situasjonen oljeindustrien er inne i.

– De fleste voksne i regionen har vært gjennom perioder med høy ledighet før. Vi har imidlertid en oppvoksende generasjon som knapt har opplevd nedgangstider i sin levetid, sier han.

LO-lederen slakter regjeringen: Mener de satser for lite mot arbeidsledigheten

Også nedgang på NTNU

Susanna King sier UiS hadde forventet en nedgang i antall søkere til oljestudiene ved årets opptak. Også NTNU melder om færre søkere til sine petroleumsstudier. I 2013 hadde skolen 420 søkere til 53 studieplasser. I år er det 31 søkere på 29 plasser.

Samtidig som studentene flykter fra oljefagene, vil flere bli sykepleiere og lærere. Blant annet har antall søkere til sykepleierutdanningen ved UiS doblet seg på fire år.

– Det har vært en økning på 35 prosent bare i år. Vi ser også at flere menn søker seg til sykepleierutdanningen. Den trenden fortsetter også i år, sier King.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder