BYRÅKRAT OG OPPDRETTSEIER: I en ny bok om oppdrettsnæringen rettes det fokus mot eierskapet som Fiskeridirektør Liv Holmefjord har i selskapet Bolaks AS. Foto: Kjell Herskedal/NTB scanpix. Foto: ,

Hun er fiskeridirektør. Nå anklages hun for at eget lakseselskap tjente på treg avlusing

I en ny bok om oppdrettsnæringen blir det påstått at et
selskap hvor fiskeridirektør Liv Holmefjord har eierinteresser tjente millioner på å trenere slakting av lusebefengt oppdrettslaks.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

«Det familieeide oppdrettsselskapet Bolaks, hvor fiskeridirektør Liv Holmefjord har eierinteresser, har hatt store problemer med å holde seg innenfor Mattilsynets grenser for tillatt mengde lakselus,» skriver Kjersti Sandvik i boken «Under overflaten».

Holmefjord har vært fiskeridirektør i Fiskeridirektoratet siden 2008 og samtidig fått utbetalt Bolaks-utbytte i millionklassen, skriver hun. Holmefjords selskap P2H Invest AS eier 9,62 prosent i Bolaks AS, hvor flere andre familiemedlemmer også er med i ledelse og har eierskap.

Lus i 2013

Her er historien hun forteller:

22. juli 2013 konkluderte Mattilsynet med at antall voksne hunnlus i Bolaks sine lokaliteter i Fusa i Hordaland hadde ligget over tiltaksgrensen siden midten av juni.

I juli var gjennomsnittet allerede 2,74 lus per fisk. Uken etter hadde lusemengden mer enn doblet seg. Oppdretter har selv ansvar for ikke å overstige et snitt på 0,5 voksne hunnlus per fisk i et anlegg, og plikter å ha en beredskapsplan for å handle raskt hvis det blir nødvendig. I tiltaksplanen Bolaks selv hadde skrevet under på, sto det at bedriften var pliktig å komme under tiltaksgrensen for avlusing i innen to uker. Etter flere avlusingsforsøk gikk lusemengden hos Bolaks noe tilbake, men i august var tallet oppe i et snitt på hele 6,26 lus per fisk.

Frist til 20. august

Mattilsynet sendte ut varsel om vedtak og ba Bolaks sørge for at lusenivået kom under det tillatte nivået innen 20. august.

JOURNALIST: Forfatter Kjersti Sandvik jobber i FiskeribladetFiskaren. Foto: Helge Hansen Foto: ,

Bolaks’ advokat skrev brev til Mattilsynet om at denne datoen var umulig å innfri, men at selskapet jobbet med saken.

Oppdretterne skal telle lus i halvparten av merdene hver uke, slik at hver merd blir talt i løpet av to uker. Tellingen gjøres manuelt ved at fisk blir tatt opp av merdene med håv.

Fra februar til mai skal det telles lus på 20 fisk. Resten av året skal det telles lus på ti fisk av en merd som kan ha over 200 000

fisk.

Les: Debatt om dobbeltrollene i oppdrettsnæringen

«Metoden er basert på tillit og et ønske om ærlighet, og det er ingen overdrivelse å si at det er delte meninger om dette fungerer bra nok, eller om telling og innrapportering blir for subjektivt og tilfeldig,» skriver Sandvik.

– Mer lus

Korrespondansen mellom Bolaks’ advokat og Mattilsynet var omfattende. Bolaks skisserte forsøk med nye avlusingsmidler og leppefisk. Mattilsynet mente at lusa var multiresistent og at utslakting var eneste alternativ. Så lenge diskusjonen pågikk, ventet selskapet med å slakte ut fisken. Og mens fisken vokste og slaktevekten økte, ble luseproblemet bare større og større.

Mattilsynet purret på ny og ba selskapet gjøre noe med den alvorlige situasjonen. De var bekymret for at lus skulle smitte til andre anlegg i området. 27. august fikk Bolaks pålegg om å slakte ut all fisken fra de to lokalitetene innen 21. september. Selskapet reagerte på den korte fristen.

Les også: Ga bot til eget selskap

«Den lusesmittede laksen til Bolaks ble ikke ferdig slaktet før langt ut i september», skriver hun.

21 millioner

Fisken hadde da nådd en vekt på i overkant av tre kilo.

Les også: Her er kartet som får ekspertene til å slå laksealarm

Hun mener at et regnestykke med vanlig tilvekst på fisken i det tidsrommet Bolaks hadde for mye lus, sier noe om hvor mye selskapet tjente på å hale ut utslaktingen. Fisken var i snitt 2,5 kilo ved 10–13 grader celsius i vannet. På de to lokalitetene med til sammen 937 566 fisk, vil den ha lagt på seg cirka 700 tonn i løpet av 40 dager. Dermed kunne laksen selges til en langt høyere pris enn om den ble slaktet ved 2,5 kilo. I virkeligheten hadde fisken hatt for mye lus fra uke 29. Siste utslakt var i uke 38. Det gikk altså over 60 dager fra Mattilsynet først grep inn til all fisken var slaktet ut, skriver hun og fortsetter:

«Lakseprisen i disse ukene var i snitt 33 kroner kiloet for fisk på tre kilo. Med ti prosent i avtrekk for innvoller og blod, Head on Gutted (hog), betyr det at Bolaks fikk en verdiøkning på cirka 21 millioner kroner i løpet av den tiden det tok før selskapet klarte å slakte ut all fisken.»

– Ikke direkte ulovlig

Hun fremholder at regnestykket er basert på normal tilvekst og at verdiøkning ikke er det samme som fortjeneste, men at det er uansett et problem for forvaltningen at gevinsten ved å somle med utslaktingen er vesentlig større enn de største dagbøtene Mattilsynet har fullmakt til å ilegge.

Men ifølge Mattilsynet gjorde ikke Bolaks noe direkte ulovlig i denne saken, siden de til slutt rettet seg etter et påbud og slaktet fisken. De fikk derfor ingen tvangsmulkt, skriver hun.

– Men selv med et vedtak om tvangsmulkt, ville det ha lønnet seg å trenere utslaktingen, fremholder Sandvik.

ERFAREN: Liv Holmefjord har vært fiskeridirektør siden 2008. Her fra oppdrettsmessen Aqua Nor i Trondheim i 2011, da hun ga H.M. Kong Harald en "Aqua Nor sydvest" i gave. Foto: Ned Alley , NTB scanpix

Sandvik mener at det bør være samme habilitetsregler i det offentlige.

– I Oljedirektoratet har man ikke anledning til å være eier i et oljeselskap, mens i Fiskeridirektoratet kan fiskeridirektøren være eier i et oppdrettsselskap. Jeg synes det er en relevant debatt å reise. Selv om ikke Holmefjord selv har behandlet saker som omhandler eget selskap, er det liten tvil om at hun har interesse av at det både går bra med Bolaks spesielt og oppdrettsnæringen hun er satt til å passe på, generelt, sier Sandvik til VG.

Hun er journalist i fiskeribladet Fiskaren i Bergen.

Holmefjords svar

Holmefjord svarer slik i en mail til VG:

«Mitt eierskap i AS Bolaks var kjent før jeg ble utnevnt som fiskeridirektør. Det er etablert rutiner og oppnevnt en egen settefiskeridirektør for de saker der jeg er inhabil.

Jeg deltar ikke i driften i AS Bolaks og har derfor ikke kjennskap til eller kan kommentere forhold som gjelder driften. Det må selskapet selv gjøre.

Jeg forutsetter at AS Bolaks, som alle andre, forholder seg til regelverket og de som har ansvar for å forvalte det, i dette tilfelle Mattilsynet.»

Fiskeriministerens svar

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) svarer omtrent det samme:

«Det var godt kjent at Holmefjord hadde eierinteresser i oppdrettsnæringa, da hun fikk stillingen som fiskeridirektør i 2008. Men det jeg har fått opplyst, er at hun trer til side i de sakene hvor hun er inhabil, og da får man inn en settefiskeridirektør. Her følger hun, som alle andre, reglene om habilitet i forvaltningsloven.»

– Trist

Daglig leder Bjørg Mette Holmefjord Antonsen i Bolaks, som er fiskeridirektør Liv Holmefjords kusine, sier dette om påstanden om verdiøkningen på 21 millioner kroner:

– Mitt ansvar er å drive bedriften, og det forsøker jeg å gjøre på ansvarlig vis. Vi gjør vårt beste for å ivareta både dyrevelferd, hensynet til matproduksjon og at vi selvfølgelig skal følge regelverket. Alt dette har vi gjort også i den saken som nevnes i boken, og jeg synes det er trist at forfatteren velger å fremstille dette ved å insinuere at vi har trenert saken for egen vinning, fremholder hun og sier at hun ikke har lest boken.

– Jeg har heller ikke studert forfatterens beregninger. Det er klart at lakselus i perioder har vært en utfordring for oss, og i perioder har vi dessverre hatt lusenivåer over den grensen som myndighetene har satt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder