UTSETTES: Rensing av gasskraft på Mongstad utsetets til neste stortingsperiode. Foto: Scanpix

Vil ha utredning om konsekvenser av CO2-fangst

CO2-rensingen på Mongstad kan føre til utslipp av farlige stoffer, mener Norsk institutt for luftforskning (Nilu), som nå vil ha en konsekvensutredning av mulige helse- og miljøskader.

ARTIKKELEN ER OVER TI ÅR GAMMEL

I en studie utført av Nilu konkluderes det med at det er behov for en grundig utredning av aminteknologiens mulige helse- og miljøkonsekvenser, skriver Teknisk Ukeblad.

Nilu har sammenlignet resultater fra forskning på aminer, og laget et scenario for hva som kan skje i verste fall med aminutslippene i en slik renseprosess.

Aminer (en organisk forbindelse med nitrogen som hovedatom) representerer i seg selv ingen spesiell helse- eller miljørisiko, men i fangstprosessen og atmosfæren blir aminene eksponert for komponenter som muliggjør dannelsen av stoffgruppene nitrosaminer, nitraminer, amider og aldehyder.

Nitrosaminer (som blant annet finnes i tobakk) kan være giftige og kreftfremkallende i svært små mengder.

- Anslagene hittil bygger på teoretiske studier og litteratur som er relativt gammel. Vi må vite mer før vi kan komme med et bedre anslag, sier seniorforsker Svein Knudsen ved Nilu.

I løpet av sommeren vil Universitetet i Oslo og Nilu utføre flere eksperimenter i Valencia i Spania for å finne ut hvilke stoffer som dannes, hvor mye som dannes, og hvordan de oppfører seg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder