HER BLIR DET STRID: I regjeringens landmakt-plan som forsvarsminister Ine Eriksen Søreide la fram fredag er det både artilleri, stridsvogner og luftvern til Hæren, men ingen øremerkede helikoptre. Det vil opposisjonen på Stortinget ha omkamp om. Foto: Odin Jaeger VG

Ap: Regjeringen bryter helikopter-avtale

Regjeringen får ikke støtte i Stortinget for å flytte alle Hærens helikoptre til Sør-Norge. Ap og Venstre er også kritisk til at 2. bataljon på Skjold skal bestå av stort sett reservesoldater.

 • Alf Bjarne Johnsen
 • Marie Melgård
 • Odin Jæger (foto)

Artikkelen er over to år gammel

Anniken Huitfeldt (Ap) beskylder forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) for avtalebrudd når regjeringen nå slår fast at resten av Forsvarets Bell-helikoptre skal flyttes sørover når de nye helikoptrene til Kystvakten og redningstjenesten er levert om få år.

Fredag la regjeringen fram planen for fremtiden til Hæren og Heimevernet.

Ønsker en annen løsning

– Det bryter med avtalen vi inngikk med regjeringen, sier Huitfeldt til VG. Hun er leder i Stortingets forsvars- og utenrikskomité.

I landmaktstudien, som ble lagt frem fredag, gjør regjeringen det klart at de står fast ved at Hærens helikopterbase på Bardufoss skal legges ned, og at hærens helikopter skal flyttes til Rygge.

VG-leder: Nødvendig og klokt

Men regjeringen mangler flertall for forslaget i Stortinget:

UTFORDRER HELIKOPTER-FORSLAGET: Anniken Huitfeldt (Ap) er leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Foto: Trond Solberg VG

– Vi vil forsøke å skape flertall for en annen løsning, sier Huitfeldt til VG.

Les også: Erna ut mot Aps helikopter-løfte

Skulle utrede

I forliket om Forsvarets langtidsplan het det også man skulle utrede om de ni gjenstående Bell-helikoptrene på Bardufoss ville være nødvendig for å sikre Hæren økt mobilitet fremover.

Arbeiderpartiet mener landmaktstudien som Eriksen nå legger frem, ikke er i tråd med denne avtalen.

– I langtidsplanen ble vi enige om at man i landmaktstudien skulle utrede hvor dyrt det ville bli om man fikk nye helikoptre, eller hvor dyrt det ville bli om de gamle helikoptrene ble værende i Bardufoss for å sikre løftekapasitet for Hæren. Men regjeringen gjorde ikke det vi ba om. Da må vi etterspørre tallene, sier Huitfeldt.

Les mer her: Slik var landmaktplanen i juni

Avviser avtalebrudd

Søreide slår kraftig tilbake:

– Dette er ikke et avtalebrudd. Ap har gjennom hele året dobbeltkommunisert om Stortingets vedtak om å gi spesialstyrkene helt nødvendig mobilitet og økt operativ evne. Regjeringen står fullt inne for vedtaket, men det gjør tydeligvis ikke Ap, sier forsvarsministeren til VG.

Også Venstre, Sp, KrF og SV er klare på at Hæren må ha helikoptre i nord:

– Vi har hele tiden gått imot å flytte helikopteravdelingen fra Bardufoss til Rygge. Hæren har behov for helikoptre i nord, og jeg er spørrende til om kystvaktens helikoptre og innleide maskiner kan dekke Hærens behov, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen til VG.

– Øyner du håp om flertall for dette nå når Ap også går imot å flytte alle?

– Ap har hatt flere forskjellige meninger om dette samtidig. Vi får se hva som kan bli resultatet når saken kommer til Stortinget, sier Elvestuen.

Også Sp ønsker en annen løsning enn regjeringen:

– Vi er kritiske til at det ikke er plass til egne helikopter til Hæren i Bardufoss. Vi mener Hæren må få dedikerte helikopter. Det har også Ap sagt nå, så det blir en spennende diskusjon fremover, sier Liv Signe Navarsete (Sp) til VG.

I valgkampen: Sp-generalene med knallharde forsvars-krav

Andre ting på listen

Men Ine Eriksen Søreide sier at selv om hun fikk mer penger, ville hun ikke satset de på helikoptre til Hæren på Bardufoss:

– Vi har gjort nye vurderinger av helikoptrene. Heller ikke i de fagmilitære rådene er helikoptrene prioritert foran nye stridsvogner, artilleri og det som ellers gir oss økt kampkraft. Og om vi ønsker å legge mer penger inn i Forsvaret, er det andre ting enn helikoptre som står øverst på listen, sier Søreide til VG.

– Vi har jo annen helikopter-kapasitet i Forsvaret som vi tenker å utnytte. Vi får nye moderne helikoptre, både til kystvakten og redningstjeneste. For en tyngre hær, slik vi foreslår, blir behovet for transporthelikoptre mindre, legger hun til.

Hærsjefen enig

Men opposisjonen får støtte et stykke på vei fra sjefen for Hæren, generalmajor Odin Johannessen.

– Hva jeg ville prioritere om jeg fikk penger til ett tiltak ut over denne planen? Da ville jeg beholde helikoptre. Det er ikke for å transportere større avdelinger, men for å postere ut speidere, og ikke minst til medisinsk evakuering av soldater, sier hærsjefen til VG.

Spørrende til mobiliserbar bataljon

Opposisjonspartiene på Stortinget støtter Søreides plan om å styrke Finnmark militært med en ny bataljon med 400 mann på Garnisonen i Porsanger. Regjeringen får også støtte for utvidet verneplikt for en del av soldatene i Hæren, til 16 måneders tjeneste.

Mens Ap ikke har innvendinger mot at HV består med 38 000 soldater dersom det dekker behovet, vil både Sp, KrF og Venstre ha en større styrke i HV.

Derimot er både Ap og Venstre spørrende til grepet med å gjøre 2-bataljon på Skjold om fra en stående avdeling, til en bataljon som er mobiliserbar med soldater som er ferdig med førstegangstjenesten, og som skal øves inntil tre uker hvert år i årene de står i reservestyrken.

– Det er en ubalanse mellom forsvarsgrenene, hvor Hæren taper, mens målet var å styrke Hæren. Vi hadde helst sett at 2. bataljon ble opprettholdt som stående avdeling, og spørsmålet er om langtidsplanens ramme på 180 milliarder over 20 år er stor nok til å gi Hæren tilstrekkelig kapasitet, sier Ola Elvestuen.

– Jeg er spørrende til om en mobiliserbar bataljon på Skjold understøtter regjeringens mål om økt operativ evne og kortere reaksjonstid, sier Huitfeldt.

– Ap var med på et forlik om langtidsplanen, så kan ikke regjeringen regne med at Ap gir sin støtte til landmaktstudien?

– Det var de som valgte å legge frem en 2/3-dels plan. Vi vurderte å si nei til det siden bare 2/3-deler av jobben var gjort, men det var så viktig å få flertall for viktige investeringer i sjøforsvar og luftforsvar så vi valgte å gjøre det. Men vi har ikke forpliktet oss for noen løsninger for landmakten. Derfor var det så viktig for oss å utsette avgjørelsen for helikoptrene på Bardufoss, sier Anniken Huitfeldt.

Norske soldater på NATO-oppdrag: Løytnant Silje er i Litauen for å avskrekke

Mer om

 1. Forsvaret
 2. Politikk
 3. Solberg-regjeringen
 4. Ine Marie Eriksen Søreide
 5. Arbeiderpartiet (Ap)
 6. Venstre (V)
 7. Senterpartiet (Sp)

Flere artikler

 1. Søreide bekrefter: Kjøper nytt artilleri

 2. Høyre: ­– Ap svekker terrorberedskapen

 3. Frykter nedslående nyheter i Søreides landmakt-plan

 4. Forsvarsforlik lover helikopterstøtte til Hæren i nord

 5. Ap kritisk: Forsvaret blir for lite

Fra andre aviser

 1. Stortinget kan ta omkamp om Heimevernet

  Aftenposten
 2. Enighet om Hæren og Heimevernet - men noe stort løft får de ikke

  Aftenposten
 3. En av Hærens største avdelinger skal ikke ha soldater til daglig

  Aftenposten
 4. Forsvaret får nye artillerivogner

  Aftenposten
 5. Regjeringen vil utvide førstegangstjenesten til 16 måneder for enkelte stillinger i Hæren

  Aftenposten
 6. Flere allierte trekker styrker ut av Irak – Norge blir

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder