KLARE FOR SKOLE: Denne gjengen med elever på en skole i Buskerud har oppfattet at skoletimen starter. Foto: Tomm W. Christiansen

KrF og Sp: Bør bli lettere å utsette skolestart

Hans Fredrik Grøvan (KrF) mener det bør bli lettere å utsette skolestarten for barn som trenger det. Han støttes av lærerkollega i utdanningskomiteen, Marit Knutsdatter Strand (Sp). Mathilde Tybring-Gjedde (H) er åpen for å «se på» en løsning.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Skolen må i større grad enn i dag tilpasse seg modenhetsnivået hver enkelt elev har. Jeg tenker også at det er et for rigid system for å få utsatt skolestarten. I dag må du nærmest ha en diagnose for å få utsatt skolestart. Foreldrenes vurdering sammen med skolens vurdering er ikke nok, konstaterer Grøvan.

Lørdag publiserte VG den første omfattende kartleggingen som er gjort av hva førsteklasselærerne mener om tidlig skolestart. 1000 lærere er spurt i undersøkelsen, og dommen er klar:

Grøvan mener større grad av fleksibilitet for å få utsatt skolestart er på høy tid.

KrFs mann i utdanningskomiteen på Stortinget reagerer i likhet med flere andre utdanningspolitikere på teoretiseringen med egne læreplaner og kompetansemål – som førsteklasse-lærerne selv oppgir i Respons-undersøkelsen.

LÆRER OG KRF-POLITIKER: Hans Fredrik Grøvan vil ha et lekeløft og gjøre det lettere for foreldre å la barn få utsatt skolestart. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Bør ikke barnets foreldre bare kunne bestemme at man venter med skolestart til året etter?

– Foreldres syn på dette bør tillegges mer vekt. De må gjerne sammen med skolen kunne bestemme om en elev skal ha utsatt skolestart. Men at flere bør få utsatt skolestart må ikke gå på bekostning av at skolen ikke gjør jobben med å treffe førsteklassingene bedre, nyanserer Grøvan.

De siste dagene har han vakt oppsikt ved å gå midt imot sin egen partileder, som vil samarbeide tettere med Ap med sikte på en ny regjering.

les også

Lærerne slakter skolen for de yngste: For mye stress og teori

Men i synet på mer lek for de minste skoleelevene, synger de sammen som i et kristent mannskor.

«Skolen har ikke tatt godt nok vare på leken, og altfor ofte henvises barna til å sitte rolig ved pulten for å få instruksjoner om neste økt. Nå er tiden kommet for å lytte til barna, som er helt avhengige av leken for å trives og lære. Vi må gi skolebarna leken tilbake,» skriver Hareide i sin nylig utgitte bok «Det som betyr noe».

Støtte fra Sp

Marit Knutsdatter Strand fra Sp i fagkomiteen på Stortinget, er enig med KrF-duoen.

– Det vil være positivt med et signal fra Stortinget om at det bør bli lettere å utsette skolestarten ett år for elever som trenger det. Poenget er å finne løsninger som tjener barnet best. Barn modnes til dels veldig ulikt. Det viktigste er å ta hensyn til dette i en tilpasset opplæring, sier Marit Knutsdatter Strand til VG.

les også

Håvard Tjora: «For elevene som strever på skolen, er tester og målark daglige nederlag»

Hun er i likhet med Grøvan utdannet lærer.

TILPASSET OPPLÆRING: Mathilde Tybring-Gjedde er Høyres talsperson om grunnskole på Stortinget. Hun er åpen for å gjøre det lettere med utsatt skolestart for elever som trenger det, men mener det viktigste er variert og tilpasset innhold for skolestarterne. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Strand får også overraskende støtte fra Høyres skoletalsperson på Stortinget, Mathilde Tybring-Gjedde:

– Vi kan godt se nærmere på en mer fleksibel skolestart. Høyre er først og fremst opptatt av at innholdet i første klasse tilpasses barnet. Det er nok den viktigste veien å gå. Men jeg forstår veldig godt at noen foreldre velger å vente et år med å la barnet begynne på skolen, ut fra at barna har en ulik skolemodenhet. Men de skal møtes der de er av skolen, understreker Tybring-Gjedde.

– Hvor viktig er lek for skolestarterne?

– Det er en viktig pedagogisk metode som lærerne tar i bruk. Vanlig klasseromsundervisning er ikke like hensiktsmessig for de yngste elevene. De trenger ofte å eksperimentere, utforske og være i bevegelse for å lære, svarer høyrepolitikeren på Stortinget.

Hun minner om at i lærerutdanningen så skal lærerstudentene blant annet tilbringe praksistid i barnehage for å kunne se barnehagepedagogikk i praksis med sikte på å gjøre overgangen fra barnehage til skole mykere.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder