Feil på ny bolig?

Boligtvister handler ofte om nyboliger, påpeker advokat i forsikringsselskap. Det har huskjøper Sol Nodeland fått erfare etter at hun kjøpte en nybygd enebolig med store våtromsfeil.

– Det er en vanlig misforståelse at det hovedsakelig er eldre boliger som skaper konflikter i en bolighandel, sier advokat Dag Are Børresen i Help Forsikring.