ANMELDTE: Generalsekretær Knut M. Olsen i Senterpartiet anmeldte torsdag meldingen sendt til Liv Signe Navarsete. Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Politianmeldelsen: Saken er en belastning for Senterpartiet

Senterpartiet leverte torsdag morgen inn en anmeldelse av den mye omtalte sjikanerende meldingen som ble sendt stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete. Slik lyder anmeldelsen:

  • Andrea Rognstrand
ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL
les også

Meldingens avsender har ikke meldt seg – Senterpartiet har politianmeldt hendelsen

«Senterpartiet anmelder med dette mulig straffbart forhold. Forholdet er at det er sendt en elektronisk melding med obskønt og trakasserende innhold til stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete. Mediet var Facebooks meldingstjeneste «Messenger», og meldingen kom frem til Navarsetes Facebook-konto og til hennes kunnskap. Meldingen er sikret og følger vedlagt.

Grunnen til at Senterpartiet anmelder dette til politiet er at Navarsete har varslet saken til partiet i tråd med organisasjonens etiske retningslinjer, og at partiet over lengre tid har forsøkt å oppklare saken og finne frem til den eller de som står bak meldingen, uten at det har ført frem.

Meldingen er sendt fra Facebook-kontoen til en identifisert person, som på tidspunktet for avsendelse hadde tilgang til oppkobling til Facebook via sin mobiltelefon, som han hadde medbrakt. Det er på det rene at personen og telefonen på sendingstidspunktet oppholdt seg på hyttetur i Storlien i Åre i Sverige, sammen med ni andre identifiserte personer.

Det fremgår av den kontakt partiet har hatt med de ti deltakerne på hytteturen at alle nekter for å ha sendt meldingen, og at alle ti nekter for å ha kjennskap til at en slik melding ble sendt til Navarsete.

Meldingen er etter sitt innhold grovt krenkende, og særlig ut fra den aktuelle konteksten framstår avsendelsen av meldingen å være et mulig straffbart forhold. Med den oppmerksomhet denne type ytringer har fått i kjølvannet av #metoo-kampanjen, bør saken avklares gjennom straffeprosessuell etterforskning og strafferettslig vurdering.

Saken er en belastning for Senterpartiet, både fordi det har skjedd en grov handling overfor en av partiets stortingsrepresentanter, og fordi en rekke personer hvorav de fleste har tilknytning til Senterpartiet er under mistanke uten at vedkommende (en eller flere) som har gjort det er funnet. I tillegg er det en sak som for tiden preger norsk offentlighet gjennom dekning i massemedia m.v.

Senterpartiet ber om at politiet etterforsker saken, og foretar slike skritt politiet finner riktig.

Anmeldelse skal i utgangspunktet innleveres der det straffbare forholdet fant sted. I dette tilfellet er meldingen sendt fra Sverige og mottatt på Navarsetes bopel i Lærdal i Sogn og Fjordane. Anmeldelse blir derfor innlevert til Lærdal lensmannskontor i Vest politidistrikt, jf. straffelovens § 7 om at en «handling som anses foretatt på flere steder», «anses foretatt også der virkningen er inntrådt eller tilsiktet fremkalt.»

Undertegnede står selvsagt til disposisjon med supplerende opplysninger.

Knut M. Olsen

Generalsekretær i Senterpartiet»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder