MER JØDEHAT?: Jøder opplever verre jødehat nå enn tidligere, ifølge en ny undersøkelse. Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix

Undersøkelse: Jødehatet har blitt verre

Fordommer og stereotypiske forestillinger om jøder i Norge er mindre vanlige i dag enn i 2011. Likevel opplever de spurte jødene at jødehatet har blitt verre.

  • NTB

Artikkelen er over to år gammel

Det viser rapporten «Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017», utarbeidet av Holocaust-senteret, som ble lagt fram tirsdag.

Samlet er andelen i befolkningen med utpregede fordommer mot jøder gått ned fra 12,1 prosent i 2011 til 8,3 prosent i år. Samtidig har andelen i befolkningen som overhodet ikke støtter negative påstander om jøder, økt fra 55 til 69 prosent.

70 prosent av jødene som er spurt i undersøkelsen svarer likevel at de opplever at jødehatet er blitt verre de siste årene.

Enkelte antisemittiske forestillinger er fortsatt til stede i den norske befolkningen, men klart mindre markante enn for fem år siden. For eksempel støtter 13 prosent påstanden «verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser», i 2011 var det 19 prosent. Og 18 prosent mener at «Jøder ser på seg selv som bedre enn andre», ned fra 26 prosent i 2011.

Husker du? Karpe Diem beskyldes for jødehets

Utbredte antimuslimske holdninger

Undersøkelsen viser også stor utbredelse av antimuslimske holdninger i det norske folk.

Samlet har 34,1 prosent av befolkningen utpregede fordommer mot muslimer. Hele 48 prosent av respondentene støtter påstanden «muslimer har selv mye av skylden for økende muslimhets».

Påstanden «muslimer vil ikke integreres i det norske samfunnet» støttes av 42 prosent av de spurte. Samtidig svarer 39 prosent bekreftende på påstanden «muslimer utgjør en trussel mot norsk kultur», og 31 prosent mener at «muslimer ønsker å ta over Europa».

Debatt: I mange muslimske hjem er dessverre det jødiske samfunnet en naturlig fiende

Vanligere med antisemittisme hos muslimer

Samtidig viser undersøkelsen at antisemittiske holdninger er mer utbredt blant muslimer enn ellers i befolkningen.

Blant muslimske innvandrere som har vært bosatt minst fem år i Norge støtter 28,9 prosent negative påstander om jøder. I resten av befolkningen er andelen 8,3 prosent.

Hele 42 prosent i det muslimske utvalget mener at «jøder har altfor stor innflytelse over internasjonal økonomi», mot 13 prosent i befolkningen. Bare 9 prosent avviser denne påstanden, mot 46 prosent i befolkningen.

Blant muslimene er det 28 prosent som støtter påstanden «verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser», mot 13 prosent i resten av befolkningen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder