BELASTNING: Harald Bøhler i Politidirektoratet har forståelse for at den lange saksbehandlingstiden er belastende for de involverte. Bildet er tatt tidligere. Foto: Janne Møller-Hansen/VG

Saksbehandlingstiden i voldtektssaker øker: – Langt unna fristen

Det siste året har den gjennomsnittlige behandlingstiden i voldtektssaker økt med tre uker. – Må sees i sammenheng med langt flere anmeldelser, sier Politidirektoratet.

Artikkelen er over ett år gammel

I 2016 ga Politidirektoratet sammen med riksadvokaten seg selv en frist på 130 dager for behandling av anmeldte voldtektssaker.

Tall fra årets første fire måneder viser at Politidirektoratet bryter sin egen frist med drøye to måneder. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden var på 194 dager – en økning på 22 dager fra samme periode i fjor.

Leder for straffesaksseksjonen, Harald Bøhler, er ikke fornøyd med utviklingen.

– Norsk politi ser med bekymring på den økte saksbehandlingstiden. Vi er langt unna å oppfylle fristen vi selv har satt oss, sier han til VG.

Les også: Riksadvokaten: Etterforskning av voldtekter er for dårlig

Flere anmeldelser

Bøhler sier at den økte behandlingstiden må sees i sammenheng med at antall anmeldelser innen seksuallovbrudd har økt med hele 102,8 prosent de siste fem årene.

les også

Politiet tiet i fem måneder om mystiske overfall på Oslo-kvinner

For samme periode er det en økning på 42,5 prosent innen voldtektsanmeldelser.

– Vi er glad for at flere anmelder. Det viser blant annet at det er større aksept i samfunnet for å få slike saker frem i lyset. Dette bidrar igjen til å redusere mørketallene og avdekke viktig kriminalitet. Økningen skyldes også at politiet selv avdekker flere saker, sier Bøhler.

les også

Offer visste ikke at hun var voldtatt før politiet ringte

Men med en så sterk økning i antall anmeldelser, blir politiet utfordret på både kapasitet og kompetanse, forklarer han.

– Selv om det har vært en nedgang i antall straffesaker de siste årene, er det som sagt en økning i større og tyngre saker. Disse sakene krever tilstrekkelig og god kompetanse, og ofte store etterforsknings- og påtaleressurser. En økning vil derfor påvirke politiets kapasitet.

– Dropper å anmelde

Veileder Birgit Nereng ved Dixi ressurssenter for voldtekt i Oslo sier at den lange saksbehandlingstiden er svært belastende for de involverte.

– Det er ikke alle brukerne hos oss som anmelder, og en av årsakene er den lange behandlingstiden. Det er belastende å ha en pågående politisak hengende over seg i lang tid, sier hun.

– Vi har også sett at enkelte overgripere får strafferabatt fordi etterforskningen strekker ut i tid, mens den som er utsatt ikke får noen form for kompensasjon. Det er beklagelig.

Nereng synes at informasjonen underveis i behandlingsprosessen kunne vært bedre, men legger til at politiet prøver så godt de kan.

– Det er uheldig at politiet ikke får de ressursene de trenger for å kunne håndtere voldtektssaker på en raskere og bedre måte.

Jobber med forbedring

Bøhler sier han har forståelse for at lang behandlingstid kan være belastende. Han oppfordrer fornærmede til å fortsette å anmelde slike saker til politiet.

– Voldtekt er alvorlig integritetskrenkende lovbrudd, og vi ønsker å etterforske flest mulig saker slik at overgripere får den straffen de fortjener. Det er fortsatt høye mørketall innen seksuallovbrudd, sier han.

Ifølge Bøhler jobber Politidirektoratet aktivt med å få ned behandlingstiden.

Han sier at seksuallovbrudd har svært høy prioritet hos politiet, og at de er i gang med å løfte etterforskningsfeltet med blant annet flere kompetansehevende tiltak.

– Vi har iverksatt et årlig obligatorisk opplæringsprogram på 40 timer for samtlige etterforskere og påtalejurister. I år gjennomfører vi også videreutdanning i etterforskning for over 240 etterforskere, neste år blir det enda flere. Vi har også styrket bemanningen ved Politihøgskolen, slik at flere kan bli spesialisert i etterforskning av seksualforbrytelser.

Mer fokus på startfasen

Som en del av nærpolitireformen har det også blitt etablert Felles straffesaksinntak i hvert politidistrikt, som skal sørge for riktig prioritering og kvalitetssikring av straffesaker i startfasen.

– Den såkalte initialfasen ligger tett opp til gjerningstidspunktet. Forskning og studier viser at den viktigste faktoren for om en sak blir oppklart, er arbeidet som blir gjort i denne fasen, sier Bøhler.

les også

Kripos bekymret over økning i nettrelaterte voldtekter

– Viktig å være ambisiøse

Bøhler håper og tror at de nye tiltakene skal være sterke nok til at politiet fremover kan gi en bedre behandling av straffesaker.

les også

Meldinger om voldtekt av fire norske jenter i Hellas

Han sier Politidirektoratet fortsatt holder fast ved fristen på 130 dager.

– Selv om vi ikke har holdt fristen, er dette et mål vi jobber for å nå. Det er viktig å være ambisiøse. Selv om vi ikke forventer positiv utvikling for saksbehandlingstiden i år, forutsetter jeg at vi som etat skal levere bedre på sikt. Tiltakene vi har iverksatt må få tid til å virke.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder