FENGSELSSLANGE: Slanger er det mange eksempler på at har vært smuglet ulovlig til Norge. Nå kan det gi lang tid i fengsel. Foto: Roger Neumann

Nå kan du få tre års fengsel for å smugle dyr

Nå bør du tenke deg nøye om før du tar med elfenben, slanger, reptiler, utstoppede dyr, haifinner og fuglefjær til Norge: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen fikk flertall i statsråd i dag for å gi seks ganger høyere straff for smugling av truede arter.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– I den nye forskriften øker regjeringen blant annet strafferammen fra seks måneder til tre år. Vi tror det vil kunne hjelpe til med å få ned ulovlig innførsel av dyr til Norge - og ulovlig utførsel av truede arter fra Norge, blant annet vandrefalk, jaktfalk og havørn, sier Elvestuen til VG.

– 4. største svarte økonomi i verden

Han fremholder at dyr som elefant, neshorn, havskilpadde og papegøyer er truet av utryddelse på grunn av krypskyting og ulovlig fangst og handel.

les også

Smuglet 48 reptiler til Norge

– Er det et stort problem i Norge?

– Vi følger opp et internasjonalt arbeid som er gjort på dette området. Miljøkriminalitet utgjør den fjerde største, svarte økonomien i verden etter narkotika, forfalskninger og menneskehandel. Men den ulovlige handelen med truede arter er stor også i Norge.

Den internasjonale handelen med ville dyr og planter som står i fare for å bli utryddet, reguleres i dag blant annet gjennom CITES-konvensjonen (Convention on International Trade in Endangered Species).

les også

Se reptilene som er tillatt i Norge nå

– Den nye forskriften fra regjeringen går lenger enn minimumskravene i CITES-konvensjonen på flere områder og gir dermed en sterkere beskyttelse for de truede artene, sier han.

– Mange tar med seg gjenstander, dyr og planter ulovlig inn i Norge. Nå øker vi strafferammene og innfører krav om å ha eiersertifikat for visse arter. Slik vil vi hindre et nasjonalt marked for ulovlig innførte arter, sier Elvestuen.

les også

Angelika (23) kan endelig ta med slangene sine hjem til Norge

Også forenkling

FRA ET HALVT TIL TRE ÅR: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) skal sørge for at du får lang fengselsstraff hvis du tar med deg truede arter eller deler av truede arter hjem til Norge. Foto: Krister Sørbø

Ved import av arter som kan bli truet av utryddelse hvis handelen ikke reguleres, stilte den gamle forskriften bare krav om tillatelse fra eksportstaten. Den nye forskriften stiller også krav om du må ha tillatelse fra norske myndigheter til å importere disse artene.

– Det vil gi bedre oversikt over, og kontroll med, innførselen. Samtidig som den nye forskriften gir bedre beskyttelse for truede arter, er det gjort forenklinger på andre områder. Blant annet åpnes det i visse tilfeller for utstedelse av flerbrukstillatelser. En flerbrukstillatelse gir adgang til å krysse grensen med bestemte gjenstander så mange ganger man vil i løpet av for eksempel tre år, sier han.

les også

Økt ulovlig handel med truede arter

Dette vil gjøre det enklere for personer som jevnlig krysser grensen med kjæledyr eller musikkinstrumenter.

Her er listen

Her er en oversikt over ting du i fremtiden risikerer lang fengselsstraff hvis du tar med til Norge:

– Levende reptiler og papegøyer som brukes som kjæledyr

– Utstoppede dyr (afrikanske arter, brun/svartbjørn, ulv, aper), skinn (isbjørn, ulv, krokodille, slanger)

les også

Antallet ville dyr halvert siden 1970

– Produkter med deler av eksemplarer (pyntegjenstander av elfenben, vesker og sko av krokodille- eller slangeskinn)

– Helsekostprodukter med planteekstrakter og alternativ medisin

– Fuglefjær til bruk ved fluefiske

– Mat (haifinner, bushmeat)

Fakta om Cites

Internasjonal konvensjon fra 1973 (Norge medlem fra 1974)

Omfatter omlag 5 800 dyrearter og 30 000 plantearter verden over.

183 parter, men i praksis berører konvensjonen alle land i verden

CITES skal sikre en bærekraftig utnyttelse av ville arter som er utsatt for internasjonal handel, og forhindre at bestandene reduseres kraftig eller forsvinner helt.

les også

Tiltale: Fôret kvelerslange med levende kanin og mus

På verdensbasis omfatter den illegale handelen verdier mellom 8-10 milliarder dollar. I tillegg kommer den ulovlige handelen med tømmer og marine arter som utgjør flere titalls milliarder.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder