FENGSELSSLANGE: Slanger er det mange eksempler på at har vært smuglet ulovlig til Norge. Nå kan det gi lang tid i fengsel.
FENGSELSSLANGE: Slanger er det mange eksempler på at har vært smuglet ulovlig til Norge. Nå kan det gi lang tid i fengsel. Foto: Roger Neumann

Nå kan du få tre års fengsel for å smugle dyr

INNENRIKS

Nå bør du tenke deg nøye om før du tar med elfenben, slanger, reptiler, utstoppede dyr, haifinner og fuglefjær til Norge: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen fikk flertall i statsråd i dag for å gi seks ganger høyere straff for smugling av truede arter.

Publisert: Oppdatert: 15.06.18 20:29

– I den nye forskriften øker regjeringen blant annet strafferammen fra seks måneder til tre år. Vi tror det vil kunne hjelpe til med å få ned ulovlig innførsel av dyr til Norge - og ulovlig utførsel av truede arter fra Norge, blant annet vandrefalk, jaktfalk og havørn, sier Elvestuen til VG.

– 4. største svarte økonomi i verden

Han fremholder at dyr som elefant, neshorn, havskilpadde og papegøyer er truet av utryddelse på grunn av krypskyting og ulovlig fangst og handel.

– Er det et stort problem i Norge?

– Vi følger opp et internasjonalt arbeid som er gjort på dette området. Miljøkriminalitet utgjør den fjerde største, svarte økonomien i verden etter narkotika, forfalskninger og menneskehandel. Men den ulovlige handelen med truede arter er stor også i Norge.

Den internasjonale handelen med ville dyr og planter som står i fare for å bli utryddet, reguleres i dag blant annet gjennom CITES-konvensjonen (Convention on International Trade in Endangered Species).

– Den nye forskriften fra regjeringen går lenger enn minimumskravene i CITES-konvensjonen på flere områder og gir dermed en sterkere beskyttelse for de truede artene, sier han.

– Mange tar med seg gjenstander, dyr og planter ulovlig inn i Norge. Nå øker vi strafferammene og innfører krav om å ha eiersertifikat for visse arter. Slik vil vi hindre et nasjonalt marked for ulovlig innførte arter, sier Elvestuen.

Også forenkling

Ved import av arter som kan bli truet av utryddelse hvis handelen ikke reguleres, stilte den gamle forskriften bare krav om tillatelse fra eksportstaten. Den nye forskriften stiller også krav om du må ha tillatelse fra norske myndigheter til å importere disse artene.

– Det vil gi bedre oversikt over, og kontroll med, innførselen. Samtidig som den nye forskriften gir bedre beskyttelse for truede arter, er det gjort forenklinger på andre områder. Blant annet åpnes det i visse tilfeller for utstedelse av flerbrukstillatelser. En flerbrukstillatelse gir adgang til å krysse grensen med bestemte gjenstander så mange ganger man vil i løpet av for eksempel tre år, sier han.

Dette vil gjøre det enklere for personer som jevnlig krysser grensen med kjæledyr eller musikkinstrumenter.

Her er listen

Her er en oversikt over ting du i fremtiden risikerer lang fengselsstraff hvis du tar med til Norge:

– Levende reptiler og papegøyer som brukes som kjæledyr

– Utstoppede dyr (afrikanske arter, brun/svartbjørn, ulv, aper), skinn (isbjørn, ulv, krokodille, slanger)

– Produkter med deler av eksemplarer (pyntegjenstander av elfenben, vesker og sko av krokodille- eller slangeskinn)

– Helsekostprodukter med planteekstrakter og alternativ medisin

– Fuglefjær til bruk ved fluefiske

– Mat (haifinner, bushmeat)

Fakta om Cites

Internasjonal konvensjon fra 1973 (Norge medlem fra 1974)

Omfatter omlag 5 800 dyrearter og 30 000 plantearter verden over.

183 parter, men i praksis berører konvensjonen alle land i verden

CITES skal sikre en bærekraftig utnyttelse av ville arter som er utsatt for internasjonal handel, og forhindre at bestandene reduseres kraftig eller forsvinner helt.

På verdensbasis omfatter den illegale handelen verdier mellom 8-10 milliarder dollar. I tillegg kommer den ulovlige handelen med tømmer og marine arter som utgjør flere titalls milliarder.