IKKE FORNØYD: Sveinung Stensland mener et samlet storting må gå sammen om å mene at vaksinemotstand er en alvorlig helsetrussel. Her med sønnen Audun og beaglen Lilly utenfor familiens hytte på Feøy. Foto: PRIVAT

Helsepolitiker vil ha oppgjør med vaksinemotstand: – Egoistisk og lite solidarisk

Høyrepolitiker Sveinung Stensland har en 14 år gammel sønn som lever med hjertesykdom, og som er i risikosonen for smittsomme infeksjoner. Nå vil han at regjeringen skal gjøre mer for å stoppe motstand mot vaksiner.

Forrige søndag meldte Verdens helseorganisasjon (WHO) at vaksinemotstand er en av de ti største helsetruslene i 2019. Det provoserer Sveinung Stensland (H), som selv har kjent frykten over å ha et sykt barn på kroppen:

– Jeg blir redd. Hver gang det er virus, influensa, eller jeg hører om et sykdomsutbrudd i nærheten av Haugesund. Jeg blir redd fordi jeg vet det kan være farlig for sønnen min. For han kan en infeksjon være potensielt dødelig, sier han.

Stensland er stortingsrepresentant for Rogaland, og andre nestleder i helse- og omsorgskomiteen.

les også

10 viktige spørsmål: Alt du må vite om vaksiner

Pluss content

Les bakgrunn: WHO: Vaksinemotstand en av verdens største helsetrusler

Han forteller at sønnen hans, Audun (14) lever med en hjertefeil, som gjør at han havner i risikogruppen ved flere infeksjonssykdommer.

– Han er vaksinert, men jeg blir irritert når jeg hører om folk som ikke tror på vaksiner. Noen mennesker tror de kan sette seg selv foran alle andre, og det opplever jeg at de som er mot vaksiner gjør, sier han.

ENGASJERT: Sveinung Stensland vil at regjeringen skal ta et oppgjør mot vaksinemotstand. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

– Egoistisk

Ifølge WHO forhindrer vaksiner mellom to og tre millioner dødsfall årlig, samtidig som flere millioner barn dør av miasykdommer som kunne vært unngått dersom de var vaksinerte.

Da Stenslands sønn, Audun, var nyfødt hadde han flere feil på hjertet:

les også

Trosser loven – stadig flere franskmenn nekter vaksinasjon

– Han ble operert som nyfødt. Da måtte de skjære bort en del av aorta og lappe det sammen. Nå har han en aortastenose, en innsnevring og aortaklaffen er ikke helt i orden, den åpner seg ikke helt noe som gir økt belastning på hjertet. Den må han snart skifte, noe som er veldig stort inngrep, forteller han.

Han trekker frem at sønnen – og andre personer med hjertesykdom er i risikogruppen for flere infeksjonssykdommer.

– Derfor provoserer det meg at enkelte blåser i vaksiner og lar andre ta risikoen. Det er egoistisk og lite solidarisk, raser Stensland.

Ber folkehelseministeren om svar

Han er ikke helt fornøyd med regjeringens arbeid på området, og mener et samlet storting må gå sammen om å mene at vaksinemotstand er en alvorlig helsetrussel.

– Jeg er rett og slett utålmodig med regjeringens arbeid mot vaksinemotstandere. Nå vil jeg finne ut hva folkehelseministeren vil gjøre med dette, sier Stensland.

Denne uken sendte han derfor en interpellasjon til eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) om hva hun som folkehelseminister gjør for å øke vaksinasjonsgraden og for å hindre at vaksinemotstandere blir en større trussel mot folkehelsen.

Les også: Statsministeren ut mot vaksinemotstandere: – Utsetter egne og andres barn for fare

« De som ikke vaksinerer sine barn, hjelper sykdomsfremkallende bakterier og virus å leve videre i vår befolkning. Å boikotte vaksineprogrammet er ikke bare et valg man tar på vegne av seg selv og sine barn, det rammer alle innbyggere, ikke minst de som av medisinske årsaker ikke kan vaksineres. I Norge burde ikke foreldrenes usikkerhet og frykt for vaksiner trumfe barns rett til helsehjelp», skriver Stensland i interpellasjonen til Michaelsen.

les også

Når din tro går ut over barns helse

– Jeg mener det er et overgrep å ikke vaksinere barna sine, og mener man har en moralsk plikt til å gjøre det. De som ikke ønsker vaksiner mener jeg ønsker oss tilbake til et samfunn hvor vi dør tidlig av infeksjoner, sier Stensland.

Michealsen: Deler bekymringen

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen sier til VG at hun deler Stenslands bekymring, om blant annet fremveksten av meslinger i Europa:

– Dette er noe vi tar på alvor. Derfor arbeider Folkehelseinstituttet og landets helsestasjoner systematisk og kontinuerlig med å informere befolkningen av nytten av vaksinasjon og å motivere til deltakelse i barnevaksinasjonsprogrammet, sier hun.

Michaelsen sier hun er glad det er god dekning i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge.

– I Granavolden-plattformen legger regjeringen vekt på å arbeide for fortsatt god oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet, og vurderer nye tiltak for å sikre dette, sier hun.

Folkehelseministeren sier hun blant annet har bedt Folkehelseinstituttet kartlegge holdninger til vaksinasjon i ulike målgrupper, og analysere risiko og sårbarhet for en svekket oppslutning om vaksinasjonsanbefalinger i dag og i årene som kommer.

FHI: God dekning i Norge

Vaksinasjonsdekningen for barnevaksinasjonsprogrammet i Norge er høy og stabil, og de aller fleste foreldre velger å vaksinere barna sine, ifølge avdelingsdirektør Didrik F. Vestrheim ved Folkehelseinstituttet.

Han sier det er svært få som er motstandere av vaksinasjon:

– Vi vet fra studier at foreldre til om lag hvert femte barn har stilt spørsmål ved om barna skal bli vaksinert. Likevel takker mer enn 9 av 10 ja til tilbudet, sier han.

les også

To norske foreldre: Derfor vaksinerte vi ikke barna våre

– Hva vet vi om årsaken til at enkelte nordmenn ikke vaksinerer barna sine?

– Sykdommene vi vaksinerer mot i barnevaksinasjonsprogrammet er alvorlige. Men med vaksinasjon er de blitt så sjeldne at vi ikke opplever sykdomsrisikoen som stor. Det kan være en av årsakene til at enkelte velger å ikke vaksinere barna. Myter og bekymringer knyttet til bivirkninger kan være en annen årsak, sier Vestrheim.

Han forteller at Norge har et mål om at 95 prosent skal være beskyttet mot meslinger, slik at også de som av ulike grunner ikke kan vaksineres skal være beskyttet:

– De siste tallene for vaksinasjonsdekning fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK viser at vi har nådd dette målet for en dose (96 prosent), men vi ser at vi ligger litt under målet for to doser meslingvaksine (92 prosent), sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder